Follow

Visma Nova

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntilaskut ja myyntireskontra Visma Severasta Visma Novaan.

Laskujen lähetys toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään Visma Novaan. Visma Severassa klikataan painiketta 'Lataa laskut', jolloin myyntilaskut, jotka ovat asetuksiin määritellyssä 'Ladattavien laskujen tila?' laskun tilassa siirtyvät suoraan Visma Novaan. Laskujen siirtämisen jälkeen, Visma Severassa olevan laskun tila muutetaan asetuksiin määriteltyyn 'Laskujen tila Visma Severassa lataamisen jälkeen?' laskun tilaksi klikkaamalla 'Muuta tilaa'.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Visma Novaan.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Visma Novaan

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta Visma Novaan.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Asiakkaalla on oltava Visma Novan versio 8.0
 • Visma Novassa vaaditaan lisenssit WLA ja WSR
 • Visma Nova -liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.
 • Jos avaat .CSV-tiedoston Excelillä, varmistu ettei tiedoston sisältö muutu. Jossain tilanteissa Excel muuttaa esim. 11,5 arvon laskurivillä päivämääräksi (marraskuun 5 päivä).

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Muokkaa/lisää Visma Severaan Visma Novassa käyttämäsi myyntitilit.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Myyntitilit
 • Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata Visma Novaan määriteltyä myyntitilin numeroa.
 • Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat myyntitilit.
 • Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena"

Myyntitilit.PNG

2. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Visma Novassa käyttämäsi kustannuspaikat.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Kustannuspaikat
 • Anna kustannuspaikan nimi ja -numero. Kustannuspaikan numeron tulee vastata Visma Novaan määriteltyä kustannuspaikan numeroa.
 • Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat kustannuspaikat.
 • Määritä oletus kustannuspaikka valitsemalla "Käytä oletuksena"

Kustannuspaikka.PNG

3. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Visma Novassa käyttämäsi tuotteet. Halutessasi voit käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Visma Novaan oletuskoodilla.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Tuotteet
 • Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää

TuotteenLisays.PNG

 • Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Visma Novassa olevan tuotteen koodia.
 • Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat tuotteet.

TuotteenTiedot.PNG

4. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit Visma Novaan tuotteeksi.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Työlajit
 • Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat työlajit ja koodit Visma Novaan tuotteeksi.

Tyolajit.PNG

5. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Visma Novaan tuotteeksi.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Matkakulut
 • Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Visma Novaan tuotteeksi.

Matkakulut.PNG

6. Määritä oletusmyyntitilit tuotteille, työlajeilla ja matkakuluille. Oletuksena käytössä on oletusmyyntitili.

MyyntitilienLiittaminen.PNG

7. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Avaa Työkalut > Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.

Pankkitilit.PNG

8. Luo Severaan laskun tilat, josta laskuaineisto ladataan. Valitse Työkalut > Asetukset > Laskun tilat. Lisää kuvissa näkyvät laskun tilat.

OdottaaLahetyst_Novaan.PNG

SiirrettyNovaan.PNG

9. Avaa Visma Severan Visma Nova tiedonsiirto -asetukset Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse asetukset.

 • Määrittele laskun tilakoodi, joka määrittelee miten laskut luokitellaan Novassa (1 = normaali, 2 = Käteinen, 3 = Perintä, 4 = Korkolasku).
 • Määritä oletuskoodi tuotteelle. Oletuskoodi tulee myös lisätä Visma Novan tuoterekisteriin.
 • Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä Visma Novaan' laskun tila
 • Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty Visma Novaan' laskun tila
 • Tallenna asetukset

TiedonsiirtoNova.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila 'Odottaa lähetystä Visma Novaan' laskun tilaan

Lasku_rajapinta.png

3. Avaa Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskut

TiedonsiirtoNova2.PNG

4. Tallenna CSV-tiedosto tietokoneelle.

5. Lataa laskuaineisto Visma Novaan.

6. Muuta lataamiesi laskujen tila avaamalla Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Muuta tilaa

Takaisin ylös

Mitkä tiedot siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?

Laskulta siirtyvät tiedot:

Visma Severa
Visma Nova
Merkkimäärä
Laskun numero numero  
Laskun päivämäärä Pvm 8
Asiakasnumero anumero  
Asiakkaan nimi nimi1 50
Asiakkaan yhteyshenkilö nimi2 50
Osoite osoite 40
Viitteenne viitteenne 40
Viitteemme viitteemme 40
Tilausnumero tilausnumeronne 20
Maksuehto mehto  
Laskutusyhteyshenkilö EI SIIRRY  
Muistiinpanot EI SIIRRY  
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä merkki 40
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä viesti 2000
Eräpäivä nettopvm  

Laskuriveiltä taustalla siirtyvät tiedot:

Visma Severa
Visma Nova
Merkkimäärä
Laskun numero numero  
Tuotekoodi koodi 30
Nimike nimike  50
Määrä Kpl  
Yksikkö yksikkö 5
Laskurivien yhteissumma mk  
Myyntitilin koodi tili 8
Kustannuspaikan koodi kpaikka 20
Nettohinta valuutassa vnetto  
Laskun valuutta valuutta 5
Alv % Alv  

 Takaisin ylös

Tyypillisiä virhetilanteita

1. "Tietoa ei löydy"

 • Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa Visma Novaan".

Takaisin ylös

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk