Follow

Työntekijän näkymä

Työntekijänä haluat nähdä mitä sinun tulee tehdä. Voit halutessasi avata resursointinäkymän vasemman laidan valikosta, mutta näet myös sinulle allokoidut tunnit menemällä Aikataulu > Resurssiallokaatiot -näkymään. Tässä näkymässä näet sinulle resursoidut tunnit ja aktiviteetit vierekkäin, jolloin saat kokonaisvaltaisemman kuvan tehtävistä töistä.

Voit rajata näkymää oikean yläkulman suodattimien avulla. Jos sinulla on oikeudet muihin käyttäjiin, voit rajata näkymää käyttäjän mukaan.

to_do.jpg

Kun resursointia käytetään, Tunnit & kulut -näkymä muuttuu siten, että jokaisen tuntikirjauksen perässä näytetään kuinka paljon resursoituja tunteja on jäljellä tietylle projektille tai vaiheelle. Tämä auttaa käyttäjää tarkkailemaan kuinka paljon työaikaa on käytettävissä. Näkymän alareunaan tulee myös näkyviin Ehdotetut tuntikirjaukset -kohta, joka ehdottaa tuntikirjauksia resursoinnin perusteella.

resursointi_ehdotukset.jpg

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk