Follow

Tikon

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Visma Severassa luodut myyntilaskut laskutus- ja tilauskäsittelyaineistona tai myyntireskontra-aineistona Tikoniin.

Laskuaineistojen muodostaminen toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, joista laskut halutaan laskuaineistoon. Visma Severasta tallennetaan tiedosto omalle koneelle, joka pitää sisällään laskuaineiston ja tämä tiedosto ladataan Tikoniin.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Tikoniin.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Tikoniin.

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta Tikoniin.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Asiakkaan tulee tehdä sopimus palvelun aloittamiseksi Finagon kanssa.
 • Tikon-liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.
 • Rajapinta ei tue moniyritystä.
 • Myyntilaskut siirtyvät myyntitilauksina Tikoniin.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Muokkaa/lisää Visma Severaan Tikonissa käyttämäsi myyntitilit.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Myyntitilit
 • Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata Tikoniin määriteltyä myyntitilin numeroa.
 • Määrittele kaikki Tikonissa käytössä olevat myyntitilit.
 • Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena"

Myyntitilit.PNG

2. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Tikonissa käyttämäsi kustannuspaikat.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Kustannuspaikka
 • Anna kustannuspaikan nimi ja -numero. Kustannuspaikan numeron tulee vastata Tikoniin määriteltyä kustannuspaikan numeroa.
 • Määrittele kaikki Tikonissa käytössä olevat kustannuspaikat.
 • Määritä oletus kustannuspaikka valitsemalla "Käytä oletuksena"

Kustannuspaikka.PNG

3. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Tikonissa käyttämäsi tuotteet.

 • Lisää Tikonin tuoterekisrekisteriin tuote koodilla SELITE, jotta Severa laskulla olevat vapaat teksikentät siirtyvät Severan laskulta Tikonin laskulle.

Lisää Visma Severaan Tikonissa käyttämäsi tuotteet. Halutessasi voit käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä muut tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Tikoniin oletuskoodilla.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Tuotteet
 • Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää

TuotteenLisays.PNG

 • Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Tikonissa olevan tuotteen koodia.
 • Määrittele kaikki Tikonissa käytössä olevat tuotteet.

TuotteenTiedot.PNG

4. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit Tikoniin tuotteeksi. Halutessasi voit käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä muut tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Tikoniin oletuskoodilla.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Työlajit
 • Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat työlajit ja koodit Tikoniin tuotteeksi.

Tyolajit.PNG

5. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Tikoniin tuotteeksi. Halutessasi voit käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä muut tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Tikoniin oletuskoodilla.

 • Valitse Työkalut > Asetukset ja Matkakulut
 • Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Tikoniin tuotteeksi.

Matkakulut.PNG

6. Määritä oletusmyyntitilit tuotteille, työlajeilla ja matkakuluille. Oletuksena käytössä on oletusmyyntitili.

MyyntitilienLiittaminen.PNG

7. Luo Severaan laskun tilat, josta laskutus- ja tilauskäsittelyaineisto ja myyntireskontra-aineisto ladataan. Valitse Työkalut > Asetukset > Laskun tilat. Lisää kuvissa näkyvät laskun tilat.

TiedonsiirtoTikon.PNG

8. Avaa Visma Severan Tikon tiedonsiirto-asetukset klikkaamalla tiedonsiirto-kuvaketta ja valitse asetukset-välilehti.

 • Anna tikon-yritysnumero (nelinumeroinen numero)
 • Anna Reskontran saatavatili (maks. viisi numero)
 • Anna Tilauksen tilakoodi (0 = Uusi tilaus tai 40 = Laskutusvalmis toimitus)
 • Anna oletuskoodi tuotteelle (oletuskoodia käytetään mikäli tuote ei saa oletuskoodia Severan tuoterekisteristä)
 • Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä Tikoniin' laskun tila
 • Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty Tikoniin' laskun tila
 • Tallenna asetukset

TikonAsetukset.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila 'Odottaa lähetystä Tikoniin' laskun tilaan ja valitse Tallenna

Lasku_rajapinta.png

3. Avaa Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskutus- ja tilaustenkäsittelyaineisto tai valitse Lataa myyntireskontra-aineisto

TikonTiedonsiirto.PNG

4. Tallenna ASC-tiedosto tietokoneellesi.

5. Lataa laskuaineisto Tikoniin.

6. Valitse Muuta tilaa, laskun tila muuttuu 'Siirretty Tikoniin' laskun tilaan.

 Takaisin ylös

Tyypillisiä virhetilanteita

1. "No invoices found"

 • Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa Tikoniin".

Takaisin ylös

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk