Follow

Tehosta Severan käyttöä

Järjestelmän tehokkaampi käyttö ei tarkoita raskaita tehostamisprojekteja vaan se voidaan saavuttaa helposti, pienillä muutoksilla. Webinaarissa käydään case-esimerkkien avulla läpi, millaisia muutoksia Visma Severan tehokkaampaan käyttöön on tehty ja mitä itse voitte toteuttaa. Kesto: 29:15.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk