Follow

Työajanseuranta ja ulkoiset kalenterit

Nauhoite webinaarista 17.6.2013 (38min), jossa käydään läpi erilaiset tavat kirjata tunteja sekä tuntikirjausten teko kalenterisynkronoinnin avustuksella.

Liitteenä powerpoint materiaali PDF muodossa.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk