I huvudmenyn kan du välja att visa översiktsvyn över all resursallokering. I översikten visas alla medarbetare och deras beläggning samt ett antal nyckeltal. I övre högra hörnet kan du välja att zooma in eller ut i kalendervyn. Knappen “Anpassa resursbehovet efter försäljningssannolikhet” påverkar resursallokeringen på så sätt att resursallokeringsbehovet för ett visst projekt justeras i förhållande till säljprojektets procentuella försäljningsssannolikhet. På så sätt kan du anpassa översikten att visa en realistisk beläggning eller en beläggning baserad på om alla försäljningsprojekt skulle leda till affär.

15.jpg

Nyckeltal

Överst i översikten visas följande nyckeltal:

  • Uppskattat beläggningsgrad nästkommande 30 dagarna: visar den genomsnittliga beläggningsgraden för valda medarbetare under de nästkommande 30 dagarna.
  • Andel fakturerbara timmar senaste 30 dagarna: visar hur stor andel av de valda personernas timmar som var fakturerbara de senaste 30 dagarna.
  • Projekt med ännu ej allokerade timmar: visar antal öppna projekt som innehåller ej allokerad tid.
  • Slutdatum inom de närmaste 2 veckorna: visar antal projekt eller faser som har förväntade slutdatum inom de närmaste 2 veckorna.

Observera att den uppskattade beläggningsgraden och faktisk andel fakturerbar tid hänger tätt ihop, vilket kan vara en värdefull indikator för eventuella åtgärder.


Filter


I översiktsvyn kan du anpassa innehållet med hjälp av filter i övre högra hörnet. Filtren påverkar också nyckeltalen.

16.jpg 

De filter du väljer sparas vilket innebär att om du lämnar sidan och kommer tillbaka kommer dessa fortfarande att ligga kvar. Filter du kan välja på:

  • Porjektledare: begränsar vyn till att endast visa projekt och allokeringar per person för projekt som ägs av den valda personen. Projektdeltagarnas totala beläggning kommer fortfarande avse beläggning i alla deras projekt även om du bara visar dina egna projekt.
  • Avdelning: begränsar vyn till att endast visa medarbetare inom en viss avdelning.
  • Nyckelord: begränsar vyn till att endast visa personer som har de valda nyckelorden eller kompetenserna. Nyckelorden används ofta för att särskilja olika kompetenser, t.ex. grafisk designer.

Medarbetarens beläggning

17.jpg

Om du klickar på en person expanderas vyn till att visa alla personens allokeringar. Förutsatt att du har tillräcklig behörighet kan du även redigera allokeringarna, på samma sätt som i projektvyn. Staplarna visas på ett komprimerat sätt för att ge en bra bild över vad personen arbetar med under olika tidsperioder.

Staplarnas färg indikerar olika saker:

  • Blå stapel: allokering på kundprojekt.
  • Lilla stapel: allokering på interna projekt.
  • Grå stapel: allokering i försäljningsprojekt.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.