Follow

Maestro

Ohjeen sisältö

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää myyntilaskut ja asiakasrekisteri Visma Severasta Maestroon.

Rajapinnan on teknisen toteutuksen on tehnyt Maestro käyttäen Visma Severa APIa. Visma Severan ja Maestron välisen rajapinnan käyttötuen tarjoaa Maestro.

Laskujen lähetys toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila esim. "Odottaa siirtoa Maestroon", josta laskut haetaan automaattisesti Maestroon. Kun lasku on siirretty Maestroon, laskun tila muuttuu Visma Severassa automaattisesti Maestron asetuksissa määritettyyn siirretyn laskun tilaan.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

Takaisin ylös

Käyttöönotto määritykset Severassa

1. Luo API avain. Ohje API-avaimen luomiseen. API avain tarvitaan tietojen siirtoon Visma Severan ja Maestron välillä.

 • Määritä API käyttäjän käyttöoikeudet Visma Severaan asiakkaille, töille ja käyttäjille seuraavasti:
  • Asiakkaat => Kaikki
  • Työt => Kaikki
  • Käyttäjät => Kaikki

2. Muokkaa Visma Severan tuotteille sama tuotekoodi kuin Maestrossa käyttämäsi tuotekoodi. Mikäli Maestro ei saa kohdistettua tuotetta, tulee tästä tieto lokille ja rivin tiedot tuodaan tuotteelle A/0.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Tuotteet
 • Klikkaa tuotteen nimen edessä olevaa kynän kuvaa
 • Anna tuotteelle koodi

TuoteAsetus.PNG

3. Muokkaa Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan Maestrossa olevia tuotteita. Mikäli Maestro ei saa kohdistettua tuotetta, tulee tästä tieto lokille ja rivin tiedot tuodaan tuotteelle A/0.

 • Valitse Työkalut > Asetukset > Työlajit.
 • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne Maestroon tuotteiksi.

tyolajikoodi.PNG

4. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Maestroon tuotteeksi. Mikäli Maestro ei saa kohdistettua tuotetta, tulee tästä tieto lokille ja rivin tiedot tuodaan tuotteelle A/0.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Matkakulut
 • Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Maestroon tuotteeksi.

Matkakulut.PNG

5. Määrittele Severaan laskun siirrossa käytettävät laskujen tilat

 • Avaa Työkalut > Asetukset > Laskun tilat ja lisää esim. kuvassa näkyvät laskun tilat "Odottaa siirtoa Maestroon" sekä "Siirretty Maestroon".

laskun_tila_maestro.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila tilaan, josta laskuaineisto haetaan Maestroon, esim. kuvassa näkyvä 'Odottaa siirtoa Maestroon' ja valitse Tallenna

Lasku_rajapinta.png

3. Aineiston luku tapahtuu Maestron puolelta.

4. Kun lasku on siirtynyt Maestroon, laskun tila muuttuu automaattisesti tilaan, joka Maestroon on määritetty noudettujen laskujen tilaksi, esim. "Siirretty Maestroon".

Takaisin ylös

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk