Follow

Uppdatering v.26 2015

Följande nya funktioner och buggar har uppdaterats i Visma Severa tisdagen den 23:e juni.

Nya funktioner:

 • I postanalysrapporten visas nu "Pris för fakturerade artiklar" efter fakturadatum istället för postens skapandedatum:
  pris_p__fakturerade_artiklar.PNG
 • Förväntade timmar kan användas som värde i KPI-formler, samt i analysrapporter, för användare.
  Förväntade timmar antalet timmar man ska jobba under perioden enligt sitt arbetskontrakt (dagliga timmar). 
  debitering_p__f_rv_ntade.PNG
 • Nya värden till analysrapporten för arbetstimmar: Intern- och Kundtid. 
 • Möjlighet att söka efter och gå till en specifik användare direkt under användarhanteringen:
  anv_ndars_kning.PNG

Buggar som åtgärdats:

 • Användare kunde ansluta sig till låsta faser
 • Vissa användare hade problem med att det gick sakta att öppna kalendern eller skapa aktiviteter
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk