Follow

Visma Severa - Visma Administration: Fältöverföring

Denna artikel går igenom vilka fält som överförs mellan Visma Severa och Visma Administration.

Den är uppdaterad och gäller för version 1.6.0 av vår integration.

För information om hur du använder integrationen klicka här.

Kundöverföring

Fält/Uppgift Information
Kundnummer Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma Severa
Kundnamn Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma Severa
Momsregistreringsnummer Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer. 
VAT-nummer Om kunden är markerad som momsfri i Severa eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer
Export/Momsfri Om en kund är markerad som Momsfri i Severa markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.  
Valuta  
Språk Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras.
Anteckningar  
Betalningsvillkor Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar.
E-post  
Telefon  Från huvudkontorets adress
Fax  Från huvudkontorets adress
Adress Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs.
Övriga adresser överförs inte till Visma Administration

 Kundkort Visma Severa:

Kund_Severa.png

Visma Administration Grunduppgifter:

Kund_Admin_Grunduppgifter_Markerad.png

Visma Administration Fler uppgifter:

Kund_Admin_Fler_uppgifter.png

Kontaktöverföring

Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring

Fält/Uppgift Information
Namn Förnamn och efternamn från Visma Severa
Adress Gatuadress, postort, postkod och land
Telefon  
Beskrivning/Anteckningar  
Företagsnamn/Kundnummer  

Visma Severa kontaktkort

contact_severa3_marked.png

Visma Administration kontaktkort

contact_administration_marked.png

 

Projektöverföring

Fält/Uppgift Information
Kundnamn  
Kundnummer  
Projektnamn  
Projektnummer  
Startdatum  
Slutdatum Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration
Avslutat  
Avslutat datum Datum då projektet stängdes

Projektinformation Visma Severa:

Severa_Projektöversikt_Markerad.png

Severa_Datumöversikt_Markerad.png

Projektöversikt Visma Administration

Admin_Projektöversikt_Markerad.png

Projektöversikt Visma Severa efter att projektet är stängt:

Severa_Projektöversikt_Strängd_Markerad.png

Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt:

Admin_Projektöversikt_Stängt_Markerad.png

Fakturaöverföring

Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster.

Fakturauppgifter

Fält/Uppgift Information
Kundnummer  
Kundnamn  
Momsregistreringsnummer  
Adressinformation Adress, postort, postnummer, land.
Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration
Valutakurs Valutakursen överförs från Visma Severa
Valuta  
Språk Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning.
Datum  
Förfallodatum  
Fakturanotering Överförs från Visma Severas fakturainformation ovanför fakturaposter
Fakturanummer Endast om fakturan har ett nummer från Visma Severa, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma Severa efter överföring.
Vår referens Måste anges i Vår referens textfält i Visma Severa
Er referens Måste anger i Er referens textfält i Visma Severa
Betalningsvillkor Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma Severa motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration.
Beställningsnummer Överförs till Ert ordernr i Visma Administration 
Kreditfaktura När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar.
Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer. 

Fakturaöversikt Visma Severa:

Severa_Fakturahuvud_markerad.png

Fakturainställningar Visma Severa

Severa_Inställningar_markerad.png

Visma Administration fakturaöversikt

Administration_Faktura_Markerad.png

Visma Administration kunduppgifter:

Administration_Kunduppgifter_markerad.png

Fakturarader

 

Fält/Uppgift Information
Artikelnummer Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma Sever används standardkoden som är angedd i integrationens inställningar.
Artikeltext Texten från Visma Severa överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma Severa "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad. 
Antal Överförs till Visma Administrations Levererat antal
Enhet För att enheten ska överföras från Visma Severa krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet.
Resultatenhet* Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma Severa knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet.
Enhetspris Enhetspris för fakturaposten.
Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer. 

   *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar).

Visma Severa fakturaposter:

Severa_Fakturarader_markerad.png

Visma Administration fakturaposter:

Administration_Fakturaposter_markerad.png

Leverantörsfakturaöverföring

Fält/Uppgift Information
Projekt  
Fakturadatum  
Info Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma Severa.
Debet kr /Kostnad Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma Severa.
Pris I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i Severa.

Visma Administration leverantörsfaktura:

supplier_invoice_admin.PNG

Visma Severa produkt:

Severa_Produkter_markerad.png

Artikelöverföring

 Det som kan hämtas från Visma Severa som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper. 

Fält/Uppgift Information
Artikelnr/Kod  
Benämning/Namn  
Enhet För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar.

Visma Severa produkt:

article_severa.PNG

Visma Administration artikel:

article_admin.PNG

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

5 Comments

 • 0
  Avatar
  Pelle Lindqvist

  Angående överföring av leverantörsfakturor:

  Valutor förs över i sin ursprungliga valuta om den registreras i leverantörsfakturan (£ $ € etc.) Kan inte debetkolumnen användas istället för beloppskolumnen?

  Fakturaraderna för EU-moms in och ut förs också över Severa. Borde kunna spärras kontomässigt som momskontot 2641.

  Om man bara skriver projektnumret på fakturaraden och inte i fältet i toppraden, så verkar inte raden föras över till Severa.

 • 0
  Avatar
  Simon Ström

  Hej Pelle,

  Här kommer lite kommentarer och feedback på vad som är på gång och vad vi ska undersöka:

  • Valutor förs över i sin ursprungliga valuta

   Detta är rapporterat till vår utveckling och kommer att åtgärdas i nästa uppdatering

  • Fakturarader för EU-moms förs över

   Jag kommer lämna ett förslag att i integrationen kunna definiera konton som inte ska anses vara projektkostnader.

  • Projektnummer på fakturaraden och inte i toppraden

   Detta ska fungera. Att tänka på är att alla rader behöver ha en projektrad så lämnar man en rad tom så kommer den hindra fakturan från att föras över. Så kontrollera att alla rader har projektnummer angivet annars kan du slå en signal på supporten så får vi kolla tillsammans: 08 - 619 60 50

  Tack för feedback och idéer som hjälper oss att förbättra och utveckla produkten.

 • 0
  Avatar
  Simon Ström

  Hej igen Pelle,

  Vi har nu släppt en uppdaterad version av integrationen som åtgärdar problemet med valutafelet och möjlighet att blockera EU-moms.

  Hoppas att det hjälper er i överföringen!

 • 0
  Avatar
  Pelle Lindqvist

  Fakturaadressen överförs inte till Administration från adressuppgiften märkt faktura i Severa, utan från den uppgift som är vald under huvudkontor i kunduppgifter.

  Det känns som det har blivit så nyligen, för visst fungerade det enligt fältbeskrivningen ovan tidigare?

 • 0
  Avatar
  Simon Ström

  Hej Pelle!

  Jag har testat lite med nuvarande version (1.6.0) samt den förra (1.5.1), och det verkar bete sig likadant.
  Jag ändrade adressen i fältet och det kom med, även om det inte var det mest optimala då den la båda raderna på samma fält.

  Vilken ändring av adressen gör du? 

  Det är bäst att aldrig ändra kundnamnet i fakturan när man skickar mellan system om du har gjort det?

  Du är välkommen att ringa in till supporten om du vill att vi kollar tillsammans 08 - 619 60 50

   

Powered by Zendesk