Follow

Intrum (sähköinen laskutus)

Ohjeen sisältö:

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää Visma Severassa luodut myyntilaskut sähköisenä tai paperilaskuna liittymää käyttäen Intrum Justitia -palveluun. Severasta muodostetaan XML-laskuaineisto, joka sisältää paperi -sekä verkkolaskut.

Lasku käsitellään sähköisenä laskuna eli verkkolaskuna mikäli asiakkaalle on annettu verkkolaskuosoitetiedot asiakkaan asiakaskortille Visma Severaan, muussa tapauksessa lasku käsitelläään paperilaskuna. Tämän jälkeen Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut kerätään mukaan aineistoon. Visma Severasta tallennetaan tiedosto omalle koneelle, joka pitää sisällään verkkolaskuaineiston ja tämä tiedosto ladataan oman verkkolaskuoperaattorin järjestelmään, josta laskut lähtevät asiakkaille sähköisesti.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

  • Asiakkaan tulee tehdä sopimus palvelun aloittamiseksi Intrumin kanssa.
  • Intrum-liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

1. Luo Severaan laskun tilat, josta verkkolaskuaineisto ladataan. Valitse Työkalut > Asetukset > Laskun tilat. Lisää kuvissa näkyvät laskun tilat.

IntrumLaskunTilat.PNG

2. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Avaa Työkalut > Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.

Pankkitilit.PNG

3. Lisää yrityksesi verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus (esim. Nordealla NDEAFIHH). Huom! Jos käytössäsi on yksikköhierarkia-lisäosa katso myös kohta b.

a) Etsi asiakaskorttinne (asiakasnumero 1001), valitse muokkaa ja anna verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus.

Verkkolaskutiedot.PNG

b) Halutessasi käyttää laskun lähettäjänä yksikköä, lisää y-tunnus, verkkolaskuosoite, välittäjän tunnus ja alatunniste yksikölle.

  • Avaa Työkalut > Asetukset > Yksiköt.
  • Avaa yksikon tiedot klikkaamalla rattaan kuvaa.

verkkolaskutiedot_Yksikko.PNG

4. Avaa Visma Severan Intrum tiedonsiirto-asetukset Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse asetukset.

  • Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon 'Odottaa lähetystä Intrumiin' laskun tila
  • Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon 'Siirretty Intrumiin' laskun tila
  • Tallenna asetukset

Intrum_Tiedonsiirto.PNG

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Visma Severaan

2. Muuta laskun tila 'Odottaa lähetystä Intrumiin' laskun tilaan ja valitse Tallenna

Lasku_rajapinta.png

3. Avaa Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskut

Intrum_Tiedonsiirto2.PNG

4. Tallenna laskuaineisto tietokoneellesi.

5. Lataa laskuaineisto Intrumiin, josta lasku lähetetään sähköisenä- tai paperilaskuna asiakkaalle.

6. Valitse Muuta tilaa, laskun tila muuttuu 'Siirretty Intrumiin' laskun tilaan.

Takaisin ylös

Mitkä tiedot siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?

 

Visma Severasta siirtyvät tiedot
Intrum laskuaineiston kenttä
Merkkimäärä
Yrityksen y-tunnus SellerPartyIndetifier
SellerOrganizationTaxCode
 
Yrityksen nimi SellerOrganizationName  
Yrityksen osoite SellerStreetName  
Yrityksen postitoimipaikka SellerTownName  
Yrityksen postinumero SellerPostCodeIdentifier  
Yrityksen maakoodi CountryCode  
Yrityksen maa CountryName  
Laskun numero InvoiceNumber 1-20
Laskun päivämäärä InvoiceDate 8
Asiakkaan y-tunnus BuyerOrganizationTaxCode  
Asiakkaan nimi BuyerOrganizationName 16
Asiakkaan osoite BuyerStreetName 35
Asiakkaan postinumero BuyerTownName  
Asiakkaan postitoimipaikka BuyerPostCodeIdentifier  
Asiakkaan yhteyshenkilö BuyerContactPersonName  
Viitteemme SellerReferenceIdentifier 0-35
Viitteenne EI SIIRRY  
Tilausnumero OrderIdentifier 0-35
Maksuehto PaymentTermsFreeText  
Laskutusyhteyshenkilö SellerContactPersonName 0-35
Laskurivin kuvaus ArticleName 0-70
Muistiinpanot SellerFreeText 0-512
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä (Before invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 *
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä (After invoice rows) InvoiceFreeText 0-512 *

 * Laskurivien yläpuolella ja alapuolella olevien kenttien tiedot lisätään InvoiceFreeText-kenttään, jonka maksimimerkkimäärä on 512.

 Takaisin ylös

Tyypillisiä virhetilanteita

1. "No invoices found"

  • Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa Intrumiin".

Takaisin ylös

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk