Follow

Uppdatering v.21 2015

dashboard_update_20150521.PNG

Följande nya funktioner och buggar har uppdaterats i Visma Severa torsdagen den 21:a maj.

Nya funktioner

  • Möjlighet att dölja OCR-nummer i fakturor. Klicka här för att se hur
  • Möjligt att ange om sökning även ska ske efter stängda kunder och projekt. Klicka här för att se hur 
  • Projekt öppnas inte längre i en ny flik från kundkortet
  • Startsidornas utseende har uppdaterats för att bli tydligare

Buggar som åtgärdats:

  • Skandinaviska tecken blir felaktiga när rapporter exporteras till Excel
  • Problem med horisontell scrollning, speciellt för användare av Mac
  • Sortering efter två kolumner försvinner när rapport exporteras till Excel
  • Problem med datumväljare när den används första gången
  • Export av arbetstimslista till Excel fungerar inte korrekt när man använder sig av filter på fas

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk