Kuvaus

Visma Severassa on mahdollista tietyillä raporteilla muuttaa tietoja useammalle riville yhdellä kertaa massamuutos -toiminnon avulla. Massamuutoksia voi tehdä ao. raporteilla.

Aktiviteetit

Aktiviteetille on mahdollista muuttaa omistaja ja tila raportoinnin massamuutos -toiminnon avulla.

1. Valitse Uusi - Raportti

2. Valitse Sisältö -alasvetovalikosta Aktiviteetit

3. Raportin alalaidasta löytyvästä Toiminto -valikosta voit valita halutun muutostyypin:

 • Muuta omistajaa => Muuta aktiviteetin omistajaa
 • Muuta tilaa => Muuta aktiviteetin tilaa Merkitse tehdyksi/Avaa uudelleen

akt_valikko.jpg

4. Valitse haluamasi toiminto, laita täppä haluamiesi aktiviteettien eteen ja Päivitä

akt_tilanmuutos.jpg

5. Vahvista muutos OK -painikkeella

vahvistus.jpg

6. Saat sivun ylälaitaan ilmoituksen onnistuneesta muutoksesta

paivitys.jpg

Takaisin ylös

Asiakkaat

Asiakkaille on mahdollista muuttaa toimiala, asiakasryhmä tai tila raportoinnin massamuutos -toiminnon avulla.

1. Valitse Uusi - Raportti

2. Valitse Sisältö -alasvetovalikosta Asiakkaat

3. Raportin alalaidasta löytyvästä Toiminto -valikosta voit valita halutun muutostyypin

 • Muuta toimialaa => Aukeaa uusi valikko, jossa näkyy toimialat
 • Muuta asiakasryhmiä:
  • Valitse Lisää/Poista
  • Valite asiakasryhmittely
  • Saat listan asiakasryhmistä
 • Muuta tilaa => Aktiivinen/Ei käytössä
 • Muuta laskupohjaa => Lista yrityksen laskupohjista

asiakkaat-raportti.PNG

4. Valitse haluamasi toiminto, laita täppä haluamiesi asiakkaiden eteen ja Päivitä

as_toimialanmuutos.jpg

5. Vahvista muutos OK -painikkeella

6. Saat sivun ylälaitaan ilmoituksen onnistuneesta muutoksesta

Takaisin ylös

Laskut

Laskuille on mahdollista muuttaa laskun päiväys, tila ja kirjauspäivä. Massamuutos -toiminnon avulla voit myös tulostaa useita laskuja yhdellä kertaa tai luoda laskuista PDF-tiedostoja.

1. Valitse Uusi - Raportti

2. Valitse Sisältö -alasvetovalikosta Laskut: Laskut

3. Raportin alalaidasta löytyvästä Toiminto -valikosta voit valita halutun muutostyypin:

 • Muuta kirjauspäivää => Muuta laskun asetukset-välilehdellä olevaa laskun kirjauspäivämäärää
 • Muuta laskun päivämäärää => Muuta laskun päivämäärää
 • Muuta maksupäivää => Muuta laskun asetukset-välilehdelle tallentuvaa maksupäivämäärää
 • Muuta tilaa => Muuta laskun tilaa
 • Lataa laskut PDF-tiedostoina => Lataa laskut erillisiksi PDF-tiedostoiksi. Kun ladataan useampia laskuja yhdellä kertaa, ladataan yksi pakattu tiedosto (.zip tiedosto), jonne PDF-laskut on tallennettu. Laskuja voidaan ladata yhdellä kertaa 50 kappaletta.
 • Lataa laskut tulostamista varten => Lataa laskut tulostamista varten. Laskut ladataan yhteen pdf-tiedostoon, josta saat tulostettua valitsemasi laskut yhdellä kertaa. Laskuja voidaan tulostaa 50 kappaletta kerrallaan.

Lasku.PNG
 

4. Valitse haluamasi toiminto, laita täppä haluamiesi laskujen eteen ja Päivitä

lasku_tilanmuutos.jpg

5. Vahvista muutos OK -painikkeella

6. Saat sivun ylälaitaan ilmoituksen onnistuneesta muutoksesta

Takaisin ylös

Työt

Töille on mahdollista lisätä avainsanoja sekä muuttaa työn yksikköä, vastuuhenkilöä, tilaa, myyjää, myynnin tilaa ja kustannuspaikkaa.

1. Valitse Uusi - Raportti

2. Valitse Sisältö -alasvetovalikosta Työt

3. Raportin alalaidasta löytyvästä Toiminto -valikosta voit valita halutun muutostyypin

 • Lisää avainsana => Lisää työlle valitsemasi avainsana
 • Muuta yksikköä => Muuta työn yksikköä
 • Muuta työn vastuuhenkilöä => Muuta työn vastuuhenkilöä
 • Muuta työn tilaa => Muuta työn tilaa
 • Muuta kustannuspaikkaa => Muuta työn kustannuspaikkaa
 • Vaihda myynnin tila  => Muuta työn myynnin tilaa
 • Vaihda myyjää => Muuta työn myyjää
 • Muuta laskupohjaa => Muuta työn laskupohjaa
 • Muuta työkohtaista hinnoittelua => Muuta työn hinnoittelua

 ty_t-raportti.PNG

4. Valitse haluamasi toiminto, laita täppä haluamiesi töiden eteen ja Päivitä

tyot_toiminto.jpg

5. Vahvista muutos OK -painikkeella

6. Saat sivun ylälaitaan ilmoituksen onnistuneesta muutoksesta

Takaisin ylös

Työtunnit

Jos käytössänne on Edistynyt työajan hallinta -lisäosa, massamuutos -toiminnon avulla on mahdollista hyväksyä/hylätä työtunteja. Työtuntien on mahdollista hyväksyä sekä Työkalut -valikon että Uusi - Raportti -valikon kautta.

1. a) Valitse Työkalut - Käyttäjienhallinta (Huom! Käytössä hakuehdot Päiväys: Tämä vuosi ja Hyväksymisen tila: Tarkastamaton)

1. b) Valitse Uusi - Raportti ja valitse Sisältö -alasvetovalikosta Työtunnit: Tuntilista (Huom! Käytössä hakuehto Päiväys: Tämä kuukausi)

2. Laita täppä niiden tuntien eteen, jotka haluat hyväksyä/hylätä

3. Valitse raportin alalaidasta löytyvästä Uusi tila -valikosta haluamasi tila

tunnit_valikko.jpg

4. Valitse Päivitä

tunnit_hyv_ksynta.jpg

5. Vahvista muutos OK -painikkeella

6. Saat sivun ylälaitaan ilmoituksen onnistuneesta muutoksesta

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.