Follow

Extranet (lisäosa)

Sisältö

Kuvaus

Extranet on sähköinen asiointikanava, jonne kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Se on maksuton lisäosa Visma Severaan, jonka avulla voit jakaa projektin tietoja asiakkaan yhteyshenkilöille.

Takaisin ylös

Asetukset

Käyttöoikeudet Extranet jakoon annetaan työ- ja yhteyshenkilökohtaisesti.

Työn jakaminen

 1. Avaa haluamasi työ
 2. Klikkaa työn ylälaidassa näkyvää Jaa työ -kuvaketta
 3. Avautuvassa ikkunassa näytetään kaikki asiakkaan yhteyshenkilöt, joille on määritetty sähköpostiosoite asiakaskortilla. Jos haluamaasi yhteyshenkilöä ei löydy listalta, sulje Extranet-jakaminen ja varmista, että yhteyshenkilö löytyy asiakaskortilta ja että hänelle on määritetty validi sähköpostiosoite.

  Extranet-jakaminen.JPG

 4. Valitse haluamasi yhteyshenkilö laittamalla valinta käyttäjän nimen eteen ja valitse halutessasi lisäkäyttöoikeudet
  1. Hyväksyntä: Mahdollistaa tuntien hyväksynnän asiakkaan puolelta (Huom! Tämä ei vaikuta tuntien laskuttamiseen eli tunnit voidaan laskuttaa asiakkaalta, vaikka asiakas ei tunteja hyväksyisikään).
  2. Kommentointi: Mahdollistaa työn kommentoinnin (työn yhteenveto, vaiheet ja tiedostot ja linkit)
  3. Lisää tiedosto: Mahdollistaa tiedostojen ja linkkien lisäämisen työlle.
 5. Käyttöoikeudet työn tietojen tarkasteluun annetaan ikkunan alaosassa (Taloustiedot, Vaiheet ja Muu), valitse haluamasi ominaisuudet laittamalla valinta sen tiedon eteen, jonka haluat näyttää asiakkaallesi
  • Taloustiedot: Laskutus ja laskutettavissa
  • Vaiheet: Gantt-kaavio, puunäkymä, työtunnit (näytä aloitus- ja lopetusaika) ja työtuntiarviot
  • Muu: Työn tila, työn tilan muuttaminen ja tiedostot & linkit
 6. Tallenna muutokset
 7. "Kutsu Visma Severan Extranet-palveluun" -viesti lähetetään asiakkaan yhteyshenkilölle määrittelemääsi sähköpostiosoitteeseen.

Takaisin ylös

Työn käyttöoikeuksien muuttaminen

Muutokset käyttöoikeuksiin astuvat voimaan välittömästi. Esim. jos jonkin osion käyttöoikeus poistetaan Visma Severassa, asiakkaan yhteyshenkilö ei pääse enää tarkastelemaan tietoja.

 1. Avaa haluamasi työ
 2. Klikkaa työn ylälaidassa näkyvää Jaa työ -kuvaketta
 3. Tee haluamasi muutokset
 4. Tallenna muutokset

Takaisin ylös

Työn jakamisen lopettaminen

Muutokset käyttöoikeuksiin astuvat voimaan välittömästi. Jos työn jakaminen lopetetaan kokonaan Visma Severassa, asiakkaan yhteyshenkilö ei pääse enää työlle Extranetin kautta.

 1. Avaa haluamasi työ
 2. Klikkaa työn ylälaidassa näkyvää Jaa työ -kuvaketta
 3. Valitse Lopeta jakaminen
 4. Vahvista työn jakamisen lopettaminen OK-painikkeella

Takaisin ylös

Extranet-käyttöliittymä

Kun asiakkaalle on annettu oikeudet Extranetiin, yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa viestin, joka sisältää kertakäyttöisen salasanan kirjautumista varten, kirjautumisosoitteen ja ohjeen kirjautumista koskien. Näillä tiedoilla asiakkaan yhteyshenkilö pääsee tarkastelemaan sen työn tietoja, joka hänelle on jaettu.

Extranetiin kirjaudutaan osoitteessa https://secure.severa.com/extranet/.

extranet-login.JPG

Jos yhteyshenkilölle on jaettu useampia töitä, hän voi siirtyä Extranet-näkymässään työltä toiselle käyttämällä vasemmassa reunassa näkyvää valikkoa. Huom! Yhteyshenkilö näkee töiltä vain ne tiedot, jotka yksittäisellä työllä on valittu näytettäväksi.

Takaisin ylös

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk