Työryhmän tuottavuuden asetukset löydät Severan Työkalut - Asetukset - Työryhmän tuottavuus alta.

Laskutuksen osuus voidaan laskea kolmella eri tavalla ja jaettava laskutus voi koostua useista eri tyyppisistä asioista. Raporteilla on mahdollista nähdä laskutuksen osuus eri tavoilla laskettuna, mutta yrityksen tulee valita myös oletustapa laskea osuutta. Tätä oletustapaa käytetään esimerkiksi projektin Työryhmän tuottavuus-osiossa.

Oletuksena laskutus jaetaan tuntien arvolla ja laskutus koostuu laskututetuista tunneista ja tuotteista, joissa tuotetyyppinä on "oma työ". Voitte kuitenkin muuttaa asetukset vastaamaan omia tarpeitanne. Työntekijöiden laskutuksen osuuden perusteena voidaan käyttää joko työtuntien määrää, tuntien arvoa tai tuntien saamaa kuluhintaa. Työntekijöille jaettavaan laskutukseen voitte sen sijaan valita:

  • Työtunnit
  • Matkat
  • Tuotteet
  • Oma työ
  • Alihankinta

Työryhmän tuottavuus -osio on lisätty myös työlle. Osiossa voitte tarkastella työryhmän jäsenten kirjaamia tunteja, kirjattujen tuntien arvoa, laskutettavien tuntien osuutta kokonaistuntimäärästä sekä laskutuksen osuutta valuutassa että prosenteissa.

Jos laskutuksen osuutta halutaan muokata manuaalisesti, se onnistuu työllä "Muokkaa laskutuksen osuutta valuutassa" ja "Muokkaa laskutuksen osuutta prosenteissa" -painikkeiden kautta. Muokkausnäkymästä saadaan palautettua myös Severan laskemat oletusasetukset.

Takaisin ylös

Raportointi

Monille raporteille (mm. Asiakkaat ja Työt) on lisätty uusia sekä tuntien arvoon että laskutuksen osuuteen liittyviä arvoja. Emme ole lisänneet arvoja valmiille raporteille, joten saadaksenne luvut raporteille näkyviin, teidän tulee muokata raporttejanne Severassa.

Kun käytössänne on Edistynyt raportointi -lisäosa, voitte luoda Severaan omia KPI-lukuja, joita voi tarkastella esimerkiksi Severan raporteilla. Tuotepäivityksen yhteydessä lisäsimme Asiakkaat -raportilla näytettäviksi arvoiksi Severaan lisäämänne Työn indikaattorit (KPI).

Lisäksi työn tuottavuuden mittareita on mahdollista käyttää uusien KPI-lukujen laskennassa.

Työn indikaattoreihin on lisätty arvo Tuntien arvo ja Käyttäjien indikaattoreihin on lisätty arvot Laskutuksen osuus, Laskutuksen osuus /h, Tuntien arvo, Tuntien arvo oletushinnaston suhteessa ja Tuntien arvo /h.

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.