Follow

Postita.fi (sähköinen laskutus)

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Visma Severassa luodut myyntilaskut sähköisenä tai paperilaskuna liittymää käyttäen Postita.fi -palveluun. Sähköiset laskut toimitetaan XML-muodossa ja paperilaskut PDF-muodossa.

Lasku käsitellään sähköisenä laskuna eli verkkolaskuna mikäli asiakkaalle on annettu verkkolaskuosoitetiedot asiakkaan asiakaskortille Visma Severaan, muussa tapauksessa lasku käsitelläään paperilaskuna.

Laskujen lähetys toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään Postita.fi -palveluun. Visma Severassa klikataan painiketta 'Siirrä laskut', jolloin verkko- ja paperilaskut, jotka ovat asetuksiin määritellyssä 'Ladattavien laskujen tila?' laskun tilassa siirtyvät suoraan Postita.fi -palveluun, josta ne toimitetaan eteenpäin asiakkaille. Laskujen siirtämisen jälkeen, Visma Severassa olevan laskun tila muuttuu asetuksiin määriteltyyn 'Laskujen tila Visma Severassa lataamisen jälkeen?' laskun tilaksi.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

  • Asiakkaan tulee aktivoida Postita.fi -palvelu.
  • Tunnukset postita.fi -palveluun APIN aktivoimiseksi.
  • Postita.fi-liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Luo Severaan laskun tilat, josta verkkolaskuaineisto ladataan. Valitse Työkalut > Asetukset > Laskun tilat. Lisää kuvissa näkyvät laskun tilat.

OdottaaLahetystaNorfelloon.PNG

SiirrettyNorfelloon.PNG

 

2. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Avaa Työkalut > Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.

Pankkitilit.PNG

3. Lisää yrityksesi verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus. Huom! Jos käytössäsi on yksikköhierarkia-lisäosa katso myös kohta b.

a) Etsi asiakaskorttinne (asiakasnumero 1001), valitse muokkaa ja anna verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus.

Verkkolaskutiedot.PNG

b) Halutessasi voit käyttää laskun lähettäjänä yksikköä, lisää y-tunnus, verkkolaskuosoite, välittäjän tunnus ja alatunniste yksilölle.

  • Avaa Työkalut > Asetukset > Yksiköt.
  • Avaa yksikön tiedot klikkaamalla rattaan kuvaa.

verkkolaskutiedot_Yksikko.PNG

4. Avaa Visma Severan Norfello tiedonsiirto-asetukset Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse asetukset.

  • Anna postita.fi -palvelun käyttäjätunnus ja salasana
  • Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä postita.fi' laskun tila
  • Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty postita.fi' laskun tila
  • Tallenna asetukset

TiedonsiirtoNorfello.PNG

5. Kirjaudu postita.fi -palveluun ja varmista, että Postita API on kytketty. Valitse Tili ja asetukset

PostitaTili.PNG

PostitaAPI.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila 'Odottaa lähetystä postita.fi' laskun tilaan ja valitse Tallenna

Lasku_rajapinta.png

3. Avaa Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Siirrä laskut

SiirraLaskutNorfello.PNG

4. Siirron jälkeen saat sivun alalaitaan ilmoituksen onnistuneesta siirrosta.

Onnistui.PNG

5. Lasku lähetetään asiakkaalle sähköisenä tai paperilaskuna postita.fi -palvelusta.

Takaisin ylös

Mitkä tiedot siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?

Paperilaskulta siirtyvät seuraavat kentät postita.fi laskulle

Visma Severan paperilasku siirtyy sellaisenaan postita.fi -palveluun eli kaikki paperilaskulla olevat tiedot siirtyvät postita.fi -tulostuspalvelun kautta asiakkaalle.

Verkkolaskulta siirtyvät seuraavat kentät postita.fi laskulle:

Kenttä Severan laskulla Kenttä postita.fi laskulla
Merkkimäärä
Laskun numero Laskun numero 1-20
Laskun päivämäärä Päivämäärä 8
Asiakkaan yhteyshenkilö Viitteenne 0-35
Viitteemme Viitteemme 0-35
Viitteenne EI SIIRRY  
Tilausnumero Tilausnumero 0-35
Maksuehto Maksuehto 1-35
Laskutusyhteyshenkilö Käsittelijä 0-35
Muistiinpanot Laskun alareunassa 0-512
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) Laskurivien yläpuolella 0-512
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) Laskurivien yläpuolella 0-512

 VerkkolaskuNorfello.PNG

 Takaisin ylös

Tyypillisiä virhetilanteita

1. "No invoices found"

  • Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa postita.fi".

Takaisin ylös

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk