Sisältö

Kuvaus

Toistuvaislaskutus on maksullinen lisäosa Visma Severaan. Sen avulla saat automatisoitua yrityksesi tietyin aikavälein toistuvat veloitukset, kuten ylläpitomaksut, vuokrat, kuukausimaksut jne.

Lisäosan lisääminen tapahtuu suoraan Visma Severan kautta Laajennukset-osiossa. Jos haluatte ottaa lisäosan koekäyttöön, ottakaa yhteys asiakaspalveluumme, niin voimme sopia maksuttomasta koekäyttöjaksosta. Katso ohje lisäosan kytkemistä koskien.

Takaisin ylös

Toistuvaislaskutus

Toistuvaislaskutteisia rivejä on mahdollista lisätä yksittäisille töille työn Tuotteet-osiossa. Laskurivi on mahdollista asettaa toistumaan kuukausittain (minimi 1 kuukausi, ei maksimia), esim. rivi voi nousta laskutukseen kuuden (6) kuukauden välein.

Rivi näkyy normaalina laskurivinä Tuotteet-osiossa kunnes se laskutetaan. Laskutuksen jälkeen, Severa lisää automaattisesti kuvaukseen aikajakson, jota laskutus koskee, esim. Koulutusmateriaali 1 (1.9.2014 - 28.2.2015). Jos toistuvuus jatkuu, Tuotteet-osioon ilmestyy uusi esiintymä, joka nousee laskutettavaksi kauden vaihtuessa, esim. Laskutettavissa 1.3.2015.

toistuva_tuote.PNG

Oletuksena tuotteet-osiossa näytetään laskuttamattomat tuotteet. Valitsemalla Näytä-osiosta Laskuttamattomat-tuotteet tilalle Kaikki, saat myös laskutetut tuotteet.

toistuva_tuote_2.PNG

Takaisin ylös

Toistuvaislaskutteisen rivin lisäys työllä

Toistuvaislaskutteinen rivi on mahdollista lisätä työn Myynti ja talous -osiossa kohdassa Tuotteet.

TuotteenLisays.PNG

Rivit voivat olla tuoterekisterin tuotteita (Työkalut - Asetukset - Tuotteet) tai työllä syötettyjä nimikkeitä.

 1. Avaa haluamasi työ
 2. Siirry Myynti ja talous-osiossa kohtaan Tuotteet
 3. Valitse tuote tai lisää uusi nimike
 4. Anna riville kuvaus, määrä, yksikkö, yksikköhinta ja kulu. Tietoja on mahdollista päivittää myös jälkikäteen, jolloin päivittyneet tiedot tulevat näkyviin kaikille uusille laskuttamattomille riveille.
 5. Laita valinta kohtaan Toistuva. Huom! Kun tuotteen kerran merkitsee toistuvaksi, laskutustapaa ei voi enää jälkikäteen muuttaa.

  toistuva_tuote_lisaaminen.PNG

 6. Kun rivi on lisätty, pääset muokkaamaan toistuvuutta klikkaamalla rivin edessä olevaa Muokkaa-painiketta

 7. Määritä riville toistuvuussääntö. Huom! Aloituspäivä ja toistuvuus lukitaan sen jälkeen, kun rivi on laskutettu ensimmäisen kerran.

 • Toistuminen: Laskutusväli, esim. 6 kuukauden välein
 • Alkaen: Päivämäärä, jolloin tuoterivi nousee laskutukseen
 • Päättyen: Toistuvuuden päättyminen. Asetusta on mahdollista muuttaa milloin vain.
  • Ei koskaan: Laskurivi toistuu kunnes se käydään manuaalisesti päättämässä
  • Kerran jälkeen: Jos haluat päättää toistuvuuden tiettyjen esiintymiskertojen jälkeen, laita valinta kohtaan "kerran jälkeen" ja anna haluamasi lukumäärä sille varattuun kenttään
  • Tiettynä päivänä: Jos haluat päättää toistuvuuden tiettynä päivämääränä, laita valinta kohtaan Tiettynä päivänä ja anna haluttu päivämäärä
 • Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä: Asiakkaalle laskulla näkyvän jaksotuksen alkupäivämäärä
 • Tallenna muutokset

  muokkaa_toistuvuutta.JPG

 • Takaisin ylös

  Tuotteen muuttaminen toistuvaislaskutteiseksi

  Ilman toistuvuutta lisätty rivi on mahdollista muuttaa työllä toistuvaislaskutteiseksi.

  1. Avaa haluamasi työ
  2. Siirry Myynti ja talous-osiossa kohtaan Tuotteet
  3. Pääset muokkaamaan toistuvuutta klikkaamalla rivin edessä olevaa Muokkaa-painiketta
  4. Valitse oikean ylälaidan Laskutus-alasvetovalikosta Toistuva

   muuta_tuote.png

  5. Määritä tuotteelle toistuvuussääntö (Toistuminen, Alkaen, Päättyen, Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä), ks. Toistuvaislaskutteisen rivin lisäys työllä

   muuta_tuote_valittu.JPG

  6. Tallenna muutokset

  Takaisin ylös

  Toistuvuuden päättäminen

  Toistuvaislaskutteinen rivi on mahdollista asettaa päättymään laskutuskauden aikana poistamalla rivi työn Tuotteet-osion kautta. Kun toistuvaislaskutteinen rivi poistetaan, toistuvuus päätetään ja kaikki sen esiintymät poistetaan.

  Vaihtoehtoisesti toistuvuus on mahdollista määrittää päättymään tiettynä päivämääränä tai tiettyjen esiintymien jälkeen.

  1. Avaa haluamasi työ
  2. Siirry Myynti ja talous-osiossa kohtaan Tuotteet

   toistuva_tuote_3.PNG

  3. Avaa muokkaustilaan toistuvaislaskutteinen rivi, jonka toistuvuuden haluat päättää

   poisto_editoi.jpg

  4. Toistuvuus on mahdollista päättää tiettyjen esiintymiskertojen jälkeen, tiettynä päivämääränä tai välittömästi poistamalla rivi
  • Jos haluat päättää toistuvuuden tiettynä päivämääränä, laita valinta kohtaan Tiettynä päivänä ja anna haluttu päivämäärä. Huom! Päättymispäivän tulee olla laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä tai sen jälkeen. Esim. Laskutetun rivin alkupäivämäärä on 1.10.2014, päättymispäivämäärä ei voi olla ennen 1.10.2014.
  • Jos haluat päättää toistuvuuden tiettyjen esiintymiskertojen jälkeen, laita valinta kohtaan "kerran jälkeen" ja anna haluamasi lukumäärä sille varattuun kenttään. Huom! Määrä ei voi olla pienempi kuin laskutettujen rivien määrä.
  • Jos haluat poistaa toistuvaislaskutteisen rivin kokonaan (olemassa olevaa laskuttamatonta esiintymää ei enää haluta laskuttaa), valitse Poista ja vahvista rivin poisto OK-painikkeella

  Takaisin ylös

  Usein esitettyjä kysymyksiä

  Mitä tapahtuu toistuvaislaskutteiselle riville, kun poistan järjestelmästä laskun, joka pitää sisällään tällaisen rivin?

  Toistuvaislaskutteinen rivi palautuu työn Tuotteet-osioon Laskutettavissa tilassa, jolloin se on mahdollista laskuttaa uudella laskulla. Riviä tarkastellessa nähdään, että rivi on osa toistuvaislaskutusriviä, mutta sitä käsitellään tavallisen tuoterivinä. Jos tietoja muokataan, tiedot eivät päivity toistuvaislaskutteisen rivin muihin esiintymiin eikä toistuvaislaskutteiseen riviin tehdyt tiedot päivity tälle esiintymälle.

  laskulta_poistettu.JPG

  Mitä tapahtuu, jos poistan työn Tuotteet-osiosta laskutettavissa olevan toistuvaislaskutteisen rivin?

  Kun toistuvaislaskutteinen rivi poistetaan, poistetaan myös kaikki sen esiintymät. Huom! Laskulle nostetun ja sieltä kertaalleen poistetun toistuvaislaskutteisen rivin poisto ei vaikuta tuleviin esiintymiin.

  Mitä tapahtuu, kun hyvitän laskun, joka pitää sisällään toistuvaislaskutteisen rivin?

  Kun lasku hyvitetään, Severa varmistaa mitä tehdään laskulla oleville nimikkeille:

  • Laskuta uudella laskulla: Laskulla oleva toistuvaislaskutteinen rivi nostetaan automaattisesti uudelle laskulle ja toistuvuus jatkuu, kuten sääntö on riville määritetty.
  • Ei laskutusta: Laskulla oleva toistuvaislaskutteinen rivi merkitään ei-laskutettavaksi.

  Tuotteen yksikköhinta/kuvaus/määrä/kuluhinta muuttuu. Kuinka saan tiedon päivitettyä toistuvaislaskutteiselle tuotteelle?

  Kun toistuvaislaskutteisen tuotteella esim. yksikköhinta muuttuu, hinnan voi päivittää työn Tuotteet-osiossa toistuvaislaskutteiselle riville.

  tyo_toistuva_muutos.jpg

  Avaa haluamasi tuoterivi tarkasteluun ja tee tarvittavat muutokset. Huom! Muutokset tulee tehdä sille tuotteelle, joka pitää sisällään toistuvaislaskutuksen säännön. Ks. alla.

  muokattava_hinta.jpg

   

  Kuinka luon laskurivin, joka on laskutettavissa kuukausittain aina kuun 15. päivä, mutta kohdistuu seuraavalle kokonaiselle kuukaudelle?

  Kun Severaan lisätään uusi toistuvaislaskutteinen tuote, tuotteelle määritetään "Alkaen" päivämäärä sekä "Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä".

  • Alkaen: Päivämäärä, jolloin rivi on laskutettavissa asiakkaalta
  • Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä: Laskulla asiakkaalle näkyvän aikajakson ensimmäinen päivä

  Pääset lisäämään tuotteen seuraavasti:

  1. Avaa haluamasi työ
  2. Siirry Myynti ja talous-osiossa kohtaan Tuotteet
  3. Valitse tuote tai lisää uusi nimike
  4. Anna riville kuvaus, määrä, yksikkö, yksikköhinta ja kulu. Tietoja on mahdollista päivittää myös jälkikäteen, jolloin päivittyneet tiedot tulevat näkyviin kaikille uusille laskuttamattomille riveille.
  5. Laita valinta kohtaan Toistuva. Huom! Kun tuotteen kerran merkitsee toistuvaksi, laskutustapaa ei voi enää jälkikäteen muuttaa.
  6. Kun rivi on lisätty, pääset muokkaamaan toistuvuutta klikkaamalla rivin edessä olevaa Muokkaa-painiketta
  7. Määritä riville toistuvuussääntö
  • Toistuminen: 1 kuukauden välein
  • Alkaen: Päivämäärä, josta toistuvuus alkaa, esim. 15.4.2017
  • Päättyen: Toistuvuuden päättyminen
  • Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä: Asiakkaalle laskulla näkyvän jaksotuksen alkupäivämäärä eli 1.5.2017
 • Tallenna muutokset toistuva.jpg
 • Lisätty tuoterivi näkyy työn Tuotteet-osiossa laskutuspäivämäärällä 15.4.2017.

  toistuva_tyo.jpg

  Ja laskulla aikajaksolla 1.5.2017 - 31.5.2017.

  toistuva_lasku.jpg

  Takaisin ylös  Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

  Send feedback
  Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.