Projektin taloustiedot -välilehdeltä löydät kootusti kaikki laskutukseen vaikuttavat asetukset ja tiedot. Täällä voit myös ennustaa projektin taloustietoja joko manuaalisesti tai automaattisesti syötettyihin maksueriin ja resursointiin perustuen.

Näkymän oikeasta laidasta löydät kaikki projektin tärkeimmät talousluvut ja projektille avatut laskut.

Aseta hinnat

Osiossa määritellään mitä hinnastoa projektilla käytetään laskutuksen perusteena. Projektilla voidaan käyttää valmista hinnastoa tai käyttää valmista hinnastoa pohjana projektikohtaiselle hinnastolle. Kun käytetään valmista hinnastoa, olemassa oleviin hinnastosääntöihin ei voi tehdä muutoksia projektilla.

Valitsemalla Muuta projektikohtaiseksi hinnastoksi voit muokata hinnoittelurivejä suoraan projektilla ilman, että muutokset vaikuttavat muihin projekteihin, jotka käyttävät samaa hinnastoa. Kun käytetään projektikohtaista hinnoittelua myös ylitöiden ja tuotteiden hinnat ovat muokattavissa suoraan projektilta.

Hinnoittelu on jaettu kolmeen välilehteen: tuntien, matkakulujen ja tuotteiden hinnat.

Lisää tuntihinta -painikkeella voit lisätä uusia työlajiin ja/tai henkilöön sidottuja hinnoittelurivejä. Vaihekohtaisille poikkeuksille hinnastosta löytyy oma osio ja ne lisätään Lisää poikkeus -painikkeen kautta.

Tuntikirjauksen hinta määräytyy alla olevan hierarkian mukaisesti:

  1. Kiinteähintainen projekti (päävaihe)
  2. Kiinteähintainen vaihe
  3. Tuntihinnoittelu henkilö + työlaji + vaihe
  4. Tuntihinnoittelu työlaji + vaihe
  5. Tuntihinnoittelu henkilö + vaihe
  6. Tuntihinnoittelu vaihe
  7. Tuntihinnoittelu henkilö + työlaji
  8. Tuntihinnoittelu työlaji
  9. Tuntihinnoittelu henkilö
  10. Tuntihinnoittelu kaikki

Esimerkiksi yllä olevan kuvan mukaisesti Teppo Testaajan Suunnittelu-vaiheelle kirjaamat tunnit saavat aina tuntihinnan 250 eur. Tepon kaikille muille vaiheille kirjaamat tunnit saavat aina hinnan 150 eur/h. Samassa hinnoittelussa kaikki Matti Mannisen tunnit saavat arvoksi 190 eur/h, mutta nämä eivät ole asiakkaalta laskutettavia tunteja, koska Laskuta ei ole valittuna.

Matkakulujen hinnat -välilehdellä, voit määrittää ovatko erityyppiset matkakulut asiakkaalta laskutettavia vai ei. Tuotteiden hinnat -välilehdeltä näet tuotteiden hinnat ja mistä hinnat periytyvät (hinnasto/tuoterekisteri).

Maksuerät & muut kulut

Osio on jaettu neljään välilehteen: Oma työ, tuotteet, alihankinta ja matkakulut. Jokaisella välilehdellä maksuerät/kulut on jaettu laskutettavissa oleviin (laskutettavissa nyt), myöhemmin laskutettaviin, laskutettuihin ja ei-laskutettaviin.

Tässä näkymässä saat helposti lisättyä uusia maksueriä projektille valitsemalla Lisää maksuerä tai kulu. Myös toistuvaislaskutteisten tuotteiden lisäys onnistuu tämän painikkeen kautta, mikäli käytössänne on Premium tai Enterprise -versio.

Ennuste

Projektin ennustaminen on olennainen työkalu, kun projektin taloudellista menestystä verrataan omiin arvioihin. Voit tarkastella ennustetta myös graafisessa näkymässä ja voit valita, haluatko tarkastella näkymää osa-alueittain (laskutus, liikevaihto, muut kulut jne.).

Ennusteessa voit muokata laskutus-, liikevaihto- ja muita kuluennusteita. Voit myös lisätä useampia ennusteita samalla riville klikkaamalla ennusterivin perässä olevaa kynän kuvaketta. Liikevaihto, Laskutus, Muut kulut sekä Työkulut -ennusteet voidaan päivittää myös automaattisesti Päivitä ennuste -painikkeen avulla ja laskenta perustuu projektille lisättyihin maksueriin sekä resursointiin.

Riippumatta siitä milloin sitä käytät, toiminnallisuus päivittää ennusteet kuluvalle sekä tuleville kuukausille, mutta aikaisempien kuukausien ennusteet eivät muutu takautuvasti. Voit valita vertailuun todelliset ja ennusteluvut yksitellen tai yksityiskohtaisena yhteenvetona ja valita haluamasi aikajakson.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.