Käyttäjällä voi olla tarve jakaa Severan raportin kenttätieto kahteen soluun, esim. Käyttäjät-raportilla näkyvä Esimies-tieto, jossa käyttäjän Etunimi ja Sukunimi ovat samassa kentässä.

 1. Avaa tiedosto Excelissä

  1.PNG

 2. Luo uusi sarake johon haluat siirtää tietoa toisesta sarakkeesta.

  2.PNG

 3. Valitse solut joiden tiedot haluat jakaa kahteen soluun. Valitse tämän jälkeen "Text to Columns". Klikkaa Next.

  3.PNG

 4. Valitse erotin merkiksi välilyönti (space) ja klikkaa Finish.

  4.PNG

 5. Saat tiedot jaettua kahteen erilliseen soluun.

  6.PNGOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.