Follow

ProCountor

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntilaskut ja myyntireskontra Visma Severasta ProCountoriin. Lisäksi ProCountoriin voidaan siirtää matkakulut tai matkalaskut sekä viedä projektit dimensiointia varten. ProCountorista voidaan siirtää Visma Severaan ostolaskuja, jolloin ne saadaan projektien kuluiksi sekä jälleenlaskutettavaksi.

Laskujen ja matkalaskujen siirto toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään ProCountoriin. Visma Severassa klikataan painiketta 'Siirrä laskut', jolloin kaikki valitussa tilassa olevat laskut siirtyvät suoraan ProCountoriin. Pelkät matkakulut siirretään myös nappia painamalla, aikarajauksen avulla. Ostolaskut tuodaan Severaan, kun ne on ensin dimensioitu ProCountorissa projekteille ja ostolaskun tila on Hyväksytty, Odottaa siirtoa, Odottaa siirtoa pankkiin, Osittain maksettu, Maksettu tai Maksettu muualla. Ostolaskujen tuonti tapahtuu myös nappia painamalla Visma Severassa.

Liittymä tukee yksikköhierarkiaa.

Liittymässä siirtyy matkalaskun liite (matkalasku + kaikki liitteet yhtenä tiedostona). HUOM! Myynti- ja matkalaskun liittetiedoston maksimi koko on 10 MB. Myyntilaskulle voidaan valita siirretäänkö laskun pdf-tiedosto, joka sisältää liitteet vai jätetäänkö liitteet siirtämättä. Mikäli valinta jätetään käyttöönottoasetuksissa valitsemalla siirretään laskun liite, mikäli laskulla on käytetty ryhmittelyä liitetiedoston kera. Laskun liite siirtyy sekä verkkolaskuilla että paperilaskuilla.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Asiakkaalla tulee olla Y-tunnus.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Visma Severan työlajien ja tuotteiden koodien tulee vastata ProCountorin tuoterekisteriä. Samoin matkakulut on täsmättävä koodien avulla. Matkakulujen koodit vaihtuvat vuosittain, uudet koodit voi tarkistaa ProCountorista.

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta ProCountoriin. Severaan tulee määritellä samat myyntitilit kuin ProCountorissa on käytössä.

Projektit

Projektit on mahdollista siirtää ProCountoriin lataamalla dimensioaineisto Visma Severasta ja viemällä se ProCountoriin. Projektidimensio siirtyy myös myyntilaskuaineiston mukana.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Asiakkaalla on oltava sopimus myös ProCountorin kanssa ProCountorin ja tämän liittymän käytöstä.
 • Visma Severa pääkäyttäjä voi aktivoida ProCountor -liittymän suoraan Laajennukset-osion kautta, katso ohje "Lisäosan tai rajapinnan lisääminen ja poistaminen käytöstä".
 • Matkalaskuja voi luoda ja siirtää vain jos Visma Severassa on käytössä "Matkalasku" -lisäosa (sisältyy Severan Premiun- ja Enterprise paketteihin). Huom! Jos matkakulu määritetään Severassa "Ei korvattavaa", siirtyy se Procountoriin korvattavana.
 • Jos matka- tai myyntilaskun mukana siirretään liite, liitteen nimi ei saa sisältää erikoismerkkejä.
 • Liitetiedostojen tulee olla muotoa gif, jpeg (jpg), PDF tai txt. 
 • Severan laskunumerointia ei ole mahdollista käyttää ProCountorissa vaan laskunumeroinnin määrää aina ProCountor. Tämän aiheuttaa se, että ProCountor-ohjelmassa ei ole mahdollista käyttää toisen ohjelman laskunumerointia. Halutessasi voit näyttää Severan laskunumeroinnin Procountorissa kentässä "Alkuperäinen laskunumero", kentän tieto ei kuitenkaan mene asiakkaan laskulle vaan kyseessä on sisäinen tieto.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

  1. Valitse Rattaan kuvake > Asetukset ja Myyntitilit
   • Muokkaa/lisää Visma Severaan ProCountorissa käytössä olevat myyntitilit.
   • Määrittele kaikki ProCountorissa käytössä olevat myyntitilit.
   • Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena".

    Myyntitilit.PNG

   • Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata ProCountoriin määriteltyä

    myyntitilin numeroa. Voit hallinnoida myyntitilejä keskitetysti "Myyntitilien liittäminen"-kautta.

    Myyntitilien liittaminen.PNG

  2. Muokkaa/Lisää Visma Severaan ProCountorissa käytössä olevat tuotteet, sekä lisää Visma Severassa olevat tuotteet ProCountoriin. Halutessasi voit käyttää yhtä ja samaa koodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät ProCountoriin oletuskoodilla.

   • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Tuotteet

   • Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää, tai muokkaa olemassa olevaa tuotetta.Tuotteen lisays.PNG

     

   • Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata ProCountorissa olevan tuotteen koodia.

   • Määrittele kaikki ProCountorissa käytössä olevat tuotteet.TuotteenTiedot.PNG

  3. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan ProCountorissa olevia tuotteita. Työlajien avulla laskulla olevat tunnit kohdistuvat PrCountorin tuoterekisteriin.

   • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Työlajit

   • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne ProCountorissa tuotteiksi.Tyolajit.PNG

  4. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut vastaamaan ProCountorin matkakulurekisteriä. Matkakulujen koodien on Visma Severassa oltava samat kuin ProCountorissa. Koodit muuttuvat ProCountorissa aina vuoden vaihteessa ja ne on pääkäyttäjän päivitettävä Visma Severaan.

   • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset ja Matkakulut

   • Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville matkakuluille koodit kohdentaen ne ProCountorin matkakulurekisteriin.matkakulu.jpg

  5. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.

   Pankkitilit.PNG

  6. Luo Severaan myyntilaskun tilat, josta myyntilaskuaineisto ladataan ProCountoriin.

   • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Laskun tilat.

   • Lisää uusi laskun tila, jonka nimi on esimerkiksi "Odottaa lähetystä ProCountoriin. Valitse tilalle seuraavat asetukset: Vain luku, Laskun numero, Odottaa maksua, Lähetetty ja Hyvityslaskun oletus.

   • Kun laskut on siirretty ProCountoriin, ne vaihtavat automaattisesti tilaansa. Voit lisätä halutessasi tilan "Siirretty ProCountoriin" tai käyttää "Lähetetty" tilaa tähän tarkoitukseen.

   • Siirrä laskun tilat sinisillä nuolilla siten, että tila jossa on "Maksettu" valinta jää uusien tilojen alapuolelle.ProCountorLaskunTilat.PNG

  7. Mikäli Matkalasku-lisäosa on käytössä Visma Severassa: Lisää henkilötunnus sekä pankkitili käyttäjille.

   • Ilman henkilötunnusta, matkalaskut eivät siirry ProCountoriin. Varmista, että samat henkilötunnukset on määritetty myös ProCountoriin.

   • Klikkaa rattaan kuvaa > Käyttäjien hallinta

   • Avaa käyttäjän tiedot

   • Lisää käyttäjän henkilötunnus sekä pankkitilinumero

   • kayttajan_tiedot.png

  8. Mikäli Matkalasku-lisäosa on käytössä Visma Severassa: Luo Visma Severaan matkalaskun tilat, josta matkalaskuaineisto ladataan ProCountoriin.

   • Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse Asetukset > Matkalaskuasetukset

   • Lisää uusi matkalaskun tila, jonka nimi on esimerkiksi "Odottaa siirtoa ProCountoriin". Valitse tilalle seuraavat asetukset: Vain luku ja Hyväksytty. Halutessasi voit käyttää myös jo olemassa olevaa hyväksytty-tilaa.

   • Kun matkalaskut on siirretty ProCountoriin, ne vaihtavat automaattisesti tilaansa. Lisää tila "Matkalasku siirretty ProCountoriin", jolla on asetukset Vain luku ja Hyväksytty.MatkalaskuAsetukset.PNG

  9. Määritä tiedonsiirron asetukset.

   ProCountor-tiedonsiirto asetuksissa voit tallentaa laskujen -, matkalaskujen -, ostolaskujen - sekä yleiset siirtoasetukset. Voit halutessasi jättää matkalaskujen sekä ostolaskujen siirtoasetukset tallentamatta mikäli tietoja ei siirretä Visma Severan ja Procountorin välillä.

   • Valitse tiedonsiirto

    tiedonsiirto.PNG

   • Siirry tiedonsiirron asetuksiin avaamalla asetukset-välilehtiPRO_laskujen_siirtoasetukset.png

 

   • Lisää Procountor-tiedonsiirtosalasana -kenttään Procountorilta saamasi tiedonsiirron salasana.

   • Valitse "Laskun tila, josta laskut siirretään ProCountoriin" aiemmin luotu laskun tila (Odottaa siirtoa ProCountoriin)

   • Valitse "Tila johon laskut siirretään ProCountor-siirron jälkeen" esimerkiksi Siirretty Procountoriin tai Lähetetty tila.

   • Valitse ProCountorin laskun tila, jonka myyntilasku saa kun se siirtyy ProCountoriin. Alussa kannattaa valita tila "Kesken", jolloin laskua pääsee vielä muokkaamaan ja tarkistamaan ProCountorissa, ennenkuin se lähetetään asiakkaalle. Kts. lisää procountorin ohjeesta.

   • Valitse siirretäänkö yksikkö laskurivin dimensiotietona ProCountoriin. 

    • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Yksikkö" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
   • Valitse siirretäänkö kustannuspaikka laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.

    • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Kustannuspaikka" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
   • Valitse siirretäänkö laskun mukana liitteitä vai ei (laskun liite on lasku PDF = laskusivut, erittely + liitteet). HUOM! Jos haluat siirtää vain laskun erittely-sivun, älä muuta asetusta vaan jätä asetukseen valinta "EI valittu"!

   • Ota halutessasi käyttöön laskujen lähetys sähköpostitse (Kyllä/Ei)

    • Kun valitaan Kyllä lähetys käyttää seuraavaa logiikkaa lähetyskanavan valitsemisessa:
     • Jos asiakkaalle on annettu verkkolaskutiedot > lasku lähetetään verkkolaskuna
     • Jos asiakkaalle ei ole annettu verkkolaskutietoja, mutta laskulle on valittu asiakkaan yhteyshenkilö, jolle on märitetty sähköpostisoite > lasku lähetetään sähköpostina
     • Jos asiakkaalle ei ole annettu verkkolaskutietoja, eikä laskulle ole valittu yhteyshenkilöä TAI yhteyshenkilölle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta > lasku lähetetään postitse
   • Tallenna laskujen siirtoasetukset
    PRO_yleiset_siirtoasetukset.png

   • Valitse lisätäänkö asiakkaat ProCountorin asiakasrekisteriin

   • Valitse lisätäänkö tuotteet ProCountorin tuoterekisteriin

   • Määritä tuotteiden oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin tuoterekisteristä.

   • Määritä työlajin oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin tuoterekisteristä.

   • Määritä matkakulujen oletuskoodi. Oletuskoodi tulee löytyä myös ProCountorin matkakulurekisteristä.

   • Tallenna yleiset siirtoasetukset

    Täytä alla olevat matkalaskun siirtoasetukset ainoastaan mikäli matkalaskut aiotaan siirtää.
    PRO_matkalaskujen_siirtoasetukset.png

     

   • Lisää ProCountorilta saamasi tiedonsiirron salasana matkoja koskeviin asetuksiin.

   • Valitse matkalaskun tila "Tässä tilassa olevat laskut siirretään" kenttään. Esimerkiksi Hyväksytty-tila.

   • Valitse "Kun matkalaskut siirretään ProCountor-liittymään, niiden tilaksi tulee" aiemmin luotu matkalaskun tila (Matkalasku siirretty ProCountoriin).

   • Valitse ProCountorin matkalaskun tila, jonka matkalasku saa kun se siirtyy ProCountoriin. Alussa kannattaa valita tila "Kesken", jolloin matkalaskua pääsee vielä muokkaamaan ja tarkistamaan ProCountorissa.

   • Valitse siirretäänkö yksikkö matkalaskurivin dimensiotietona ProCountoriin.

    • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Yksikkö" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
   • Valitse siirretäänkö kustannuspaikka laskurivin dimensiotietona ProCountoriin.

    • Mikäli otetaan käyttöön, lisää dimensio otsikolla "Kustannuspaikka" procountorin dimensiohin, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät Severan laskun mukana procountoriin.
   • Valitse päivitetäänkö Severan käyttäjät procountorin henkilörekisteriin. HUOM! Mikäli henkilöt siirretään Sukunimi ja Etunimi viedään procountorin sukunimi-kenttään.
   • Tallenna matkalaskun siirtoasetukset

   • Tallenna ostolaskujen siirtoasetukset ainoastaan mikäli ostolaskujen siirto otetaan käyttöön.
    PRO_ostolaskujen_siirtoasetukset.png
   • Lisää ProCountorilta saamasi tiedonsiirron salasana ostolaskua koskeviin asetuksiin.

   • Tallenna ostolaskujen siirtoasetukset

Asetukset kun yksiköt on käytössä

  • Seuraa samoja ohjeita kuin kohdassa käyttöönoton kohdassa 9., mutta valitse aina ensin yksikkö-valikosta yksikkö, jonka asetuksia olet määrittämässä.

  • Huom! Asetukset tarvitsee määrittää vain yksiköille, jotka ovat yrityksiä (katso kuva, kohta 1). Jätä muut yksiköt määrittämättä, sillä liittymä osaa siirtää tietoja yksikköhierarkian perusteella.

  • Esimerkiksi: Yksikköhierarkiassa on yritys A jolla on alayksiköitä (osastoja tai tiimejä). Projektilla on yksikkönä Osasto A, joka on yrityksen A alayksikkö. Näin ollen myös laskun yksikkö on Osasto A. Tiedonsiirron asetuksissa on tallennettu ProCountor salasana yritykselle A, sekä määritetty laskujen tilat. Tiedonsiirto-sivulla valitaan yksikkö-valikosta yritys A ja klikataan "Siirrä laskut" painiketta. Kaikki yritykselle A ja sen alayksiköille kuuluvat laskut siirretään yritys A:n ProCountoriin. Sama toimintatapa on myös matkalaskujen siirrossa, eli käyttäjien matkalaskut, joiden yksikkö on osasto tai tiimi viedään sen yrityksen ProCountoriin, jonka osastot ovat kyseessä.

Takaisin ylös

Myyntilaskuaineiston siirtäminen

 1. Luo lasku Visma Severaan
 2. Muuta laskun tilaksi "Odottaa siirtoa ProCountoriin"
 3. Avaa Tiedonsiirto ja valitse Siirrä laskut
 4. Kun lasku on siirtynyt ProCountoriin, laskun tila muuttuu automaattisesti "Siirretty ProCountoriin" laskun tilaan.

Takaisin ylös

Matkakulujen siirtäminen

 1. Valitse tiedonsiirto matkakulujen kirjaamisen jälkeen
 2. Siirry Matkakulut-osioon
 3. Valitse pudostusvalikosta aikajakso miltä ajalta matkakuluja siirretään
 4. Klikkaa Siirrä-painiketta, jonka jälkeen matkakulut siirretään ProCountoriin

Takaisin ylös

Matkalaskujen siirtäminen

Matkalaskun summat viedään verollisina pyöristyserojen välttämiseksi.

Tämän lisäksi jatkossa työntekijän tiedot päivittyvät ProCountoriin matkalaskun siirron yhteydessä.

 1. Valitse Tiedonsiirto matkakulujen kirjaamisen jälkeen
 2. Siirry Matkalaskut-osioon
 3. Klikkaa Siirrä matkalaskut -painiketta, jonka jälkeen "Odottaa siirtoa ProCountoriin" tilassa olevat matkalaskut siirretään ProCountoriin

Takaisin ylös

Dimensioaineiston lataaminen

Ennen ensimmäistä dimensioaineiston lataamista lisää procountorin dimensiohin otsikko "Projekti", johon Severan projekti-dimensiot ladataan.

 1. Valitse Tiedonsiirto
 2. Siirry Dimensioaineisto-osioon
 3. Klikkaa Lataa-painiketta
 4. Tallenna CSV-muodossa oleva dimensioaineisto tietokoneellesi
 5. Lataa dimensioaineisto ProCountoriin

Takaisin ylös

Ostolaskujen siirtäminen

Eri valuutoissa olevat ostolaskut tuodaan Severaan yrityksen omassa valuutassa.

Ostolaskurivin kuvaus-kenttässä näytetään sekä kuvaus että toimittajan nimi.

 1. Valitse Tiedonsiirto
 2. Siirry Ostolaskut-osioon
 3. Klikkaa Tuo kulut -painiketta
 4. Kulut tuodaan Severan projektille tuotteeksi

Takaisin ylös

Tekninen kuvaus myyntilaskut

 • HUOM! Laskun lähettäjän tiedot tulevat ProCountorin yritystiedoista

Myyntilaskulta siirtyvät tiedot:

Laskuaineisto Visma Severa ProcCuntor  Merkkimäärä/Lisätietoja 
SellerContactPersonName Laskutusyhteyshenkilö Yhteyshenkilö

28

Myyjän ja ostajan yhteyshenkilön tiedot eroitellaan \-merkillä

BuyerPartyIdentifier Asiakkaan y-tunnus (laskulta) Asiakkaan y-tunnus tai henkilötunnus 40
BuyerOrganisationUnitNumber Asiakasnumero (asiakaskortilta) Asiakkaan asiakasnumero 40
BuyerOrganisationName Asiakkaan nimi (laskulta) Asiakkaan osoite / Nimi ja Tarkenne 80
BuyerStreetName Asiakkaan osoite (laskulta) Asiakkaan osoite / Katuosoite

80

HUOM! Osoitetiedot pakollisia kun laskutuskanava on Posti

BuyerTownName Asiakkaan kaupunki (laskulta) Asiakkaan osoite / Postitoimipaikka 40
BuyerPostCodeIdentifier Asiakkaan postinumero (laskulta) Asiakkaan osoite / Postinumero 20
BuyerPostalAddressDetails / CountryCode Asiakkaan maakoodi (osoitteen maan perusteella) Asiakkaan osoite / Maakoodi 2
BuyerContactPersonName Asiakkaan yhteyshenkilö Yhteyshenkilö

28

Myyjän ja ostajan yhteyshenkilön tiedot eroitellaan \-merkillä

InvoiceTypeCode Aina: INV01 Laskun tyyppi  
InvoiceNumber Laskun numero Laskuttajan laskunumero ProCountorin laskulla käytetään aina ProCountorin omaa laskunumeroa. Halutessasi voit saada Severan laskunumeron Laskuttajan laskunumero-kenttään. Huom! Myyntilaskulla ja matkalaskulla "Muun järjestelmän laskunumero"- kentän käytöstä sovittava erikseen ProCountorin kanssa.
InvoiceDate Laskun päivämäärä Laskun päivä Oletuksena kuluva päivä. Jos päivä on suljetulla kaudella, tulee päiväksi suljetun kauden loppupvm + 1 pv.
OrderIdentifier Tilausnumero Tilausviite  70
InvoiceFreeText

Viitteemme / Viitteenne / Muistiinpanot / Laskun vapaateksti ennen laskurivejä / Laskun vapaateksti laskurivien jälkeen

Lisätietoja

500

Lue lisää Visma Severan vapaista tekstikentistä.

InvoiceDueDate Eräpäivä Eräpäivä  
PaymentOverDueFinePercent Viivästyskorko Viivästyskorkoprosentti  
EpiBfiIdentifier BIC-koodi (laskulta) BIC/SWIFT-koodi  
EpiAccountID IBAN tilinumero (laskulta) Tilinumero  
EpiRemittanceInfoIdentifier Viitenumero Viitenumero 20

Laskuriveiltä siirtyvät tiedot:   

Laskuaineisto Visma Severa ProcCuntor  Merkkimäärä/Lisätietoja 
ArticleIdentifier Laskurivin tuotteen/työlajin/matkakulun koodi Tuotekoodi

40

ArticleName Laskurivin kuvaus Tuotteen nimi  80
OrderedQuantity Määrä Määrä  
QuantityUnitCode Yksikkö Yksikkö  
UnitPriceAmount Yksikköhinta Yksikköhinta  
AmountCurrencyIdentifier Valuutta Valuutta Oletuksena EUR

RowNormalProposed

AccountIdentifier

Myyntitili Kirjanpitotilin numero Käytetään ProCountorissa laskuriviä vastaavan kirjanpitorivin tiliöintinä. Tilin on löydyttävä tilikartasta. Mikäli kirjanpitotiliä ei löydy, on tiliöintioletusten järjestys seuraavanlainen: tuotteen oletus, asiakkaan oletus, asiakasympäristön tositelajikohtainen oletus, ProCountorin perusoletus.
RowAccountDimensionText Dimensio: "Projekti\projektin numero\100" Dimensiointi-ohje Käytetään kirjanpitorivin dimensionnin perusteena.
RowVatRatePercent Laskurivin ALV-prosentti ALV-%  
InterfacePassword ProCountor salasana Visma Severa tiedonsiirron asetuksista. Liittymän siirtoavain ProCountorin ja asiakkaan kesken sovittu tunniste, jonka perusteella lasku kohdistetaan ProCountorissa oikeaan ympäristöön
InvoiceTypeCode Aina: M Tositetyyppi M = Myyntilasku
InvoiceStatusCode ProCountorin laskun tila, Visma Severan tiedonsiirron asetuksista. Laskun tila  
InvoiceChannelCode Aina joko 2 tai 3 Laskukanava Vaihtoehdot: 2 = Posti, 3 = Verkkolasku
InvoiceLanguageCode Aina: FI, SE tai EN riippuen Visma Severan laskun kielestä. Laskun kieli Vaihtoehdot: FI = suomi, SE = ruotsi, EN = englanti.
UnitPricesIncludeTax Aina: false Sisältääkö laskurivien hinnat alv:n vai ei Vaihtoehdot: true (sis. Alv.) ja false (ei sis. Alv.)
UpdatePartnerRegister Aina joko "true" tai "false" riippuen Visma Severan tiedonsiirron asetuksista. Perustetaanko liikekumppanirekisteriin kumppani kohdistamattomasta laskusta Vaihtoehdot: true (perustetaan/päivitetään) ja false (ei perusteta/ei päivitetä).
UpdateProductRegister Aina joko "true" tai "false" riippuen Visma Severan tiedonsiirron asetuksista. Perustetaanko tuoterekisteriin tuotteet kohdistumattomista laskuriveistä Vaihtoehdot: true (perustetaan/päivitetään) ja false (ei perusteta/ei päivitetä)
UpdateInventory Aina: "false" Päivitetäänkö tuotteiden varastosaldoja tuotetietojen perusteella Vaihtoehdot: true (päivitetään) ja false (ei päivitetä).
BuyerEInvoiceAddressIdentifier Verkkolaskuosoite ja operaattorin koodi Visma Severan laskun asiakkaan asiakaskortilta. Asiakkaan verkkolaskuosoite  

Takaisin ylös

Procountorin käyttämät matkakulukoodit

Tuotenimike Tuotekoodi Procountor-oletus Oletustili Tilin nimi
Autokulut autokul 7500 Ajoneuvokulut 7500 Ajoneuvokulut
Autonvuokraus autovuok 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Autonvuokraus, ulkomaa autovuok_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Eurocard-ennakko ec-ennakko 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset
Edustus edustus 7950 Edustuskulut 7950 Edustuskulut
Elintarvikkeet elintarv 8700 Muut liikekulut 8700 Muut liikekulut
Henkilöstökulut henkkul 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Hotelliaamiainen hotelliaa 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Junaliput juna 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Junaliput, ulkomaa juna_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kirjat kirjat 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Laivaliput laiva 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Laivaliput, ulkomaa laiva_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Lentoliput lento 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Lentoliput,ulkomaa lento_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Linja-autoliput linjaau 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Linja-autoliput, ulkomaa linjaau_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Majoitus majoitus 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Majoitus, ulkomaat majoitus_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Matkaennakko matkaenn 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset
Matkaliput matkalip 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Matkaliput, ulkomaat matkalip_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Matka- /Kuluennakko mkenn 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset
Muu kulu muukulu 8700 Muut liikekulut 8700 Muut liikekulut
Muu kulu, ulkomaa muukulu_ulk 8700 Muut liikekulut 8700 Muut liikekulut
Neuvottelukulut neuvkul 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Pakettimatka pakettim 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Postikulut postikul 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Puhelinkulut puhkul 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Pysäköintikulut pyskul 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Ruokailu ruokailu 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Taksikulut taksikul 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Taksikulut, ulkomaat taksikul_ulk 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Tarjoilu omissa tiloissa tarjot 8700 Muut liikekulut 8700 Muut liikekulut
Tietoliikennekulu tiekul 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Toimistotarvikkeet toimtarv 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Ateriakorvaus v2018_ateriakorv 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kilometrikorvaus v2018_kmkorv 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kilometrikorvaus, käyttöetuauto v2018_kmkorv_ke 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kilometrikorvaus, lisähenkilö v2018_kmkorv_lh 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kilometrikorvaus, moottoripyörä v2018_kmkorv_mp 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kilometrikorvaus, perävaunu v2018_kmkorv_pv 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kilometrikorvaus, tavara v2018_kmkorv_ta 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Andorra v2018_pvr_AD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Arabiemiirikunnat v2018_pvr_AE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Afganistan v2018_pvr_AF 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Antiqua ja Barbuda v2018_pvr_AG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Azorit v2018_pvr_AI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Albania v2018_pvr_AL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Armenia v2018_pvr_AM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Angola v2018_pvr_AO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Argentiina v2018_pvr_AR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Itävalta v2018_pvr_AT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Australia v2018_pvr_AU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Aruba v2018_pvr_AW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Azerbaidzan v2018_pvr_AZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bosnia-Hertsegovina v2018_pvr_BA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Barbados v2018_pvr_BB 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bangladesh v2018_pvr_BD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Belgia v2018_pvr_BE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Burkina Faso v2018_pvr_BF 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bulgaria v2018_pvr_BG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bahrain v2018_pvr_BH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Burundi v2018_pvr_BI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Benin v2018_pvr_BJ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bermuda v2018_pvr_BM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Brunei v2018_pvr_BN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bolivia v2018_pvr_BO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Brasilia v2018_pvr_BR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bahama v2018_pvr_BS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Bhutan v2018_pvr_BT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Botswana v2018_pvr_BW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Valkovenäjä v2018_pvr_BY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Belize v2018_pvr_BZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kanada v2018_pvr_CA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Curacao v2018_pvr_CC 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) v2018_pvr_CD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Keski-Afrikan tasavalta v2018_pvr_CF 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kongo (Kongo-Brazzaville) v2018_pvr_CG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Sveitsi v2018_pvr_CH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Norsunluurannikko v2018_pvr_CI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Cookinsaaret v2018_pvr_CK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Chile v2018_pvr_CL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kamerun v2018_pvr_CM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kiina v2018_pvr_CN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kolumbia v2018_pvr_CO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Costa Rica v2018_pvr_CR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Serbia v2018_pvr_CS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kuuba v2018_pvr_CU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kap Verde v2018_pvr_CV 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kypros v2018_pvr_CY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tsekki v2018_pvr_CZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Saksa v2018_pvr_DE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Djibouti v2018_pvr_DJ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tanska v2018_pvr_DK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Dominica v2018_pvr_DM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Dominikaaninen tasavalta v2018_pvr_DO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Algeria v2018_pvr_DZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Ecuador v2018_pvr_EC 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Viro v2018_pvr_EE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Egypti v2018_pvr_EG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kreikka v2018_pvr_EL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Eritrea v2018_pvr_ER 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Espanja v2018_pvr_ES 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Etiopia v2018_pvr_ET 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Fidzi v2018_pvr_FJ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Mikronesia v2018_pvr_FM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Färsaaret v2018_pvr_FO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Ranska v2018_pvr_FR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Gabon v2018_pvr_GA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Grenada v2018_pvr_GD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Georgia v2018_pvr_GE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Ghana v2018_pvr_GH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Grönlanti v2018_pvr_GL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Gambia v2018_pvr_GM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Guinea v2018_pvr_GN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Guadeloupe v2018_pvr_GP 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Guatemala v2018_pvr_GT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Guinea-Bissau v2018_pvr_GW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Guyana v2018_pvr_GY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kiina,Hongkong v2018_pvr_HK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Honduras v2018_pvr_HN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kroatia v2018_pvr_HR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Haiti v2018_pvr_HT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Unkari v2018_pvr_HU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Indonesia v2018_pvr_ID 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Irlanti v2018_pvr_IE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Israel v2018_pvr_IL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Intia v2018_pvr_IN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Irak v2018_pvr_IQ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Iran v2018_pvr_IR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Islanti v2018_pvr_IS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Italia v2018_pvr_IT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Jamaika v2018_pvr_JM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Jordania v2018_pvr_JO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Japani v2018_pvr_JP 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kenia v2018_pvr_KE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kirgisia v2018_pvr_KG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kambodzha v2018_pvr_KH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Komorit v2018_pvr_KM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Saint Kitts ja Nevis v2018_pvr_KN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kosovo v2018_pvr_KO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Kokopäiväraha v2018_pvr_koko 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) v2018_pvr_KP 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Korean tasavalta (Etelä-Korea) v2018_pvr_KR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kanarian saaret v2018_pvr_KS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kuwait v2018_pvr_KW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Kazakstan v2018_pvr_KZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Laos v2018_pvr_LA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Libanon v2018_pvr_LB 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Saint Lucia v2018_pvr_LC 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Liechtenstein v2018_pvr_LI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Sri Lanka v2018_pvr_LK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Liberia v2018_pvr_LR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Lesotho v2018_pvr_LS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Liettua v2018_pvr_LT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Luxemburg v2018_pvr_LU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Latvia v2018_pvr_LV 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Libya v2018_pvr_LY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Marokko v2018_pvr_MA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Monaco v2018_pvr_MC 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Moldova v2018_pvr_MD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Montenegro v2018_pvr_ME 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Madagaskar v2018_pvr_MG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Marshallinsaaret v2018_pvr_MH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Madeira v2018_pvr_MI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Makedonia v2018_pvr_MK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Mali v2018_pvr_ML 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Myanmar (Burma) v2018_pvr_MM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Mongolia v2018_pvr_MN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Martinique v2018_pvr_MQ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Mauritania v2018_pvr_MR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Malta v2018_pvr_MT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Mauritius v2018_pvr_MU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Maa, jota ei ole erikseen mainittu v2018_pvr_MUU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Malediivit v2018_pvr_MV 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Malawi v2018_pvr_MW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Meksiko v2018_pvr_MX 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Malesia v2018_pvr_MY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Mosambik v2018_pvr_MZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Namibia v2018_pvr_NA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Niger v2018_pvr_NE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Nigeria v2018_pvr_NG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Nicaragua v2018_pvr_NI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Alankomaat v2018_pvr_NL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Norja v2018_pvr_NO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Nepal v2018_pvr_NP 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Uusi-Seelanti v2018_pvr_NZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Oman v2018_pvr_OM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Panama v2018_pvr_PA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Peru v2018_pvr_PE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Papua - Uusi Guinea v2018_pvr_PG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Filippiinit v2018_pvr_PH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Pakistan v2018_pvr_PK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Puola v2018_pvr_PL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Puerto Rico v2018_pvr_PR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Palestiinalaisalue v2018_pvr_PS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Portugali v2018_pvr_PT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Puolipäiväraha v2018_pvr_puoli 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Palau v2018_pvr_PW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Paraquay v2018_pvr_PY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Qatar v2018_pvr_QA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Romania v2018_pvr_RO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Venäjä v2018_pvr_RU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Venäjä, Moskova v2018_pvr_RU_MO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Venäjä, Pietari v2018_pvr_RU_PI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Ruanda v2018_pvr_RW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Saudi-Arabia v2018_pvr_SA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Salomonsaaret v2018_pvr_SB 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Seychellit v2018_pvr_SC 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Sudan v2018_pvr_SD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Ruotsi v2018_pvr_SE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Singapore v2018_pvr_SG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Slovenia v2018_pvr_SI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Slovakia v2018_pvr_SK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Sierra Leone v2018_pvr_SL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, San Marino v2018_pvr_SM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Senegal v2018_pvr_SN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Somalia v2018_pvr_SO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Suriname v2018_pvr_SR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Etelä-Sudan v2018_pvr_SS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Sao Tome ja Principe v2018_pvr_ST 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, El Salvador v2018_pvr_SV 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Syyria v2018_pvr_SY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Swazimaa v2018_pvr_SZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tsad v2018_pvr_TD 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Togo v2018_pvr_TG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Thaimaa v2018_pvr_TH 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tadzikistan v2018_pvr_TJ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Itä-Timor v2018_pvr_TL 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Turkmenistan v2018_pvr_TM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tunisia v2018_pvr_TN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tonga v2018_pvr_TO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Turkki v2018_pvr_TR 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Turkki, Istanbul v2018_pvr_TR_IS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Trinidad ja Tobago v2018_pvr_TT 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Taiwan v2018_pvr_TW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Tansania v2018_pvr_TZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Ukraina v2018_pvr_UA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Uganda v2018_pvr_UG 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Britannia v2018_pvr_UK 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Britannia, Lontoo ja Edinburg v2018_pvr_UK_LO 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Yhdysvallat v2018_pvr_US 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Yhdysvallat, NY, LA, Washington DC  v2018_pvr_US_NY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Uruguay v2018_pvr_UY 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Uzbekistan v2018_pvr_UZ 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Saint Vincent ja Grenadiinit v2018_pvr_VC 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Venezuela v2018_pvr_VE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Neitsytsaaret (USA) v2018_pvr_VI 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Vietnam v2018_pvr_VN 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Vanuatu v2018_pvr_VU 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Samoa v2018_pvr_WS 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Jemen v2018_pvr_YE 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Etelä-Afrikka v2018_pvr_ZA 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Sambia v2018_pvr_ZM 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
PVR, Zimbabwe v2018_pvr_ZW 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Yömatkaraha v2018_yomatkar 7800 Matkakulut 7800 Matkakulut
Vakuutus vakuutus 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Vakuutus, ulkomaa vakuutus_ulk 8450 Muut hallintokulut 8450 Muut hallintokulut
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk