Follow

Finvoice

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Finvoice liittymän avulla Visma Severan laskuista saadaan verkkolaskuaineisto, joka voidaan ladata oman verkkolaskuoperaattorin järjestelmään lähetettäväksi asiakkaille. Liittymää voidaan käyttää Finvoice 1.2., 1.3., 2.01., tai 3.0. standardin mukaan. Asiakkaan on itse solmittava sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa (esim. oma pankki tai Itella, Basware jne). Verkkolaskuaineisto on xml-muotoista.

Lasku käsitellään sähköisenä laskuna eli verkkolaskuna mikäli asiakkaalle on annettu verkkolaskuosoitetiedot asiakkaan asiakaskortille Visma Severaan. Tämän jälkeen Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut kerätään mukaan aineistoon. Visma Severasta tallennetaan tiedosto omalle koneelle, joka pitää sisällään verkkolaskuaineiston ja tämä tiedosto ladataan oman verkkolaskuoperaattorin järjestelmään, josta laskut lähtevät asiakkaille sähköisesti.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Asiakkaalla on oltava sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa.
 • Finvoice-liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.
 • Finvoice-liittymä ei tue kuluttajien eLaskutusta

Takaisin ylös

Käyttöönotto

Ennen kuin verkkolaskutus voidaan ottaa käyttöön, Visma Severassa tulee tehdä käyttöönottoon vaadittavat toimenpiteet.

Laskun tilat

Laskujen lähetys toimii siten, Visma Severaan luodaan laskun tilat, josta verkkolaskuaineisto ladataan sekä tila, johon lasku muutetaan laskujen siirron jälkeen.

 1. Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Laskun tilat
 2. Lisää uusi laskun tilan nimi, josta laskuaineisto ladataan.
  • Esim. Odottaa lähetystä Finvoiceen.
  • Valitse valinnat "Vain luku", "Laskun numero", "Odottaa maksua", "Lähetetty" sekä "Hyvityslaskun oletus".
 3. Lisää uusi laskun tilan nimi, johon lasku päivitetään siirron jälkeen.
  • Esim. Siirretty Finvoice.
  • Valitse valinnat "Vain luku", "Laskun numero", "Odottaa maksua" sekä "Lähetetty".
 4. Siirrä laskun tilat sinisillä nuolilla siten, että tila jossa on "Maksettu"-valinta, jää uusien tilojen alapuolelle.

Pankkitilit

Yrityksen pankkitilitiedot toimitetaan laskun mukana ja pankkitilin tulee olla IBAN-muodossa.

 1. Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Pankkitilit
 2. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon (FI....)
 3. Varmista, että BIC-koodi on määritetty oikein. 

HUOM! Jos käytössäsi on yksikköhierarkia-lisäosa ja yksiköt ovat omia laskuttavia yrityksiä, lisää pankkitilit jokaiselle yritykselle, valitsemalla haluttu Yksikkö pudotusvalikosta.

 Verkkolaskuosoitteen lisäys

Jotta voit lähettää verkkolaskuja, lisää yrityksesi verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus (esim. Nordealla NDEAFIHH) Visma Severaan. HUOM! Jos käytössäsi on ja yksiköt ovat omia laskuttavia yrityksiä, lisää tiedot myös jokaisen yksikön alle (rattaan kuva > asetukset > yksiköt).

Yritystiedot

 1. Klikkaa rattaan kuvaa > asetukset > yritystiedot
 2. Anna yhteenveto-osioon yrityksenne verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus
 3. Tarkista myös, että omalle yritykselle on syötetty osoitetiedot
 4. Severa määrittää pääkonttoriksi lähettäjän määrittämän Kaupungin. Huomaathan, että yrityksen pääkonttorin sijainti ei välttämättä ole sama kuin yrityksen sijainti. Oletuksena Kotipaikka määritetään yritystiedoissa oleva Kaupunki tieto, mutta käyttäjä voi muuttaa sen haluamakseen.

Yksikkö

Kun käytössäsi on Yksikköhierarkia-lisäosa ja yksiköt ovat omia laskuttavia yrityksiä, lisää y-tunnus, verkkolaskuosoite, välittäjän tunnus ja alatunniste suoraan halutuille yksikölle.

 1. Klikkaa rattaan kuva > asetukset > yksiköt
 2. Avaa yksikon tiedot klikkaamalla rattaan kuvaa.

verkkolaskutiedot_Yksikko.PNG

Tiedonsiirtoasetukset

Varsinaiset rajapinta-asetukset tehdään Visma Severassa.

Avaa Visma Severan Finvoice tiedonsiirto-asetukset klikkaamalla tiedonsiirto kuvaketta yläpalkista.

tiedonsiirto.PNG

 1. Avaa asetukset-välilehti
 2. Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä Finvoice' laskun tila
 3. Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty Finvoice' laskun tila
 4. Tallenna asetukset

TiedonsiirtoAsetuksetFinvoice.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

 1. Luo lasku Visma Severaan
 2. Muuta laskun tilaksi lisäämäsi laskun tila esim. 'Odottaa lähetystä Finvoice' laskun tilaan laskun_tila.PNG
 3. Avaa Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskutLaskuaineisto.PNG
 1. Tallenna XML-tiedosto tietokoneelle.
 2. Lataa laskuaineisto verkkolaskuoperaattorillenne.
 3. Muuta lataamiesi laskujen tila avaamalla Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Muuta tilaa

  MuutaTilaaFinvoice.PNG

 

Takaisin ylös

Tekninen kuvaus Finvoice 1.2.

Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus SellerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Nimi SellerOrganisationName 2-35
Y-tunnus SellerOrganisationTaxCode  0-35 (muotoilu 1234567-8)
Katuosoite SellerStreetName 2-35
Kaupunki SellerTownName 2-35
Postitoimipaikka SellerPostCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Laskutusyhteyshenkilö SellerContactPersonName 0-35
Kaupunki SellerHomeTownName 0-35
Tieto alv rekisteröinnistä SellerVatRegistrationText 0-35

Laskun muistiinpanot-kenttä

SellerFreeText 0-512
Pankkitilin IBAN-numero SellerAccountID 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN
Pankkitilin BIC-koodi SellerBic 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC

 

Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta
Visma Severan laskulta
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Asiakasnumero BuyerPartyIdentifier 0-35
Asiakkaan nimi BuyerOrganisationName 2-35
Y-tunnus BuyerOrganisationTaxCode 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Asiakkaan osoite BuyerStreetName 2-35
Kaupunki BuyerTownName 2-35
Postitoimipaikka BuyerPostalCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerContactPersonName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite BuyerEmailaddressIdentifier 0-48
Visma Severan laskulta Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Laskun tyyppi koodi InvoiceTypeCode 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku
Laskun tyyppi teksti InvoiceTypeText 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku"
Koodi OriginCode 4-8, Aina => "Original"
Laskun numero InvoiceNumber 1-20
Laskun päivämäärä InvoiceDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viitteemme SellerReferenceIdentifier 0-35
Tilausnumero OrderIdentifier 0-35
Laskun veroton loppusumma InvoiceTotalVatExcludedAmount Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun veron osuus loppusummasta InvoiceTotalVatAmount Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun verollinen loppusumma InvoiceTotalVatIncludedAmount Attribuutti =>AmountCurrencyIdentifier
Laskun veroton loppusumma VatBaseAmount Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier
ALV-prosentti VatRatePercent  
Laskun veron osuus loppusummasta VatRateAmount Attribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus VatFreeText  
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 *
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 *
Maksuehto PaymentTermsFreeText 1-35
Laskun eräpäivä InvoiceDueDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viivästyskorko PaymentOverDueFineFreeText 0-512
Viivästyskorko prosentti PaymentOverDueFinePercent 1-7
Laskun maksutieto PaymentStatusCode 0-10, aina "NOTPAID"
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi ArticleIdentifier 0-35
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) ArticleName 0-70
Laskurivin määrä DeliveredQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) OrderedQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin yksikköhinta UnitPriceAmount

Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier

Atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl

Laskurivin ALV-prosentti RowVatRatePercent 0-14
Laskurivin veron osuus RowVatAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin veroton summa RowVatExcludedAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin verollinen summa RowAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun päivämäärä EpiDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Laskun viitenumero EpiReference 0-35
Pankkitilin BIC-koodi EpiBfiIdentifier 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails
Lähettävän yrityksen nimi EpiNameAddressDetails 2-35
Lähettävän yrityksen y-tunnus EpiBei 8-11
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) EpiAccountID 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName
Työnumero EpiPaymentInstructionId 0-35
Laskun viitenumero EpiRemittanceInfoIdentifier 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY
Laskun verollinen loppusumma EpiInstructedAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Aina "SHA" EpiCharge Atribuutti => ChargeOption=SHA
Laskun eräpäivä EpiDateOptionDate Atribuutti => Format=CCYYMMDD

* Laskurivien yläpuolella ja alapuolella olevien kenttien tiedot lisätään InvoiceFreeText-kenttään, jonka maksimimerkkimäärä on 512.

Takaisin ylös

Tekninen kuvaus Finvoice 1.3.

Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus SellerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Nimi SellerOrganisationName 2-35 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
ALV-tunniste SellerOrganisationTaxCode  0-35 (muotoilu FI12345678)
Katuosoite SellerStreetName 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Kaupunki SellerTownName 2-35
Postitoimipaikka SellerPostCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Laskutusyhteyshenkilö SellerContactPersonName 0-35
Kaupunki SellerHomeTownName 0-35

Laskun muistiinpanot-kenttä

SellerFreeText 0-512
Tieto alv rekisteröinnistä SellerVatRegistrationText 0-35
Pankkitilin IBAN-numero SellerAccountID 0-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN
Pankkitilin BIC-koodi SellerBic 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC

 

Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta
Visma Severan laskulta
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus BuyerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Asiakkaan nimi BuyerOrganisationName 2-35 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
VAT-tunniste BuyerOrganisationTaxCode 0-35 (muotoilu FI12345678)
Asiakkaan osoite BuyerStreetName 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Kaupunki BuyerTownName 2-35
Postitoimipaikka BuyerPostalCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerContactPersonName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite BuyerEmailaddressIdentifier 0-70
Visma Severan laskulta Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Laskun tyyppi koodi InvoiceTypeCode 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku
Laskun tyyppi teksti InvoiceTypeText 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku"
Koodi OriginCode Aina => "Original"
Laskun numero InvoiceNumber 1-20
Laskun päivämäärä InvoiceDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viitteemme SellerReferenceIdentifier 0-35
Asiakkaan asiakasnumero SellersBuyerIdentifier 0-35
Tilausnumero OrderIdentifier 0-35
Työn myyjä SalesPersonName 0-35
Viitteenne BuyerReferenceIdentifier 0-35
Työnumero ProjectReferenceIdentifier 0-35
Laskun veroton loppusumma InvoiceTotalVatExcludedAmount 0-35, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun veron osuus loppusummasta InvoiceTotalVatAmount 0-35, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun verollinen loppusumma InvoiceTotalVatIncludedAmount 0-35, atribuutti =>AmountCurrencyIdentifier
Laskun veroton loppusumma VatBaseAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
ALV-prosentti VatRatePercent  
ALV-koodi VatCode 0-10 Koodi=AE mikäli laskulla on käytetty käännettyä verovelvollisuutta.
Muussa tapauksessa VatCode-kenttää ei ole laskuaineistossa
Laskun veron osuus loppusummasta VatRateAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus VatFreeText 0-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Muistiinpanot InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Maksuehto PaymentTermsFreeText 1-35
Laskun eräpäivä InvoiceDueDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viivästyskorko PaymentOverDueFineFreeText 0-70
Viivästyskorko prosentti PaymentOverDueFinePercent  
Laskun maksutieto PaymentStatusCode Aina "NOTPAID"
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi ArticleIdentifier 0-35
Tuoteryhmän koodi ArticleGroupIdentifier 0-35 (mikäli tuote kuuluu tuoteryhmään)
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) ArticleName 0-100
Laskurivin määrä DeliveredQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) OrderedQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin yksikköhinta UnitPriceAmount

Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier

Atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl

Käytetään mikäli laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä RowFreeText 0-512 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
Laskurivin ALV-prosentti RowVatRatePercent  
Laskurivin veron osuus RowVatAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin veroton summa RowVatExcludedAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin verollinen summa RowAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun päivämäärä EpiDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Laskun viitenumero EpiReference 0-35
Pankkitilin BIC-koodi EpiBfiIdentifier 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails
Lähettävän yrityksen nimi EpiNameAddressDetails 2-35
Lähettävän yrityksen y-tunnus EpiBei 8-11
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) EpiAccountID 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName
Työnumero EpiPaymentInstructionId 0-35
Laskun viitenumero EpiRemittanceInfoIdentifier 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY
Laskun verollinen loppusumma EpiInstructedAmount Atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Aina "SHA" EpiCharge Atribuutti => ChargeOption=SHA
Laskun eräpäivä EpiDateOptionDate Atribuutti => Format

 

Takaisin ylös

Tekninen kuvaus Finvoice 2.01.

Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus SellerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Nimi SellerOrganisationName 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
ALV-tunniste SellerOrganisationTaxCode  0-35 (muotoilu FI12345678)
Katuosoite SellerStreetName 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Kaupunki SellerTownName 2-35
Postitoimipaikka SellerPostCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Laskutusyhteyshenkilö SellerContactPersonName 0-35
Kaupunki SellerHomeTownName 0-35

Laskun muistiinpanot-kenttä

SellerFreeText 0-512
Tieto alv rekisteröinnistä SellerVatRegistrationText 0-35
Pankkitilin IBAN-numero SellerAccountID 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN
Pankkitilin BIC-koodi SellerBic 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC

 

Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta
Visma Severan laskulta
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus BuyerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Asiakkaan nimi BuyerOrganisationName 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
VAT-tunniste BuyerOrganisationTaxCode 0-35 (muotoilu FI12345678)
Asiakkaan osoite BuyerStreetName 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Kaupunki BuyerTownName 2-35
Postitoimipaikka BuyerPostalCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerContactPersonName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite BuyerEmailaddressIdentifier 0-70
Visma Severan laskulta Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Laskun tyyppi koodi InvoiceTypeCode 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku
Laskun tyyppi teksti InvoiceTypeText 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku"
Koodi OriginCode Aina => "Original"
Laskun numero InvoiceNumber 1-20
Laskun päivämäärä InvoiceDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viitteemme SellerReferenceIdentifier 0-35
Asiakkaan asiakasnumero SellersBuyerIdentifier 0-35
Tilausnumero OrderIdentifier 0-35
Työn myyjä SalesPersonName 0-35
Viitteenne BuyerReferenceIdentifier 0-35
Työnumero ProjectReferenceIdentifier 0-35
Laskun veroton loppusumma InvoiceTotalVatExcludedAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun veron osuus loppusummasta InvoiceTotalVatAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun verollinen loppusumma InvoiceTotalVatIncludedAmount 1-22, atribuutti =>AmountCurrencyIdentifier
Laskun veroton loppusumma VatBaseAmount 1-22 atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
ALV-prosentti VatRatePercent 1-7
ALV-koodi VatCode 0-10 Koodi=AE mikäli laskulla on käytetty käännettyä verovelvollisuutta.
Muussa tapauksessa VatCode-kenttää ei ole laskuaineistossa
Laskun veron osuus loppusummasta VatRateAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus VatFreeText 0-70 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Muistiinpanot InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Maksuehto PaymentTermsFreeText 1-70
Laskun eräpäivä InvoiceDueDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viivästyskorko PaymentOverDueFineFreeText 0-70
Viivästyskorko prosentti PaymentOverDueFinePercent 1-7
Laskun maksutieto PaymentStatusCode Aina "NOTPAID"
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi ArticleIdentifier 0-35
Tuoteryhmän koodi ArticleGroupIdentifier 0-35 (mikäli tuote kuuluu tuoteryhmään)
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) ArticleName 0-100
Laskurivin määrä DeliveredQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) OrderedQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin yksikköhinta UnitPriceAmount

1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
ja atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl

Käytetään mikäli laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä RowFreeText 0-512 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
Laskurivin ALV-prosentti RowVatRatePercent 1-7
Laskurivin veron osuus RowVatAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin veroton summa RowVatExcludedAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin verollinen summa RowAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun päivämäärä EpiDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Laskun viitenumero EpiReference 0-35
Pankkitilin BIC-koodi EpiBfiIdentifier 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails
Lähettävän yrityksen nimi EpiNameAddressDetails 2-35
Lähettävän yrityksen y-tunnus EpiBei 8-11
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) EpiAccountID 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName
Työnumero EpiPaymentInstructionId 0-35
Laskun viitenumero EpiRemittanceInfoIdentifier 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY
Laskun verollinen loppusumma EpiInstructedAmount 4-19, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Aina "SHA" EpiCharge 0, atribuutti => ChargeOption=SHA
Laskun eräpäivä EpiDateOptionDate 8, atribuutti => Format

 

Takaisin ylös

Tekninen kuvaus Finvoice 3.0.

Tiedot omasta (lähettävä) organisaatioista
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus SellerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Nimi SellerOrganisationName 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
ALV-tunniste SellerOrganisationTaxCode  0-35 (muotoilu FI12345678)
Katuosoite SellerStreetName 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Kaupunki SellerTownName 2-35
Postitoimipaikka SellerPostCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Laskutusyhteyshenkilö SellerContactPersonName 0-70
Kotipaikka (yritystiedoista) SellerHomeTownName 0-35
Tieto alv rekisteröinnistä SellerVatRegistrationText 0-35

Laskun muistiinpanot-kenttä

SellerFreeText 0-512
Pankkitilin IBAN-numero SellerAccountID 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=IBAN
Pankkitilin BIC-koodi SellerBic 8-11, atribuutti => IdentificationSchemeName=BIC
Laskun kielikoodi InvoiceRecipientLanguageCode  

 

Tiedot vastaanottavasta organisaatiosta
Visma Severan laskulta
Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Y-tunnus BuyerPartyIdentifier 0-35 (muotoilu 1234567-8)
Asiakkaan nimi BuyerOrganisationName 2-70 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
VAT-tunniste BuyerOrganisationTaxCode 0-35 (muotoilu FI12345678)
Asiakkaan osoite BuyerStreetName 2-35 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Kaupunki BuyerTownName 2-35
Postitoimipaikka BuyerPostalCodeIdentifier 2-35
Maakoodi Countrycode 2 (esim. FI, SE)
Maa CountryName 0-35
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerContactPersonName 0-70
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite BuyerEmailaddressIdentifier 0-70
Visma Severan laskulta Finvoice aineiston kenttä
Merkkimäärä/lisätietoja
Laskun tyyppi koodi InvoiceTypeCode 5, INV01=lasku tai INV02=hyvityslasku
Laskun tyyppi teksti InvoiceTypeText 1-35, Aina => "Lasku" tai "Hyvityslasku"
Koodi OriginCode Aina => "Original"
Laskun numero InvoiceNumber 1-20
Laskun päivämäärä InvoiceDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viitteemme SellerReferenceIdentifier 0-70
Asiakkaan asiakasnumero SellersBuyerIdentifier 0-70
Tilausnumero OrderIdentifier 0-70
Työn myyjä SalesPersonName 0-35
Viitteenne BuyerReferenceIdentifier 0-70
Työnumero ProjectReferenceIdentifier 0-70
Laskurivien veroton loppusumma RowsTotalVatExcludedAmount 1-22, atribuutti=>
AmountCurrencyIdentifier
Laskun veroton loppusumma InvoiceTotalVatExcludedAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun veron osuus loppusummasta InvoiceTotalVatAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun verollinen loppusumma InvoiceTotalVatIncludedAmount 1-22, atribuutti =>AmountCurrencyIdentifier
Laskun veroton loppusumma VatBaseAmount 1-22 atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
ALV-prosentti VatRatePercent 1-7
ALV-koodi VatCode 0-10 Koodi=AE mikäli laskulla on käytetty käännettyä verovelvollisuutta.
Muussa tapauksessa VatCode-kenttää ei ole laskuaineistossa
Laskun veron osuus loppusummasta VatRateAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Käännetyn verovelvollisuuden kuvaus VatFreeText 0-70 (mikäli merkkimäärä > 35 rivitetään 1-3 riville)
Muistiinpanot InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 (mikäli merkkimäärä > 512 rivitetään useammalle riville)
Maksuehto PaymentTermsFreeText 1-70
Laskun eräpäivä InvoiceDueDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Viivästyskorko PaymentOverDueFineFreeText 0-70
Viivästyskorko prosentti PaymentOverDueFinePercent 1-7
Laskun maksutieto PaymentStatusCode Aina "NOTPAID"
Tuotteen/työlajin/matkakulun koodi ArticleIdentifier 0-70
Tuoteryhmän koodi ArticleGroupIdentifier 0-70 (mikäli tuote kuuluu tuoteryhmään)
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) ArticleName 0-100
Laskurivin määrä DeliveredQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin kuvaus (esim. tuntikirjaus tai tuote) OrderedQuantity 0-14, atribuutti => QuantityUnitCode esim. kpl
Laskurivin yksikköhinta UnitPriceAmount

1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
ja atribuutti => UnitPriceUnitCode esim. kpl

Käytetään mikäli laskurivin kuvaus ylittää 100 merkkiä RowFreeText 0-512 (mikäli nimi on pidempi rivitetään useammalle riville)
Laskurivin ALV-prosentti RowVatRatePercent 1-7
Laskurivin veron osuus RowVatAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin veroton summa RowVatExcludedAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskurivin verollinen summa RowAmount 1-22, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Laskun päivämäärä EpiDate 8, atribuutti => Format=CCYYMMDD
Laskun viitenumero EpiReference 0-35
Pankkitilin BIC-koodi EpiBfiIdentifier 8-11, atribuutti => EpiBeneficiaryPartyDetails
Lähettävän yrityksen nimi EpiNameAddressDetails 2-35
Lähettävän yrityksen y-tunnus EpiBei 8-11
Lähettävän yrityksen pankkitilin numeron (IBAN) EpiAccountID 1-34, atribuutti => IdentificationSchemeName
Työnumero EpiPaymentInstructionId 0-35
Laskun viitenumero EpiRemittanceInfoIdentifier 2-35, atribuutti => IdentificationSchemeName=SPY
Laskun verollinen loppusumma EpiInstructedAmount 4-19, atribuutti => AmountCurrencyIdentifier
Aina "SHA" EpiCharge 0, atribuutti => ChargeOption=SHA
Laskun eräpäivä EpiDateOptionDate 8, atribuutti => Format

 

Takaisin ylös

Tyypillisiä virhetilanteita

1. "Invoice not found"

 • Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa Finvoice".
 • Tarkista, että laskulla olevalla asiakkaalta löytyy verkkolaskutiedot.

2. "Seller must have at least one bank account"

 • Varmista, että laskulta löytyy oman yrityksen pankkitilin numero.
  • Mikäli pankkitilin numero puuttuu, lisää pankkitilin numero ja  päivitä laskun tila (muuta lasku esim. vedos-tilaan ja takaisin 'odottaa lähetystä Finvoice'-tilaan).
 • Avaa laskun tilat Työkalut > Asetukset > Tilat ja varmista, että laskun tilalla 'Odottaa lähetystä Finvoice' on valittuna 'Lähetetty' valinta.
  • Mikäli valinta puuttui, lisää 'Lähetetty' valinta ja päivitä laskun tila (muuta lasku esim. 'vedos'-tilaan ja takaisin 'odottaa lähetystä Finvoice'-tilaan).
 • Avaa laskun tilat Työkalut > Asetukset > Tilat ja varmista, että laskun tilojen järjestys on alla oleva (laskun tiloja voit siirtää sinisillä nuolilla):

LaskunTilatFinvoice.PNG

3. "Seller must have a BIC in bank account details"

 • Varmista, että pankkitili on määritelty IBAN-muodossa (kts. ohje osiosta Käyttöönotto kohta 2.). HUOM! Pankkitilin numeroa ei ole mahdollista korjata jo olemassa oleville laskuille. Tässä tapauksessa mikäli mahdollista lasku tulisi poistaa ja luoda uudelleen tai hyvittää ja luoda tämän jälkeen uusi lasku.

Takaisin ylös

 

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk