Follow

Taloustiedot

Taloustiedot-osiossa näet asiakkaan talouslukujen ennusteet ja toteumat kuudelta kuukaudelta. Oletus esitystapana on rullaava kuusi kuukautta (kolme mennyttä, kuluva ja kaksi tulevaa kuukautta). Voit muuttaa tarkastelujakson alkua nuoli-painikkeilla. Huomaathan, että käyttöoikeudet rajoittavat talouslukujen näkemistä. Samasta näkymästä näet myös nopeasti asiakkaan viimeisimmät laskut.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Powered by Zendesk