Follow

Tarjouksen tekeminen

Tarjousten luominen on helppoa Visma Severassa. Suosittelemme lisäämään tarpeelliset tarjouspohjat valmiiksi asetuksiin, mikä nopeuttaa uuden myyntityön avaamista. Valitse ylävalikosta Uusi > Tarjous tai lisää tarjous avoimelle myyntityölle Myynti-välilehden kautta

Tarjouksen arvo lasketaan automaattisesti tarjousrivien perusteella. Tarjouksen arvo on linkitetty myyntityön arvoon, joten avoin tarjous kasvattaa myös myyntityön arvoa. Huomaa kuitenkin, että myyntityön arvo ei laske yhteen useamman tarjouksen arvoa.

Perustiedot

Osiossa määritellään tarjouksen vastaanottajan tiedot. Voit avata tarjouksen olemassa olevalle asiakkaalle tai luoda kokonaan uuden. Sama koskee myös Projekti-kenttää. Jos asetuksiin on lisätty tarjouspohjia, voit ottaa täällä sen käyttöön.

Tarjouksella näkyvä nimi voidaan määrittää tarjouspohjalla tai sitä voidaan muuttaa suoraan tarjouksella. Oletuksena nimenä näytetään Tarjous.

Tarjouksen tilan voi muuttaa tarjouksella. Käytössä olevat tilat on määritetty asetuksiin.

Lisätiedot ja asetukset

Osiossa määritellään tarjouksella näytettävä asiakkaan osoitetieto ja yhteyshenkilö. Täältä voi tarkistaa myös tarjouksella käytettävän hinnaston ja muokata tarjouksen visuaalista ilmettä.

Tarjouksen rivit

Osiosta löytyy vapaa teksti -kentät ennen tarjouksen rivejä ja jälkeen.

Voit käyttää tarjouksen riveillä apuna tuote- ja työlajirekisteriä. Voit valita mitä sarakkeita tarjouksella näytetään (määrä, yksikkö, yksikköhinta). Työlaji/Maksuerä ja Kokonaishinta -sarakkeita ei ole mahdollista piilottaa.

Lisäksi voit käyttää välisummia rivien ryhmittelemisessä. Uusia rivejä pääset lisäämään Lisää uusi työlaji, kiinteä maksuerä tai välisumma -painikkeella. Jos olet lisäämässä uutta välisummaa, anna sille haluamasi nimi ja valitse Lisää välisumma "". Kun välisumma on lisätty tarjoukselle, voit raahata sen alle tarjousrivejä jolloin välisumman kokonaishinta päivittyy.

Tarjousrivit.jpg

Liitteet

Jos haluat liittää tarjoukselle liitteen, voit tehdä sen täällä. Tarjouksen sivut ja liitteet yhdistetään yhdeksi tulosteeksi. Voit vaihtaa liitteiden järjestystä raahaamalla niitä.

liitteet.jpg

Kun olet valmis, voit tulostaa tarjouksen PDF-muodossa tai lähettää sen sähköpostilla eteenpäin. Saat suljettua tarjous-näkymän Sulje ja siirry myyntityölle -painikkeella. Jos myyntityölle on lisätty aiemmin tarjous, uutta tarjousta lisättäessä tulee valita päivitetäänkö myyntityön arvoksi viimeisimmän tarjouksen arvo vai käytetäänkö aikaisemmin tallennettua arvoa.

tarjous_alapalkki.jpg

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk