Follow

Laskun asetukset

Laskun asetukset -välilehdellä voit tarkastella laskun esitystapaan liittyviä tietoja. Asetukset haetaan mallipohjalta, jonka näet yläosassa. Jos teet muutoksia niin ne tallennettaan projektikohtaiseen mallipohjaan ja muokattuja asetuksia käytetään oletusasetuksina tämän projektin tuleville laskuille. Huomaathan, että kaikki alla listatut asetukset haetaan oletuksena mallipohjalta.

mallipohja.jpg

Laskun tyyli

Tässä osiossa määritellään PDF laskun ulkoasun tyyli.

  • Mallipohjan väripaletti: Laskulla käytettävä värimaailma
  • Näytä yrityksen logo ja laskun otsikko: Voit valita, näytetäänkö yrityksenne logo ja laskun otsikko (Esim. Lasku tai Hyvityslasku).
  • Näytä alatunniste laskulla: Voit valita, näytetäänkö yrityksenne alatunniste.

 laskun_tyyli.jpg

Laskurivien kuvaukset

Voit muodostaa laskurivien kuvauksen käyttämällä sekä avainsanoja, että kirjoittamalla vapaasti. Voit määritellä tuntikirjauksille, matkakuluille sekä tuotteille omat kuvaukset. Jos käytät tägejä, käytä aina Lisää tägejä -painiketta, erityyppisillä kirjauksilla on käytettävissä eri tägit. Kun lisäät useamman tägin, Severa lisää automaattisesti pilkun ja välilyönnin tägien väliin.

laskurivien_kuvaukset.jpg

Näytä sarakkeet

Laskun sarakkeet -osiossa voit määrittää mitä tietoja yksittäisellä laskurivillä näytetään. Kuvaus ja kokonaishinta näytetään aina. Erittelyliitteen sarakkeet taas määrittävät mitä tietoja laskun erittely -sivulla näytetään.

nayta_sarakkeet.jpg

Laskun rivien ryhmittely

Voit halutessasi näyttää laskulla välisummina tuntien, matkakulujen ja maksuerien kokonaissummat.

laskun_ryhmittely.jpg

Tunti-, matkakulu- ja/tai maksueräkirjauksia on mahdollista ryhmitellä laskulla. Laittamalla valinnan kohtaan Ryhmitelty pääset määrittämään minkä perusteella kirjaukset ryhmitellään. Ryhmittelyä käytettäessä voit valita haluatko erittelyn ryhmitellyistä nimikkeistä. Erittelyllä näytettävät sarakkeet määritellään Näytä sarakkeet -osiossa.

Huomaathan, ettei kaikkia laskurivejä ole aina mahdollista ryhmitellä yhdelle riville. Esimerkiksi jos samalla tuotteella on eri yksikköhinnat, laskulla näytetään nämä omilla riveillään. Yksi laskurivi ei myöskään voi sisältää useampaa kustannuspaikka (kun käytössä taloushallinnon integraatio), joten nämä laskurivit näkyvät laskulla omina riveinään.

laskun_rivien_ryhmittely.jpg

Voit myös tallentaa laskupohjan organisaation mallipohjiin valitsemalla Tallenna organisaation mallipohjiin ja antamalla nimi.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk