Tiedote muutoksista Visma Severa – ProCountor liittymässä

Visma Severan seuraava tuotepäivitys 24.10.2013 sisältää uudistuksia ProCountor-liittymään.

Uudistukset lyhyesti:

 • Laskun ja Matkalaskun liite viedään Visma Severasta ProCountoriin
 • Laskulta viedään enemmän tekstikenttiä ProCountoriin
 • Tiedonsiirron asetukset-sivu päivittyy
 • Liittymä alkaa tukemaan yksikköhierarkiaa (monta yritystä yhdessä Severassa)

Uudistukset tarkemmin:

Laskun liite, joka muodostuu kun laskurivit ryhmitellään liitetiedoston kera, viedään jatkossa Visma Severasta ProCountoriin. Muutos koskee sekä paperilaskuja, että verkkolaskuja.

Laskun teksti-tiedot siirtyvät jatkossa entistä paremmin: Viitteemme, Viitteenne, Muistiinpanot, Teksti ennen laskurivejä sekä teksti laskurivien jälkeen viedään ProCountoriin Lisätietoja-kenttään. Maksimipituus kaikille teksteille yhteensä on 512 merkkiä.

Matkalaskulle lisätty liite viedään jatkossa matkalaskun mukana ProCountoriin. Koska ProCountor voi vastaanottaa vain yhden liitteen per matkalasku suosittelemme lisäämään vain yhden liitteen Visma Severan matkalaskulle. Jos Visma Severan matkalaskulla on useampi liite, vain yksi liitteistä siirretään.

Tiedonsiirron asetukset tulee käydä tarkistamassa Severa päivityksen jälkeen. Jokainen siirrettävä aineisto sisältää jatkossa oman asetus-osion ja salasana-kentän ja osiot ovat tallennettavissa yksitellen. Päivityksen yhteydessä emme lisää salasanoja valmiiksi, joten päivitättehän asetukset ennen seuraavaa aineistosiirtoa.

 

Yritykset, joilla on Severassa käytössä yksikköhierarkia-lisäosa voivat tallentaa siirtoasetukset yksiköittäin, eli yrityksittäin. Kaikki yritykset Severassa voivat jatkossa käyttää samoja laskun tiloja. Liittymä rajaa siirrettävän aineiston laskun tilan ja yksikön mukaan ja aineistot on helppo siirtää useampaan ProCountor-ympäristöön kerrallaan. Yksikköhierarkia toimii myös matkakulujen, matkalaskujen ja ostolaskujen siirrossa.

Ohjeet määritykseen:

 1. Avaa Työkalut > Tiedonsiirto
 2. Kohdassa Laskujen siirtoasetukset, valitse Yksikkö-listalta ensimmäinen yritys
 3. Lisää yrityksen ProCountor-salasana
 4. Valitse laskun tila, josta yrityksen laskut siirretään ProCountoriin
 5. Valitse laskun tila, jonka laskut saavat siirron jälkeen
 6. Valitse laskun tila, jonka laskut saavat ProCountorissa.
 7. Tallenna
 8. Valitse Yksikkö-valikosta seuraava yritys (huom! asetuksia ei tule määrittää osastoille/tiimeille, vain yrityksille!)
 9. Toista vaiheet 3-7.
 10. Mikäli siirrätte ProCountoriin myös matkakuluja tai matkalaskuja ja Severaan ostolaskuja, määrittäkää asetukset samalla tavalla myös niille.

 

 

 

Tiedonsiirto-sivulla on mahdollista siirtää kaikkien yritysten aineistot kerralla tai valitsemalla Yksikkö-valikosta tietyn yrityksen, vain kyseisen yrityksen aineistot siirretään.

 


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.
Have more questions? Submit a request