Sisältö

Kuvaus

Käyttöoikeuksilla määritellään mitä tietoja käyttäjä voi tarkastella ja/tai muokata. Visma Severassa on oletuksena muutama käyttöoikeustaso ja ensimmäinen käyttäjä saa automaattisesti Pääkäyttäjä-käyttöoikeustason. Oletuskäyttöoikeustasoja on mahdollista muokata vastaamaan yrityksenne tarpeita. Myös uusien käyttöoikeustasojen luominen on mahdollista. Muutokset käyttöoikeustasoissa tulevat voimaan, kun käyttäjä kirjautuu uudelleen Visma Severaan.

Takaisin ylös

Tärkeää tietää

Visma Severan käyttöoikeudet perustuvat käyttäjärooleihin. Käyttäjähierarkian sekä yksiköiden tulee olla määriteltynä oikein Severassa, jotta käyttöoikeudet toimivat halutulla tavalla.

Visma Severassa on osioita, joihin ei ole erillisiä käyttöoikeuksia. Järjestelmässä on kuitenkin ns. "piilotettuja" käyttöoikeuksia. Esimerkiksi aktiviteettien muokkaamiseen ja tarkasteluun on rajoituksia, jotka perustuvat työn työryhmän jäsenyyteen tai esimiehen ja alaisen yhteyteen.

Joitain käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa enemmän kuin mitä kuvauksessa käy ilmi. Esimerkiksi mikäli asiakkaille on valittu käyttöoikeus "ei oikeuksia", käyttäjällä ei myöskään ole oikeuksia töihin.

Takaisin ylös

Tarkistuslista ennen käyttöoikeuksien määrittämistä

Käyttäjähierarkia

Käyttäjähierkialla tarkoitetaan esimies-alais-rakennetta. Yksi henkilö on aina "hierarkian ylimpänä", joka tarkoittaa sitä, että tällä henkilöllä ei ole esimiestä (organisaation ylin). Kaikilla muilla käyttäjillä tulee olla esimies.

Monet käyttöoikeudet perustuvat esimiehen ja alaisen väliseen yhteyteen. Varmista, että esimiehet on määritelty oikein kaikille käyttäjille (Työkalut - Käyttäjienhallinta) välttääksesi käyttöoikeuksiin liittyviä ristiriitoja.

Takaisin ylös

Yksiköt

Käyttöoikeuksien rajaamiseen on mahdollista käyttää yksiköitä. Yksiköitä voidaan kutsua "yritykseksi", "yksiköksi", "osastoksi", "tiimiksi" tai jopa "sijainniksi" ja jokainen käyttäjä sekä jokainen työ kuuluu johonkin yksikköön. Yksikön mukaan voidaan rajoittaa pääsyä töille, työtuntien hyväksyntään ja matkalaskujen hyväksyntään. Kun käyttöoikeuksia rajataan yksiköiden perusteella huomaathan tarkistaa, että käyttäjillä ja töillä on oikeat yksiköt.

Takaisin ylös

Työn työryhmä

Työn työryhmän jäsenyys yhdistettynä "Työt"-käyttöoikeuteen rajoittaa töiden näkemistä sekä muokkaamista. Jokaisella työllä on työn vastuuhenkilö ja yksi tai useampi työryhmän jäsen. Ainoastaan työn vastuuhenkilö voi muokata ja laskuttaa työtä. Tuntien syöttäminen työlle onnistuu, mikäli käyttäjä on työryhmän jäsenenä. Käyttöoikeuksilla voidaan määritellä mitä käyttäjä voi tehdä työlle, kun hän on työn vastuuhenkilö tai työryhmän jäsen. Käyttöoikeuksilla voidaan myös antaa työn vastuuhenkilön käyttöoikeus, vaikka käyttäjä ei olisikaan työn vastuuhenkilönä.

Takaisin ylös

Aktiviteetit

Aktiviteeteille ei ole suoraa käyttöoikeutta, jota voidaan hallinnoida käyttöoikeustasoilla. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei aktiviteeteille olisi käyttöoikeuksia. Käyttöoikeudet asiakkaisiin, töihin ja käyttäjiin rajaavat aktiviteettien näkyvyyttä. Mahdollisuus lisätä, tarkastella, muokata ja poistaa aktiviteetteja on kuvattu kohdassa Käyttöoikeudet tarkemmin. Mikäli olet aktiviteetin omistaja tai osanottaja, sinulla on mahdollisuus muokata aktitiviteettia. Alla on listattu muutamia tilanteita aktiviteettien näkyvyydestä.

Takaisin ylös

Näkeminen vs. katsominen

Severan kalenteri perustuu ajatukseen, että kollegasi voivat nähdä aktiviteettisi, jotta he näkevät oletko vapaa tai varattu. Tästä johtuen, käyttäjät voivat nähdä kalenterissa olevat aktiviteetit. Vaikka sinulla ei ole oikeuksia aktiviteettiin, voit kuitenkin nähdä kalenterin. Käyttöoikeus aktiviteettien katsomiseen tarkoittaa, että sinulla on oikeus avata aktiviteetti ja nähdä aktiviteetin tietoja, kuten nimi, kuvaus, osanottajat jne. Kun aktiviteetteja tarkastellaan kalenterista, osa kuvaus-kentistä on näkyvissä vaikka käyttäjällä ei olisi käyttöoikeuksia kalenterimerkintään. Ryhmän "Tehtävä" ja "Työ" aktiviteeteista näkyy aktiviteettityyppi sekä aktiviteetin nimi. Ryhmän "Poissa toimistolta" ja "Henkilökohtainen" aktiviteeteista näytetään ainoastaan ryhmän nimi.

Takaisin ylös

Aktiviteetin omistaja vs. osanottaja

Aktiviteetin omistaja voi aina tarkastella, muokata tai poistaa aktiviteetin. Osanottajat voivat myös tarkastella ja muokata aktiviteettia, mutta he eivät voi poistaa aktiviteettia muilta käyttäjiltä. Osanottaja voi poistaa aktiviteetin ainoastaan itseltään.

Takaisin ylös

Aktiviteettiryhmä: Poissa toimistolta

Kun käyttäjä kirjaa "Poissa toimistolta" -tyyppisen aktiviteetin, käyttäjät joilla on käyttöoikeutena "Käyttäjät: Ei oikeuksia", eivät voi tarkastella aktiviteetin sisältöä. Kun kollega tarkastelee poissaoloa kalenterista tai Aktiviteetit-raportilta hän näkee ainostaan tekstin "Poissa toimistolta", riippumatta siitä mikä aktiviteetin oikea nimi tai sisältö on. Käyttäjillä, joilla on käyttöoikeus käyttäjiin (alaiset tai kaikki) voivat tarkastella ja muokata "Poissa toimistolta" -aktiviteetteja.

Takaisin ylös

Aktiviteettiryhmä: Henkilökohtainen

Kun käyttäjä kirjaa aktiviteetin käyttämällä aktiviteettityyppiä "Henkilökohtainen", ainoastaan hän itse näkee kyseisen aktiviteetin sisällön. Mikäli kollega tarkastelee kalenterista tai raportilta aktiviteettia hän näkee tekstin "Henkilökohtainen". Mikäli aktiviteetille lisätään muita osanottajia, osanottajat näkevät aktiviteetin sisällön.

Takaisin ylös

Työn työryhmän jäsenyys

Kun käyttäjä on työn työryhmän jäsenenä, hän voi tarkastella kaikkia työlle lisättyjä aktiviteetteja, vaikka hän ei olekaan aktiviteetin omistaja/osanottaja.

Takaisin ylös

Käyttöoikeus asiakkaisiin

Kun käyttäjällä on käyttöoikeudet asiakkaisiin, hän voi tarkastella kaikkia asiakkaalle lisättyjä aktiviteetteja.

Takaisin ylös

Käyttöoikeudet tarkemmin

Asiakkaat

Asiakkaat käyttöoikeudella on mahdollista rajoittaa asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja osoitetietojen näkyvyyttä käyttäjille.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeuksia

 • Huom! Käyttöoikeus "Asiakkaat: Ei oikeuksia" yliajaa "Työt" ja "Töille liittyminen" käyttöoikeuden. Töiden, laskujen, tarjouksien ja resurssoinnin muokkaaminen ei onnistu.
 • Asiakkaiden, osoitteiden, yhteyshenkilöiden ja töiden lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen ei ole mahdollista.
 • Asiakkaat- ja yhteyshenkilöt -raportin luominen ja tarkastelu ei ole mahdollista.
 • Aktiviteetin lisääminen asiakkaalle tai työlle ei ole mahdollista.
 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen työlle on mahdollista.

Lukuoikeudet

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen työlle on mahdollista.
 • Asiakkaiden, osoitteiden ja yhteyshenkilöiden tarkastelu on mahdollista.
 • Asiakkaat- ja yhteyshenkilöt -raportin luominen ja tarkastelu ilman taloustietoja on mahdollista.
 • Aktiviteetin lisääminen asiakkaalle on mahdollista.

Luku ja muokkaus

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen työlle on mahdollista.
 • Asiakkaiden, osoitteiden ja yhteyshenkilöiden tarkastelu ja muokkaaminen on mahdollista.
 • Asiakkaat- ja yhteyshenkilöt -raportin luominen ja tarkastelu ilman taloustietoja on mahdollista.
 • Aktiviteetin lisääminen asiakkaalle on mahdollista.

Kaikki

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen työlle on mahdollista.
 • Asiakkaiden, osoitteiden ja yhteyshenkilöiden tarkastelu ja muokkaaminen on mahdollista.
 • Asiakkaat- ja yhteyshenkilöt -raportin luominen ja tarkastelu on mahdollista.
 • Aktiviteetin lisääminen asiakkaalle on mahdollista.
 • Taloustietojen raportointi asiakkaat-raportilla on mahdollista (laskutusennuste, liikevaihto, liikevaihto (poislukien alihankinta), liikevaihto (poislukien oma työ), laskutettu, laskuttamatta, työkulut, muut kulut, kaikki kulut, myyntiarvio, myyntikate, kate, kate %, laskutus per tunti, laskutettavat tunnit %).

Poistaminen

 • Valinnalla "Ei" asiakkaiden poistaminen ei ole mahdollista.
 • Valinnalla "Kyllä" asiakkaiden poistaminen on mahdollista mikäli "Asiakkaat" käyttöoikeuteen on valittu "Luku ja muokkaus" tai "Kaikki".

Takaisin ylös

Työt

Työt käyttöoikeudella on mahdollista rajoittaa töiden, vaiheiden, tiedostojen (rajoitus vain vanhan käyttöliittymän puolella), laskujen, tarjouksien (lisäosa), resursoinnin (lisäosa) ja liikevaihdon jaksotuksen (lisäosa) ja eri raporttien näkyvyyttä käyttäjille.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeuksia

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista töille, joissa käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Töiden, vaiheiden, tiedostojen, laskujen, tarjouksien (lisäosa) ja resursoinnin (lisäosa) lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen ei ole mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen töille ei ole mahdollista.
 • Liikevaihdon jaksottaminen (lisäosa) ei ole mahdollista.
 • Töiden ja laskujen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta ei ole mahdollista.
 • Seuraavien raporttien luominen ei ole mahdollista: työanalyysi (lisäosa), työt, tiedostot, talousyhteenveto, taloustietojen aikajana, laskurivit, laskut, nimikeanalyysi (lisäosa), nimikkeet, vaiheet ja tarjoukset (lisäosa).

Työryhmän jäsen, ei oikeutta omiin talouslukuihin

 • Uusien töiden luominen ei ole mahdollista.
 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista töille, joissa käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Töiden tarkastelu on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen.
 • Töiden tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Vaiheiden, tiedostojen, laskujen, tarjouksien (lisäosa) tai resursoinnin (lisäosa) lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Liikevaihdon jaksottaminen (lisäosa) on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Työn tietojen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta on mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Pääsy omien alaisten töihin, joissa alainen on työn vastuuhenkilönä. Alaiset voivat olla eri yksikössä.
 • Seuraavien raporttien luominen ja tarkastelu on mahdollista: työanalyysi (lisäosa), työt, tiedostot, talousyhteenveto, taloustietojen aikajana, laskurivit, laskut, nimikeanalyysi (lisäosa), nimikkeet, vaiheet ja tarjoukset (lisäosa).
 • Käyttäjä ei näe omien tuntikirjausten hinta ja kulu-tietoja, eikä sellaisia KPI lukuja, jotka perustuvat käyttäjän omiin talouslukuihin

Työryhmän jäsen

 • Uusien töiden luominen ei ole mahdollista.
 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista töille, joissa käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Töiden tarkastelu on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen.
 • Töiden tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Vaiheiden, tiedostojen, laskujen, tarjouksien (lisäosa) tai resursoinnin (lisäosa) lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Liikevaihdon jaksottaminen (lisäosa) on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Työn tietojen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta on mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Pääsy omien alaisten töihin, joissa alainen on työn vastuuhenkilönä. Alaiset voivat olla eri yksikössä.
 • Seuraavien raporttien luominen ja tarkastelu on mahdollista: työanalyysi (lisäosa), työt, tiedostot, talousyhteenveto, taloustietojen aikajana, laskurivit, laskut, nimikeanalyysi (lisäosa), nimikkeet, vaiheet ja tarjoukset (lisäosa).
 • Taloustietojen näkyminen työt-raportilla ei ole mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen (liikevaihto, liikevaihto poislukien alihankinta, liikevaihto poislukien oma työ, laskutettu, laskutettu €, laskutusennuste, jäljellä oleva laskutus, laskuttamatta, laskuttamatta €, myyntikate, myyntikate €, kate, kate %, alihankinnan kate, oman työt kate, laskutus per tunti, laskutus per tunti €, laskutettavat tunnit %, työkulut, muut kulut, kaikki kulut, kuluennuste, arvioitu kate, arvioitu kate %, kokonaislaskutushinta, kokonaislaskutushinta €, tarkastamattomien tuntien hinta, tarkastamattomien tuntien hinta €, hyväksyttyjen tuntien hinta, hyväksyttyjen tuntien hinta €, myyntiarvio, todennäköisyys %, arvioitu tilauspäivä).
 • Taloustietojen näkyminen nimikkeet-raportilla ei ole mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen (kok.hinta alv 0 %, kok.hinta alv 0 % €, laskutettujen nimikkeiden hinta, laskutettujen nimikkeiden hinta €, yksikköhinta, yksikköhinta €, kok.hinta, kate, todennäköisyys %, arvioitu tilauspäivä)

Projektipäällikkö, ei oikeutta projektien talouslukuihin tai laskutukseen

 • Uusien töiden luominen on mahdollista
 • Laskujen luominen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen ei ole mahdollista.
 • Liikevaihdon jaksottaminen (lisäosa) ei ole mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Töiden tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö
 • Töiden tarkastelu ilman taloustietoja on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Vaiheiden, tiedostojen, tarjouksien (lisäosa) ja resursoinnin (lisäosa) lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Työn tietojen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta on mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Pääsy omien alaisten töihin, joissa alainen on työn vastuuhenkilönä. Alaiset voivat olla eri yksikössä.
 • Seuraavien raporttien tarkastelu on luominen ei ole mahdollista: talousyhteenveto, taloustietojen aikajana, laskurivit, laskut, ostotilaukset (lisäosa).
 • Taloustietojen raportointi ei ole mahdollista.

Projektipäällikkö

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Töiden tarkastelu on mahdollista, kun käyttäjä on työn työryhmän jäsen.
 • Töiden lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Vaiheiden, tiedostojen, laskujen, tarjouksien (lisäosa) ja resursoinnin lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Liikevaihdon jaksottaminen (lisäosa) on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Työn tietojen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta on mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Pääsy omien alaisten töihin, joissa alainen on työn vastuuhenkilönä. Alaiset voivat olla eri yksikössä.
 • Töihin liittyvien tietojen raportointi on mahdollista, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.
 • Taloustietojen raportointi ei ole mahdollista, kun käyttäjä on työn työryhmän jäsen.

Kaikki oman yksikön työt

 • Samat käyttöoikeudet oman yksikön (tai aliyksikön) töille kuin "Omat työt" käyttöoikeuksissa.

Kaikki

 • Työn vastuuhenkilön asema kaikille töille.
 • Käyttöoikeudet ovat kaikille töille samat kuin "Omat työt" käyttöoikeuksissa.

Poistaminen

 • Valinnalla "Ei" töiden poistaminen ei ole mahdollista.
 • Valinnalla "Kyllä" töiden poistaminen on mahdollista "Työt" käyttöoikeudella "Omat työt, ei töiden luontia" tai kyseistä tasoa ylemmällä käyttöoikeudella, kun käyttäjä on työn vastuuhenkilö.

Takaisin ylös

Töille liittyminen

Töille liittyminen -käyttöoikeudella määritellään voiko käyttäjä liittyä itse työn työryhmään. Liity työlle -linkki ilmestyy tuntikirjaussivulle. Huom! Työlle liittyminen voidaan estää työllä eli vaikka käyttäjällä olisi oikeudet liittyä kaikille töille, liittyminen voidaan estää työltä.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei

 • Töille liittyminen ei ole mahdollista.

Oman yksikön

 • Oman yksikön töille liittyminen on mahdollista.

Kyllä

 • Kaikille töille liittyminen on mahdollista.

Takaisin ylös

Käyttäjät

Käyttäjät-käyttöoikeudella on mahdollista rajata käyttäjienhallinnan ja tuntikirjauksien näkyvyyttä käyttäjille.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeuksia

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Ainoastaan omien tuntien raportointi on mahdollista.
 • Seuraavien raporttien luominen ja tarkastelu on mahdollista: aktiviteetit, käyttäjät, käyttäjäanalyysi, työaikayhteenveto.
 • Käyttäjien tietojen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta ei ole mahdollista.

Omien alaisten tiedot

 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Omien alaisten tuntien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Omien alaisten poissaolojen (poissa toimistolta -tyyppisten aktiviteettien) lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Omien sekä omien alaisten työtuntien raportointi on mahdollista.
 • Seuraavien raporttien luominen on mahdollista: aktiviteetit, aikakirjaukset, käyttäjät, käyttäjäanalyysi, resursointi raportit, tuntikirjaukset töittän, tuntikirjausanalyysi, tuntilista, työaikayhteenveto, työtuntimatriisi.
 • Omien alaisten tietojen muokkaaminen on mahdollista käyttäjienhallinan kautta.
 • Käyttäjien tietojen tarkastelu muutoshistorian (lisäosa) kautta on mahdollista.

Lisää uusia käyttäjiä ja 

muokkaa omien alaisten tietoja

 • Uusien käyttäjien lisääminen on mahdollista.
 • Samat käyttöoikeudet kuin "Omien alaisten tiedot" käyttöoikeudella.

Kaikki

 • Uusien käyttäjien lisääminen on mahdollista.
 • Tuntien, matkakulujen ja tuotteiden lisääminen on mahdollista, kun käyttäjä on työryhmän jäsen tai työn vastuuhenkilö.
 • Kaikkien käyttäjien työtuntien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Aktiviteettien lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Kaikkien käyttäjien poissaolojen (poissa toimistolta -tyyppisten aktiviteettien) lisääminen, tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen on mahdollista.
 • Kaikkien käyttäjien tuntien raportointi on mahdollista.
 • Kaikkien käyttäjien tietojen muokkaaminen on mahdollista käyttäjienhallinnan kautta.

Takaisin ylös

Laskun tilat

Laskun tilat -käyttöoikeudella voidaan rajoittaa mihin laskun tilaan käyttäjä voi muuttaa laskun. Käyttöoikeuden avulla voidaan mm. määritellä, että projektipäälliköt voivat luoda laskun Vedos-tilaan ja ehkä jopa lähettää laskut, mutta vain talousosasto voi merkitä laskun maksetuksi.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Kaikki

 • Kun käyttäjällä on käyttöoikeudet työn taloustietoihin, hän voi muuttaa laskun tilaa kaikkiin aktiivisiin laskun tiloihin.

Valittu laskun tila

 • Kun käyttäjällä on käyttöoikeudet työn taloustietoihin, hän voi muuttaa laskun tilaa käyttöoikeudella rajattuun laskun tilaan sekä ennen sitä oleviin laskun tiloihin.
 • Kun käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta tiettyihin laskun tiloihin (esim. Vedos), laskun muokkaaminen, laskun asetusten muuttaminen, hyvityslaskun luominen, muistutuslaskun luominen ei ole mahdollista.
 • Esimerkki: Yrityksellä on seuraavat laskun tilat: "Vedos, Lähetetty, Maksettu". Projektipäällikkö-käyttöoikeustasolle annetaan käyttöoikeus "Valittu laskun tila: Lähetetty". Projektipäälliköt voivat luoda laskuja "Vedos"-tilaan ja muuttaa laskujen tilaa "Lähetetty"-tilaan, mutta heidän ei ole mahdollista muuttaa laskua "Maksettu"-tilaan. Projektipäälliköt voivat kuitenkin tarkastella laskuja, mitkä ovat tilassa "Maksettu".

Takaisin ylös

Työtuntien hyväksyminen

Työtuntien hyväksyminen -käyttöoikeus näkyy, kun Edistynyt työajanhallinta -lisäosa on käytössä ja työtuntien hyväksyntä on otettu käyttöön työaikakirjausasetuksista. Tällä käyttöoikeudella voidaan rajoittaa onko käyttäjällä oikeuksia työtuntien hyväksyntään.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeuksia

 • Työtuntien hyväksyntä ei ole mahdollista.

Omien alaisten tunnit

 • Yliajaa "Käyttäjät" käyttöoikeuden työtuntien näkyvyyteen liittyen.
 • Omien alaisten työtuntien tarkastelu ja hyväksyntä on mahdollista.

Omat ja alaisten

 • Omien sekä omien alaisten työtuntien tarkastelu ja hyväksyntä on mahdollista.

Oman yksikön käyttäjien työtunnit

 • Oman yksikön käyttäjien tuntien hyväksyntä on mahdollista.
 • Omien työtuntien hyväksyntä on mahdollista.
 • Eri yksikön käyttäjien työtuntien hyväksyntä ei ole mahdollista.

Kaikki

 • Kaikkien käyttäjien työtuntien hyväksyntä on mahdollista.

Takaisin ylös

Omien töiden työaikakirjausten hyväksyminen

Omien työtuntien hyväksyminen -käyttöoikeus näkyy kun Edistynyt työajanhallinta lisäosa on käytössä ja työtuntien hyväksyminen on otettu käyttöön työaikakirjausasetuksista. Tällä käyttöoikeudella on mahdollista antaa työn vastuuhenkilöille oikeus hyväksyä työn työryhmän jäsenien tunnit.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeuksia

 • Työtuntien hyväksyntä ei ole mahdollista.

Omat työt

 • Yliajaa "Käyttäjät" käyttöoikeuden.
 • Työtuntien hyväksyntä on mahdollista töillä, joilla käyttäjä on työn vastuuhenkilö.

Takaisin ylös

Matkalasku

Matkalasku-käyttöoikeus näkyy kun Matkalasku-lisäosa on aktiivinen. Matkalasku-käyttöoikeudella on mahdollista antaa oikeudet matkalaskujen luomiseen ja hyväksymiseen.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeutta

 • Matkalaskujen lisääminen ja tarkastelu ei ole mahdollista.
 • Matkalaskujen raportoiminen ei ole mahdollista.
 • Matkalaskujen hyväksyntä ei ole mahdollista.

Lisääminen

 • Omien matkalaskujen lisääminen on mahdollista.
 • Omien matkalaskujen raportoiminen on mahdollista.
 • Matkalaskujen hyväksyntä ei ole mahdollista.

Lisääminen ja alaisten hyväksyntä

 • Omien matkalaskujen lisääminen on mahdollista.
 • Omien sekä alaisten matkalaskujen raportoiminen on mahdollista.
 • Alaisten matkalaskujen hyväksyntä on mahdollista.

Lisääminen ja yksikön hyväksyntä

 • Omien matkalaskujen lisääminen on mahdollista.
 • Oman yksikön matkalaskujen raportoiminen on mahdollista.
 • Oman yksikön matkalaskujen hyväksyntä on mahdollista.
 • Eri yksikön omien alaisten matkalaskujen raportoiminen ja hyväksyntä ei ole mahdollista.

Lisääminen ja kaikkien hyväksyntä

 • Omien matkalaskujen luominen on mahdollista.
 • Kaikkien käyttäjien matkalaskujen raportoiminen on mahdollista.
 • Kaikkien käyttäjien sekä omien matkalaskujen hyväksyntä on mahdollista.

Takaisin ylös

Jakaminen

Jakaminen-käyttöoikeudella on mahdollista antaa käyttöoikeus raporttien ja työpöytien jakamiseen.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Kyllä

 • Jaettujen raporttien ja työpöytien tarkastelu on mahdollista.
 • Jaettujen raporttien ja työpöytien luominen ja muokkaaminen on mahdollista.
 • Pääsy työkalut-valikon "Jakaminen" osioon.

Ei

 • Jaettujen raporttien ja työpöytien tarkastelu on mahdollista.
 • Jaettujen raporttien ja työpöytien luominen ja muokkaaminen ei ole mahdollista.
 • Työkalut-valikon "jakaminen" osio ei ole näkyvissä.
 • Omien työpöytien (ei jaettujen) muokkaaminen on mahdollista.

Takaisin ylös

Pääkäyttäjä

Pääkäkäyttäjä-käyttöoikeudella on mahdollista antaa oikeus yrityksen tietojen muokkaamiseen, lisäpalvelujen ostamiseen sekä tietojen lataamiseen Severaan.

Käyttöoikeus

Kuvaus

Ei oikeuksia

 • Pääsy asetuksiin, laajennuksiin, tiedonsiirtoon, asiakastietojen sisäänlukuun ja nimikkeiden sisäänlukuun on estetty.
 • Pääsy käyttäjienhallintaan mikäli "Käyttäjät" käyttöoikeus on "Omien alaisten tiedot" tai korkeampi.

Pääkäyttäjä

 • Pääsy tarkastelemaan ja muokkaamaan Työkalut > Asetukset -osion tietoja.
 • Pääsy Työkalut > Tiedonsiirto -osioon on estetty.

Kaikki

 • Pääsy laajennuksiin, tiedonsiirtoon, asiakastietojen sisäänlukuun ja nimikkeiden sisäänlukuun.
 • Pääsy tarkastelemaan ja muokkaamaan Työkalut > Asetukset -osion tietoja.

Oikeus Severa API:in

Oikeus Severa API:in -käyttöoikeus näkyy kun yrityksellä on Visma Severa API -lisäosa käytössä. Visma Severa API -avain luodaan API-käyttäjälle ja sitä käytetään tunnistautumiseen tiedonsiirrossa Visma Severan ja 3:nnen osapuolen sovelluksen välissä. Koska API-avain luodaan käyttäjälle, käyttöoikeus annetaan käyttäjälla eikä käyttöoikeustasolle. Henkilöt kenellä on käyttöoikeudet käyttäjienhallintaan voivat antaa oikeudet Severa API:in. API-avaimen luominen onnistuu ainoastaan käyttäjältä itseltään (kts. ohje: Kuinka luon Visma Severa API avaimen).

Käyttöoikeus

Kuvaus

Kyllä

 • API-avaimen luominen on mahdollista tiedonsiirrossa käytettävään tunnistautumiseen.
 • Muilla käyttöoikeuksilla voidaan hallinoida mihin tietoihin integraatiolla on pääsy.

Ei

 • API-avaimen luominen ei ole mahdollista tiedonsiirrossa käytettävään tunnistautumiseen kolmannen osapuolen sovellukseen.

Takaisin ylös

Käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeustasojen hallinta

Käyttöoikeustasojen lisääminen ja muokkaaminen onnistuu Työkalut > Asetukset > Käyttöoikeustasot -osiosta. Käyttöoikeustaso listalla nähdään miten monella käyttäjällä kyseinen käyttöoikeustaso on käytössä. Käyttöoikeuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan uudelleen kirjautumisen jälkeen. Järjestelmään kirjautuneen käyttäjän (oman) käyttöoikeustason muokkaaminen ei onnistu. Huomaathan, että "pääkäyttäjä" käyttöoikeustasolla (kaikki oikeudet Severaan) tulee aina olla vähintään yksi käyttäjä.

Takaisin ylös

Käyttäjän käyttöoikeuksien hallinta

Oletuksena käyttöoikeudet määräytyvät käyttäjälle annetun käyttöoikeustason mukaan, mutta käyttöoikeuksia on myös mahdollista määritellä käyttäjäkohtaisesti. Jokaisella käyttäjällä on omissa tiedoissa "Käyttöoikeudet"-osio, jossa käyttäjälle voidaan vaihtaa toinen käyttöoikeustaso, määritellä käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia tai antaa käyttöoikeus API:in. Käyttäjä ei voi hallinoida omia käyttöoikeuksiaan.

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.