På den här sidan listar vi olika felmeddelanden och lösningar på felen vid användande av Visma Severa - Visma Administration integrering.

Om du inte hittar ditt felmeddelande skicka ditt felmeddelande med beskrivning av när det uppstår till: severa.support@visma.com

Innehåll

Felaktig sökväg till filer / Ingen databas öppen

Felmeddelande Felaktig sökväg till gemensamma filer för Visma Administration eller Felaktig sökväg till företag visas vid uppstart.

Felmeddelande Ingen Databas öppen visas vid överföring visas. Antingen i varje rad eller i ett nytt fönster.

Lösning

I integrationsprogrammet gå in under Inställningar - Inställningar.
Sökväg till Visma administration företagsmapp och/eller Visma Administration vanliga filer saknas eller är felaktiga.

Uppdatera med korrekta, är du osäker på sökvägarna öppar du Visma Administration.
I menyraden väljer du Hjälp - Om Visma Administration och klicka sen på Systeminfo.
Visma Administration företagsmapp = Sökväg för företaget
Visma Administration vanliga filer = Sökväg gemensamma filer

 Tillbaka till innehåll

Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration / Ingen databas öppen

Felmeddelande Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration. Uppdatera eller reparera installationen av Visma Administration visas vid uppstart.

Felmeddelande Ingen Databas öppen visas vid överföring.

Lösning

 1. Gå till installationsmappen för Visma Administration, om du är osäker högerklicka på genvägen och välj Egenskaper och kontrollera sökvägen.
 2. Kopiera i denna mapp filen Adk.dll
 3. Gå till installationsmappen för Integreringsprogrammet, om du är osäker högerklicka på genvägen och välj Egenskaper och kontrollera sökvägen.
 4. Klistra här in och ersätt den befintliga filen Adk.dll

Kvarstår felet genomför en reparation av Visma Administration med hjälp av verktyget Visma Assist Administration som du hittar under Start - Alla program - Visma Spcs - Visma Assist.

 Tillbaka till innehåll

Kan ej hitta angiven resultatenhet

 

Felmeddelande vid överföring från Visma Severa till Visma Administration att resultatenhet inte går att hitta.

I Visma Administration används namnet resultatenhet för vad som i Visma Severa kallas kostnadsställe. Resultatenheter och kostnadsställen måste användas för att överföringen ska fungera.

I Visma Severa hittar ni kostnadsställen under Verktyg - Inställningar - Kostnadsställen

severa_kostnadsst_llen.PNG

I Visma Administration hittar ni resultatenheter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.

resultatenheter_adm.PNG

Det som kopplar samman kostnadsställen och resultatenheter är ID i Visma Severa och Resultatenhet i Visma Administration som måste överensstämma.

Lösning

Felet kan bero på att information saknas i Visma Severa eller i Visma Administration

 • Visma Severa
  • Kontrollera att Kostnadsställe finns på projektet i projektöversikten
   Om integrationen är aktiverad är detta ett krav när man skapar projekt, men projekt som skapats innan integreringen aktiverats kan sakna kostnadsställe.
   Uppdatera med korrekt kostnadsställe i projektöversikten, sen kan fakturan överföras.

   Om kostnadsställe saknas på projektet är kolumnen med Resultatenhet tom i integreringsverktyget

  • Kontrollera att ID i Visma Severa överensstämmer med Resultatenhet i Visma Administration
 • Visma Administration
  • Kontrollera att Resultatenheten är upplaggd i Visma Administration, samt att resultatenhet i Visma Administration och ID i Visma Severa överensstämmer.

 Tillbaka till innehåll

Kan ej hitta angiven artikel

Kod för resekostnader, arbetstyper eller produkt som faktureras och är upplagd i Visma Severa finns inte upplagd i Visma Administration.

I Visma Administration kallas koder för artikelnummer. Artikelnummer kopplas till artiklar som läggs upp under Register - Artiklar & Tjänster.

 Lösning 

Tips för att enkelt hitta vilken fakturarad som orsakar felet hittar du här.

Koden för den fakturerade posten måste läggas upp på samma sätt i Visma Administration.
Flera produkter, artiklar och resekostnader kan ha samma kod om ni önskar.

Om ni inte definierar koder så kommer standardartikelnummer att användas som definieras i Integrationen under Inställningar - Inställningar. Klicka här för att läsa mer.

I Visma Severa finns tre typer av fakturerbara poster som har koder:

 1. Arbetstyper
  Verktyg - Inställningar - Arbetstyper:
 2. Produkter
  Verktyg - Inställningar - Produkter. Välj sen att arbeta med en utvald produkt:
 3. Resekostnader
  Verktyg - Inställningar - Resekostnader:

Alla unika koder som ska faktureras måste ha en motsvarande artikel med koden som artikelnummer i Visma Adminsitration:

 • Välj i huvudmenyn: Register - Artiklar & Tjänster
 • Lägg upp ny artikel i Visma Administration om den saknas
 • Se till att Artikelnr motsvarar Kod från Visma Severa:

Tänk på att det finns också ett standard artikelnummer i integrationsprogrammet som bör vara korrekt uppsatt för att det ska fungera.
Detta artikelnummer används:

 • När en produkt, arbetstyp eller reseersättning saknar fördefinierad kod
 • När man lägger in nya produkter/poster i projekt eller faktura
 • När man grupperar fakturaraderna på ett sådant sätt att ingen kod kan sättas på raden (t.ex. gruppering per person):

För mer information om hur du använder Artiklar & Tjänster i Visma Administration hänvisar vi er till Visma Spcs hemsida. Klicka här för att läsa mer.

 Tillbaka till innehåll

Felaktig kontrollsiffra

Momsregisreringsnummer på kunden i Visma Severa är felaktigt.

Om ett VAT-nummer är angivit i momsnummerfältet kommer samma felmeddelande visas, därför kan endast Svenska momsnummer anges i momsnummerfältet.

Om man vill använda VAT-nummer måste man markera kundens som momsfri i Severa eller Export i Visma Administration. 

Lösning

Logga in på Visma Severa, gå till kundkortet för den valda kunden.

Öppna och redigera avdelningen Kunduppgifter. Ange momsregistreringsnummer korrekt:

Är det en svensk kund måste momsregistreringsnummer i Visma Severa vara formaterat som ett svenska organisationsnummer. 

 Tillbaka till innehåll

För många decimaler

I Visma Administration definierar man hur många decimaler som är tillåtna för olika enheter, ingen sådan inställning finns i Visma Severa.

I detta fall har fler decimaler angetts på fakturan i Visma Severa än vad enheten tillåter i Visma Administration

Lösning

I Visma Administration kan man definiera hur många decimaler som ska vara tillåtna.

Detta gör man under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/Lager - Enheter. Här kan nya enheter läggas till eller befintliga redigeras för att tillåta decimaler:

 Tillbaka till innehåll

Projektet måste ha start- och slutdatum

Integrering_projekt_saknas_start-_och_stoppdatum.PNG

I Visma Administration måste projekt definieras med start- och slutdatum.

Lösning

Uppdatera projektet i Visma Severa med ett slutdatum.

Detta gör du genom att gå till projektet och göra något av följande:

 1. Klicka på Lägg till schema i projektöversikten, ange slutdatum och tryck på spara:
 2. Gå till sektionen Aktiviteter & Faser. Klicka sen på projektfasen (den översta) i listan och ange slutdatum. Tryck sen på spara.

Sen kan projektet överföras till Visma Administration.

 Tillbaka till innehåll

Leverantörsfaktura raden: ... finns redan i Severa

 

Fel vid överföring av leverantörsfaktura från Visma Administration till Visma Severa.

Lösning

Leverantörsfakturan är redan överförd till Visma Severa för valt projekt.

När en leverantörsfaktura är överförd kan informationen inte överföras på nytt eller uppdateras från Visma Administration via integreringen.

Gå till projektet i Visma Severa och redigera produkterna manuellt. Du kan också radera produkterna och sen överföra dem på nytt.

 Tillbaka till innehåll

Kan ej hitta angiven faktura

Fel vid överföring av kreditfaktura från Visma Severa till Visma Administration

Lösning

En kreditfaktura försöker överföras till Visma Administration utan att dess orginalfaktura har överförts. Se till att först överföra orginalfakturan till Visma Administration innan ni överför kreditfakturan.

Om du är osäker på vilken faktura som är kopplad till kreditfakturan öppna Visma Severa och gå till kreditfakturan. Där står det vilken orginalfakturan är:

  Tillbaka till innehåll

Kan ej hitta angiven valutakod

 

Fel vid överföring av faktura från Visma Severa till Visma Administration.

Valutan som används i Visma Severa finns inte i Visma Administration

Lösning

Du behöver i Visma Administration definiera valutan:

 • Gå till Arkiv - Inställningar - Valutakurser
 • Skapa ny valuta
 • Markera den valuta du vill lägga till i Visma Administration
 • Därefter kan du definiera valutan i Visma Administration
  Tänk på att valutakursen för fakturan är den som är angiven som valutakurs i Visma Severa

För mer information om valuta i Visma Administration klicka här!

  Tillbaka till innehåll

Hanteringen för språk och valuta är för tillfället inaktiverad

Felmeddelande när faktura ska överföras från Visma Severa till Visma Administration

Lösning

I Visma Administration måste hantering för språk och valuta vara aktiverad.

Detta görs under Arkiv - Företagsunderhåll - Valuta och språk.

Visma Severa integrationen kräver att Valuta och språk är aktiverat för Försäljning.

  Tillbaka till innehåll

Kan ej hitta angivet betalningsvillkor

Fel vid överföring av kund från Visma Severa till Visma Adinistration

Lösning

Detta uppstår när man har angivit betalningsvillkor i dagar i Visma Severa som inte finns definierat i Visma Administration.

Antingen korrigerar man dagarna på kunden i Visma Severa till något som finns eller så läggs nytt betalningsvillkor till i Visma Administration:

 1. Gå till Arkiv - Inställningar -  Företagsinställningar
 2. Välj under Företag Betalningsvillkor
 3. I Visma Severa defininieras endast betalningsvillkor med antal dagar.
  Detta antal dagar måste också finnas definierat i detta register:
 4. Lägg till det betalningsvillkor som saknas genom att ange koden och betkod samma som antalet dagar definierat på kunden i Visma Severa:

  Tillbaka till innehåll

 Dokumentnummer finns redan

Felmeddelande vid överföring av faktura från Visma Severa till Visma Administration

Lösning

Detta fel kan inträffa när man överför en faktura från Visma Severa som ännu inte fått ett fakturanummer, och nästa nummer i Visma Administrations nummerserie redan är upptaget.

 1. Gå till tabell med kundfakturor i Visma Administration
 2. Kontrollera vilket nummer som är det senaste i faktura serien
 3. Gå till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar och kontrollera Nummerserier under Företag.
 4. I nummerserie är nästa fakturanummer redan upptaget.
  Fakturan som överförs försöker ges ett nummer som används av annan faktura i Visma Administration:
 5. Uppdatera nummerserien med nästa lediga nummer i fakturaserien.

  Tillbaka till innehåll

Projektnumret har använts tidigare

 Felmeddelande vid överföring av projekt.

Lösning

Projektnummer har använts tidigare och raderats från projekttabellen i Visma Administration.

Gå till projektet i Visma Severa, och tryck på Redigera i avdelningen översikt.

Ändra där projektnummer, det behöver vara unikt i Visma Severa samt får inte tidigare använts i Visma Administration.
För mer information om raderade projekt i Visma Administration klicka här.

 Tillbaka till innehåll

Nyckeln används redan

Fakturanummer används redan.
Förmodligen har fakturan överförts tidigare, markera då fakturan i Visma Severa som överförd manuellt för att få bort den från listan med fakturor för överföring.

 Tillbaka till innehåll

Aktuellt fält får inte ändras i avslutat projekt

När ett projekt har stängts kan det inte längre uppdateras via integrationen utan att man först manuellt öppnar projektet i Visma Administration.

 1. Öppna Visma Administration.
 2. Gå till projektet.
 3. Klicka ur rutan som markerar att projektet är avslutat.
 4. Nu kan projektet igen uppdateras via integrationen.

 Tillbaka till innehåll

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.