Follow

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma-välilehdellä voit vaiheistaa projektin jakamalla sen pienempiin osiin. Kun projektia suunnitellaan, ensimmäisenä määritellään aloituspäivä ja deadline, vaiheet, niiden arvioidut aloitus- ja lopetuspäivät sekä työmääräarviot. Tämän jälkeen voit lisätä muita käyttäjiä projektiryhmän jäseniksi projektille tai tietylle vaiheelle.

Voit hakea projektisuunnitelman myös valmiilta pohjalta. Kun kopioit projektisuunnitelman, voit valita haluatko tuoda mukana vaiheet, aktiviteetit, resursoinnit, hinnoittelun, maksuerät ja tiedostot ja linkit.

Kun tarkastelleen käynnissä olevaa projektia, valmiit vaiheet tunnistaa vihreästä taustaväristä. Huomaa kuitenkin, että näkymästä on mahdollista piilottaa valmiit vaiheet liukukytkimellä (Näytä valmiit vaiheet).

projektisuunnitelma.jpg

Projektisuunnitelma koostuu seuraavista osioista/tiedoista:

Edistyminen/Arvio

Sarakkeessa näytetään projektille/vaiheelle syötetyt ja arvioidut tunnit. Klikkaamalla tunti-linkkiä, pääset tarkastelemaan tehtyjä tunteja tarkemmin. Klikkaamalla tuntiarviota, pääset muokkaamaan sitä.

Jäsenet

Sarakkeessa näytetään kaikki projektin/vaiheen työryhmän jäsenet. Klikkaamalla kentässä, saat auki listan työryhmän jäsenistä. Ylimmäisenä näytetään valitut jäsenet ja perässä yrityksen kaikki käyttäjät yksiköittäin. Jos haluat poistaa (tai lisätä) käyttäjän työryhmästä, klikkaa hiirellä käyttäjän nimen päällä. Huomaa, että listalla näkyvät myös jo lisätyt käyttäjät. Tunnistat nämä pienestä vihreästä kuvakkeesta käyttäjän kuvan päällä.

Aktiviteetit

Sarakkeessa näytetään projektille lisätyt projektitehtävät, to-do:t ja kalenterimerkinnät. Tästä pääset myös lisäämään/muokkaamaan merkintöjä helposti. Kuvake kertoo valmiiden merkintöjen määrän suhteessa kaikkiin merkintöihin (avoimet ja valmiit).

Tuntikirjausten lukitseminen

Aktiviteettien ja projektin asetusten välissä olevalla kuvakkeella voit määrittää voidaanko vaiheelle kirjatat tunteja vai ei. Kun tuntikirjaukset on estetty, kuvakkeen päälle tulee punainen lukko. Klikkaamalla kuvaketta uudestaan, saat avattua vaiheen tuntikirjauksille.

Vaiheen tiedot

Vaiheen tiedoissa voit muokata vaiheen alkamispäivää ja deadlinea sekä oletustyölajia. Tänne määritetty oletustyölaji ajaa yli käyttäjälle asetetun työlajin.

Gantt

Gantt-kaaviossa näet vaiheet aikataulutettuina. Voit tarkastella näkymää päivä/viikko/kuukausi/vuosi-tasolla. Vaiheen kestoa/ajankohtaa on mahdollista muokata gantt-kaaviossa raahaamalla tai venyttämällä.

gantt.jpg

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk