Follow

Tarjouksen luominen (lisäosa)

Katso video (11 min) koko tarjousprosessin läpikäyntiin, tarjouksesta työksi ja siitä laskutukseen. Video kattaa eri tapoja tarjouksen sisällön luomiseen.

1)      Laskutetaan kustannusarvion mukaan, työtä (projektia) seurataan vain kokonaisuustasolla, ei vaiheittain (käyttämällä tarjouksella tuotteita)

2)      Tarjotaan työtä (projektia) tuntihintoihin perustuen ja seurataan työtä vaiheittain, mutta laskutetaan toteutuneiden tuntien ja tuntihintojen perusteella (käyttämällä tarjouksella tunteja) (kohdassa 2:57)

3)      Tarjotaan työtä (projektia) tuntihintoihin perustuen ja seurataan työtä vaiheittain, mutta laskutetaan kustannusarvion mukaan (kohdassa 4:12)

  1. käyttämällä välisummia, jotka lasketaan tunneista
  2. käyttämällä tuntien ja tuotteiden yhdistelmää

Laajempi ohje tarjoukseen liittyen löytyy tukisivustoltamme (englanniksi).

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk