Resursoinnin perimmäinen tavoite on maksimoida henkilöstön käyttöaste tarjoamalla läpinäkyvyyttä käyttäjien työkuormitukseen ja tällöin projektin työmäärän jakaminen työntekijöille on helpompaa

Severan resursointi-toiminnolla määrität, kuinka paljon työntekijä voi käyttää aikaa eri projekteille tai projektien vaiheille. Resursoinnilla vastataan ennemmin kysymykseen “Kuka suunnittelijoista voi työskennellä ensi viikolla 10 tuntia tälle projektille” kuin “Kuka on vapaa ensi keskiviikkona klo 14”, mikä on enemmänkin kalenterin ja aktiviteettien hallintaa.

Resurssien allokoinnit ovat periaatteessa sidoksissa projektin työmääräarvioon. Projektin tai projektin vaiheen resurssien allokointi ei saisi ylittää työmääräarviota, sillä resursoinnilla määritetään, kuka tulee tekemään projektille suunnitellut työtunnit. Severassa haluamme ohjata resursointia tähän suuntaan.

Kun resurssien allokointia käytetään niin Tunnit & Kulut -osiossa näytetään jokaisen tuntikirjauksen perässä, kuinka paljon käyttäjälle resursoituja tunteja on vielä jäljellä. Näin käyttäjän on helpompi seurata kuinka paljon hänellä on vielä tunteja käytettävissä.

Työkuormituksen laskenta

Käyttäjälle allokoitavissa olevien tuntien määrä riippuu käyttäjän työsopimuksesta sekä yrityksen työviikko-asetuksesta. Jos työviikko on määritetty maanantaista perjantaihin ja käyttäjän työsopimuksella päivittäisiksi tunneiksi 8 tuntia, oletetaan henkilön tällöin työskentelevän 40 tuntia viikossa. Mikäli allokoit kyseiselle käyttäjälle 40 tuntia yhdelle viikolle, käyttäjän työkuormitus on tällöin 100%.

Eri näkymissä käytetään eri värejä kuvaamaan käyttäjän työkuormitusta: Harmaan tummuus indikoi työkuorman määrää ja punainen tarkoittaa yli 100% työkuormaa.

Poissaolot ja yleiset vapaapäivät

Jos käyttäjä on lomalla tai sairaslomalla, näet tämän oranssina vinoviivoituksena poissaolon ajalle. Poissaolot tarkoittavat myös, että käyttäjä ei ole käytettävissä projektilla ja käyttäjän työkuorma on 100% poissaoloajalle.

Yleiset vapaapäivät näytetään harmaana vinoviivoituksena. Yleinen vapaapäivä vähentää käyttäjälle allokoitavissa olevaa aikaa tältä ajalta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksilla määritetään mitä voit nähdä tai muokata resursoinnissa. Pääkäyttäjänä voit nähdä sekä muokata kaikkea. Muiden osalta käyttöoikeudet töihin sekä käyttäjiin vaikuttavat siihen mitä he voivat nähdä tai muokata.

Jos sinulla on töihin käyttöoikeus “Projektipäällikkö, ei oikeutta projektin talouslukuihin tai laskutukseen” tai tätä laajempi, työskentelet roolissa, jossa sinulla on vastuuna suunnitella projekteja. Tässä tapauksessa voit valita kaikista työntekijöistä käyttäjät projektillesi, jonka vuoksi näet myös kaikkien käyttäjien allokoidut työmäärät. Huomaathan, että voit muokata allokointia vain niille projekteille joihin sinulla on muokkausoikeus. Projektipäällikkönä tämä tarkoittaa niitä projekteja, joissa olet projektin vastuuhenkilö. 

Työntekijä, joka kirjaa vain tunteja ja aktiviteetteja, ei välttämättä omaa oikeuksia projektien luomiseen. Tämä tarkoittaa, että et näe muiden käyttäjien resursointia etkä voi muokata omia allokointejasi.

Jos sinulla on oikeudet tiettyihin käyttäjiin, esimerkiksi alaisiin, voit muokata heidän allokointia sekä allokoida heitä muille projekteille.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.