Här finner du information om hur du använder Visma Severa - Visma Administration integrering. För information om hur du installerar och konfigurerar integrationen klicka här (engelsk artikel).

Vad överförs?

 • Kunder
  Överföring kan göras både från Visma Severa till Visma Administration samt från Visma Administration till Visma Severa.
 • Projekt
  Överföring sker från Visma Severa till Visma Administration.
 • Fakturor
  Överföring sker från Visma Severa till Visma Administration.
 • Leverantörsfakturor
  Poster i leverantörsfakturor överförs från Visma Administration till Visma Severa och blir produkter i valt projekt.

Överföring av kunder

Arbetet görs i fliken Kunder. För att överföra dina kunder från Visma Severa till Visma Administration eller andra vägen:

 1. Börja med att i högra hörnet ange att söka efter kunder som är ändrade efter ett visst datum.
  Det räcker med att kunden är uppdaterad från och med detta datum för att programmet ska visa kunden.
 2. Tryck på knappen med de gröna pilarna uppe till höger för att söka.
 3. Kunder som är uppdaterade från valt datum visas i listan.
 4. Markera de kunder som ni vill föra över.

  Kortkommandon vanligt förekommande i Windows kan användas, t.ex. ctrl + a för att markera alla kunder.
 5. Tryck på knappen Överför till administration under listan till höger för att påbörja överföringen.
  1. Om kunden redan finns i Visma Administration frågar programmet om du vill Uppdatera eller hoppa över denna kund.
   Om du vill att programmet automatiskt ska göra samma val för alla kunder i denna överföring kan du klicka i rutan Do this for the next 15 conflicts. nere till vänster i fönstret.
 6. När överföringen är slutförd redovisas i fältet Överföringsstatus om överföringen av kunden lyckats eller om något fel har inträffat redovisas ett felmeddelande.

När kunder ska överföras från Visma Administration till Visma Severa följer ni samma process fast anger informationen i fältet Kunder i Administration.

Överföring av projekt

Se till att överföring av kunder är gjort innan ni påbörjar överföring av projekt.

Projekt kan överföras från Visma Severa till Visma Administration, detta görs i fliken Projekt:

 1. Ange att söka efter projekt från ett visst datum uppe till höger.
  Projekt som antingen uppdaterats eller lagts till sedan detta datum kommer att visas.
 2. Tryck på knappen med gröna pilarna, uppdatera, bredvid för att hämta en lista med projekt.
 3. Projekten som uppdaterats sedan valt datum visas i listan.
 4. Markera de projekt som du önskar överföra.
  Kortkommandon vanligt förekommande i Windows går att använda, t.ex. ctrl + a för att markera alla i listan.
 5. Tryck på knappen Överför till Administration för att överföra projektet till Visma Administration
 6. Projekten överförs till Visma Adminsitration. Om något fel har inträffat visas detta i fältet Överföringsstatus.

Tänk på att projekten måste vara aktiva samt ha start- och slutdatum. Överföring av projekt kräver också version 1000 eller 2000 av Visma Administration för att fungera.

Överföring av fakturor

Se till att överföring av kunder är gjort innan ni påbörjar överföring av fakturor.

Fakturor från Visma Severa överförs till Visma Administration.

 1. Uppe till höger anger du vilka fakturor som du vill söka efter.
  Du söker här efter fakturor i en viss status.
 2. Tryck på knappen med de gröna pilarna för att uppdatera listan.
 3. Alla fakturor i den valda statusen visas i listan.
 4. Markera de fakturor som du vill föra över till Visma Administration.
  Vanligt förekommande kortkommandon i Windows kan används, t.ex. ctrl + a för att markera alla.

  Samma faktura kan inte överföras flera gånger.
 5. Vid överföring går det att ändra status på fakturorna så att man i Visma Severa ser att fakturan är överförd till Visma Administration.
 6. Överföringen genomförs. Om något fel har inträffat visas detta i fältet överföringsstatus.

Överföring av leverantörsfakturor

Tänk på att överföra kunder och projekt innan detta steg påbörjas.

Överföring av leverantörsfakturor görs från Visma Administration till Visma Severa. När en leverantörsfaktura skapas ska då projektnummer anges. Vid överföring uppdateras projektets produktlista med den information som finns på leverantörsfakturan.

 1. Ange mellan vilka datum ni ska söka efter leverantörsfakturor från. Överst är första datum och under till och med.
 2. Tryck på knappen med gröna pilar bredvid för att uppdatera listan.
 3. Leverantörsfakturor mellan de valda datumen visas i listan
 4. Markera de leverantrsfakturor ni vill överföra.
  Vanligt förekommande kortkommandon i Windows kan användas, t.ex. ctrl + a för att markera alla.

  Samma leverantörsfaktura kan inte överföras flera gånger.
 5. Tryck på knappen Överför till Severa för att starta överföringen.
 6. Överföring till Visma Severa genomförs. Om något fel har inträffat visas detta i fältet överföringsstatus.

Om ni önskar ange flera olika projekt på en leverantörsfaktura behöver fakturan registreras mot ett projekt men de olika fakturaraderna kan sen knytas till olika projektnummer för att utgifterna ska kunna redovisas på olika projekt i Visma Severa.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.