I denna video visar vi hur man använder tidsredovisningen i Visma Severa:

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.