Follow

Sonet

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Visma Severan myyntireskontra Sonetiin.

Aineiston siirto toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään Sonetin myyntireskontraan. Visma Severassa klikataan painiketta 'Lataa laskut', jolloin myyntilaskuista, jotka ovat asetuksiin määritellyssä 'Ladattavien laskujen tila?' laskun tilassa muodostetaan siirtotiedosto. Kun aineisto on ladattu onnistuneesti Sonetiin, Visma Severassa olevan laskun tila muutetaan asetuksiin määriteltyyn 'Laskujen tila Visma Severassa lataamisen jälkeen?' laskun tilaksi klikkaamalla 'Muuta tilaa'.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Sonetiin.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Sonetiin.

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta Sonetiin.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Asiakkaan tulee tehdä sopimus palvelun aloittamiseksi Sonetin kanssa.
 • Sonet-liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Muokkaa/lisää Visma Severaan Sonetissa käytössä olevat myyntitilit.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Myyntitilit
 • Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata Sonetiin määriteltyä myyntitilin numeroa.
 • Määrittele kaikki Sonetissa käytössä olevat myyntitilit.
 • Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena".

Myyntitilit.PNG

Voit hallinnoida myyntitilejä keskitetysti "Myyntitilien liittäminen"-kautta.

Myyntitilien liittaminen.PNG

 2. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Sonetissa käyttämäsi kustannuspaikat.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Kustannuspaikka
 • Anna kustannuspaikan nimi ja -numero. Kustannuspaikan numeron tulee vastata Sonettiin määriteltyä kustannuspaikan numeroa.
 • Määrittele kaikki Sonetissa käytössä olevat kustannuspaikat.
 • Määritä oletus kustannuspaikka valitsemalla "Käytä oletuksena"

Kustannuspaikka.PNG

3. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Sonetissa käytössä olevat tuotteet, sekä lisää Visma Severassa olevat tuotteet Sonetiin. Halutessasi voit käyttää yhtä ja samaa koodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Sonetiin oletuskoodilla.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Tuotteet
 • Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää, tai muokkaa olemassa olevaa tuotetta.

Tuotteen lisays.PNG

 • Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Sonetissa olevan tuotteen koodia.
 • Määrittele kaikki Sonetissa käytössä olevat tuotteet.

TuotteenTiedot.PNG

4. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan Sonetissa olevia tuotteita. Työlajien avulla laskulla olevat tunnit kohdistuvat Sonetin tuoterekisteriin.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Työlajit
 • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne Sonetissa tuotteiksi.

Tyolajit.PNG

5. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan Sonetin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on Visma Severassa oltava samat kuin Sonetissa.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Matkakulut
 • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville matkakuluille koodit kohdentaen ne Sonetin matkakulurekisteriin.

Matkakulut.PNG

6. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Avaa Työkalut > Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.

Pankkitilit.PNG

7. Lisää/Muokkaa ALV-koodit vastaamaan sonetin arvonlisäverokantakoodeja

  • Valitse Työkalut > Asetukset
  • Avaa Vero %
  • Klikkaa kynän kuvaa alv prosentin edestä
  • Määrittele koodi-kenttään Sonetissa käytössä olevat arvonlisäverokantakoodit (esim. 0=veroton myynti ja 1=Myynti 24%)

ALVKoodi.PNG

 

8. Luo Severaan laskun tilat, josta myyntilaskuaineisto ladataan Sonetiin.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja avaa Laskun tilat

LaskunTilatSonet.PNG

9. Avaa Visma Severan Sonet tiedonsiirto-asetukset Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse asetukset.

 • Laskujen tila Sonetissa: Määritä tila, jonka laskut saavat Sonetissa. Valittavissa: Ei vielä hyväksytty/Hyväksytty/Hyväksytty ja osittain maksettu/Hyväksytty ja maksettu
 • Oletuskoodi tuotteelle: Määritä oletuskoodi, jota käytetään tuotteille, matkakuluille ja työlajeille, jotka jostain syystä eivät saa asetuksiin määritettyä koodia
 • Yksikön oletuskoodi: Anna yritystunnus, jonka saa Sonetilta
 • Laskun tilakoodi (Laskutuslaji, joka on määritelty Sonetissa, maks. 3 merkkiä)
 • Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä Sonetiin' laskun tila.
 • Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty Sonetiin' laskun tila
 • Tallenna asetukset

 SonetAsetukset.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila 'Odottaa lähetystä Sonetiin' laskun tilaan ja valitse Tallenna

Lasku_rajapinta.png

3. Avaa Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskut

Sonet_LaskujenSiirto.PNG

4. Tallenna .dat-laskuaineisto tietokoneellesi.

5. Lataa laskuaineisto Sonetiin.

6. Valitse Muuta tilaa, laskun tila muuttuu 'Siirretty Sonetiin' laskun tilaan.

Takaisin ylös

Mitkä tiedot siirtyvät Visma Severan laskulta myyntireskontraan Sonetiin

Laskun otsikkotaso    
Kenttä/tieto Visma  Severassa Kenttä Sonetissa Merkkimäärä/Lisätietoja
Laskun numero Laskunumero 6
Laskun tyyppi Laskun laatu 0 = veloituslasku
1=hyvityslasku
Laskun kirjauspäivämäärä
(laskun asetukset-välilehti)
Laskupäivä
Kirjauspäivä
6
Laskun päivämäärä Arvopäivä 6
Asiakasnumero Tilaaja-asiakas
Laskutusasiakas
Toimitusasiakas
Asiakastunnus
10
Viitenro Laskun viite 40
Viitteemme Viite 40
Muistiinpanot Laskun info 40
Laskun alvillinen loppusumma Laskun summa 10
Laskun valuutta Valuuttatunnus 3 / esim. USD=USA:n dollari
Valuuttakurssi (asetuksista) Valuuttakurssi 12
Y-tunnus Liikeyritystunnus 11
Asiakkaan nimi Aakkossana
Asiakasnimi 1
30
Laskun osoite Osoite 1 30
Postinumero Postinumero 10
Postitoimipaikka Postitoimipaikka 30
Maa Maan nimi 30
Laskun kieli Kieli Laskun kielikoodi: 1=suomi, 2=ruotsi, 3=englanti,
4=saksa, 5=ranksa, 6=viro (määrittele koodit sonetissa)
  Suoraveloitus/Sisäinen/eLasku Mikäli asiakkaalla on Severassa verkkolaskutiedot, lasku lähetetään verkkolaskuna.
Muussa tapauksessa lasku lähetetään suoraveloituksena.
Verkkolaskuosoite Verkkolaskuosoite 20
Välittäjän tunnus Operaattori 20

 

Laskurivit    
Kenttä/tieto Visma  Severassa Kenttä Sonetissa Merkkimäärä/Lisätietoja
Laskun numero Laskunumero 8
Laskurivin alviton summa Rivin nettosumma 13
Laskurivin alv osuus Rivin alv summa 13
Myyntitilin numero Myyntitili 10
Alv-tilin numero Alv-tili  10
Laskurivin kuvaus Selite 40
Kustannuspaikan numero Kustannuspaikka 15
Työnumero Työnumero 8
Tuotteen koodi Nimiketunnus 25
Määrä Määrä 10
Yksikkö Yksikkö 3
Alv-koodi Verokantatunnus 1 esim. 0=veroton myynti ja 1=myynti 24%

Takaisin ylös

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk