Toistuva laskutus sisältyy Visma Severan Premium- ja Enterprise -paketteihin. Sen avulla saat automatisoitua yrityksesi tietyin aikavälein toistuvat veloitukset, kuten ylläpitomaksut, vuokrat, kuukausimaksut jne.

Toistuvan maksuerän lisääminen projektille

Toistuvan maksuerän lisääminen onnistuu projektin Maksuerät & muut kulut -osion kautta.

Maksuerät voivat olla tuoterekisterin tuotteita tai projektille suoraan lisättyjä maksueriä.

 1. Valitse Lisää maksuerä tai kulu
 2. Syötä maksuerän nimi tai valitse maksuerä tuoterekisteristä. Mikäli käytetään tuoterekisterin tuotetta, voit määritellä kuvaukseen kuvaamamman nimen.
 3. Anna riville määrä, yksikkö, yksikköhinta ja kulu. Tietoja on mahdollista päivittää myös jälkikäteen, jolloin päivittyneet tiedot tulevat näkyviin kaikille uusille laskuttamattomille riveille.
 4. Valitse Laskutettavissa-kohtaan Toistuva. Huom! Kun tuotteen kerran merkitsee toistuvaksi, laskutustapaa ei voi enää jälkikäteen muuttaa.
 5. Määritä riville toistuvuussääntö. Huom! Aloituspäivä ja toistuvuus lukitaan sen jälkeen, kun rivi on laskutettu ensimmäisen kerran.
 • Toista joka: Laskutusväli, esim. 6 kuukauden välein
 • Alkamispäivä: Päivämäärä, jolloin tuoterivi nousee laskutukseen
 • Päättyen: Toistuvuuden päättyminen. Asetusta on mahdollista muuttaa milloin vain.
  • Ei koskaan: Laskurivi toistuu kunnes se käydään manuaalisesti päättämässä
  • Kertojen määrä: Jos haluat päättää toistuvuuden tiettyjen esiintymiskertojen jälkeen, laita valinta kohtaan "kertojen määrä" ja anna haluamasi lukumäärä sille varattuun kenttään
  • Tiettynä päivänä: Jos haluat päättää toistuvuuden tiettynä päivämääränä, laita valinta kohtaan Tiettynä päivänä ja anna haluttu päivämäärä
 • Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä: Asiakkaalle laskulla näkyvän jaksotuksen alkupäivämäärä
 • Tallenna muutokset

Toistuva maksuerä projektilla

Laskutettavissa olevat toistuvat maksurät näkyvät taloustiedot-osion laskutettavissa nyt - tai laskutettavissa myöhemmin -otsikoiden alla ja jo laskutetut näkyvät Laskutettu-otsikon alla. Laskutettavissa myöhemmin -osiossa on näkyvissä tulevaisuudessa laskutettavaksi tulevat toistuvat tuotteet.

Tuotteen muuttaminen toistuvaislaskutteiseksi

Ilman toistuvuutta lisätty rivi on mahdollista muuttaa projektilla toistuvaislaskutteiseksi.

 1. Avaa haluamasi projekti
 2. Siirry taloustiedot-osion Maksuerät & muut kulut -osioon
 3. Klikkaa riviä ja muuta Laskutettavissa -kohtaan toistuva

 4. Määritä maksuerälle toistuvuussääntö (Toista joka, Alkamispäivä, Päättyen, Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä), ks. Toistuvaislaskutteisen rivin lisäys projetilla

 5. Tallenna muutokset

Toistuvuuden päättäminen

Toistuvaislaskutteinen maksuerä on mahdollista päättää laskutuskauden aikana poistamalla rivi (valitse roskakorin kuva rivin perässä) projektiin taloustiedot-osion kautta. Kun toistuvaislaskutteinen rivi poistetaan, toistuvuus päätetään ja kaikki sen esiintymät poistetaan.

Vaihtoehtoisesti maksuerä on mahdollista määrittää päättymään tiettynä päivämääränä tai tiettyjen kertojen jälkeen.

 1. Avaa haluamasi projekti
 2. Siirrytaloustiedot-osiossa kohtaan Maksuerät & muut kulut
 3. Avaa muokkaustilaan toistuvaislaskutteinen maksuerä, jonka toistuvuuden haluat päättää

 4. Toistuvuus on mahdollista päättää tiettyjen esiintymiskertojen jälkeen, tiettynä päivämääränä tai välittömästi poistamalla rivi
 • Jos haluat päättää toistuvuuden tiettynä päivämääränä, laita valinta kohtaan Tiettynä päivänä ja anna haluttu päivämäärä. Huom! Päättymispäivän tulee olla laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä tai sen jälkeen. Esim. Laskutetun rivin alkupäivämäärä on 1.1.2019, päättymispäivämäärä ei voi olla ennen 1.1.2019.
 • Jos haluat päättää toistuvuuden tiettyjen esiintymiskertojen jälkeen, laita valinta kohtaan "kertojen määrä" ja anna haluamasi lukumäärä sille varattuun kenttään. Huom! Määrä ei voi olla pienempi kuin laskutettujen rivien määrä.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Mitä tapahtuu toistuvaislaskutteiselle maksuerälle, kun poistan järjestelmästä laskun, joka pitää sisällään tällaisen maksuerän?

Toistuvaislaskutteinen rivi palautuu projektin taloustiedot-osioon Laskutettavissa tilassa, jolloin se on mahdollista laskuttaa uudella laskulla. Riviä tarkastellessa nähdään, että rivi on osa toistuvaislaskutusriviä, mutta sitä käsitellään tavallisen tuoterivinä. Jos tietoja muokataan, tiedot eivät päivity toistuvaislaskutteisen rivin muihin esiintymiin eikä toistuvaislaskutteiseen riviin tehdyt tiedot päivity tälle esiintymälle.

Mitä tapahtuu, jos poistan projektin Taloustiedot-osiosta laskutettavissa olevan toistuvaislaskutteisen maksuerän?

Kun toistuvaislaskutteinen maksuerä poistetaan, poistetaan myös kaikki sen maksuerät. Huom! Laskulle nostetun ja sieltä kertaalleen poistetun toistuvaislaskutteisen maksuerän poisto ei vaikuta tuleviin maksueriin.

Mitä tapahtuu, kun hyvitän laskun, joka pitää sisällään toistuvaislaskutteisen maksuerän?

Kun lasku hyvitetään, Severa varmistaa mitä tehdään laskulla oleville laskuriveille:

 • Luo hyvityslasku ja uusi lasku: Laskulla oleva toistuvaislaskutteinen maksuerä nostetaan automaattisesti uudelle laskulle ja toistuvuus jatkuu, kuten sääntö on riville määritetty.
 • Luo vain hyvityslasku: Laskulla oleva toistuvaislaskutteinen maksuerä merkitään ei-laskutettavaksi.

Tuotteen yksikköhinta/kuvaus/määrä/kuluhinta muuttuu. Kuinka saan tiedon päivitettyä toistuvaislaskutteiselle maksuerälle?

Kun toistuvaislaskutteisen maksuerän esim. yksikköhinta muuttuu, hinnan voi päivittää projektin Taloustiedot-osion Maksuerät & muut kulut -osiossa toistuvaislaskutteiselle maksuerälle.

Avaa haluamasi tuoterivi tarkasteluun ja tee tarvittavat muutokset. Huom! Muutokset tulee tehdä sille tuotteelle, joka pitää sisällään toistuvaislaskutuksen säännön.

 

Kuinka luon laskurivin, joka on laskutettavissa kuukausittain aina kuun 15. päivä, mutta kohdistuu seuraavalle kokonaiselle kuukaudelle?

Kun Severaan lisätään uusi toistuvaislaskutteinen tuote, tuotteelle määritetään "Alkamispäivä" päivämäärä sekä "Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä".

 • Alkamispäivä: Päivämäärä, jolloin rivi on laskutettavissa asiakkaalta
 • Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä: Laskulla asiakkaalle näkyvän aikajakson ensimmäinen päivä

Pääset lisäämään tuotteen seuraavasti:

 1. Avaa haluamasi projekti
 2. Siirry Taloustiedot-osiossa kohtaan Maksuerät & Tuotteet
 3. Valitse Lisää maksuerä tai kulu
 4. Valitse tuoterekisterin tuote tai lisää uusi maksuerä
 5. Anna maksuerälle kuvaus, määrä, yksikkö, yksikköhinta ja kulu. Tietoja on mahdollista päivittää myös jälkikäteen, jolloin päivittyneet tiedot tulevat näkyviin kaikille uusille laskuttamattomille riveille.
 6. Laita valinta kohtaan Laskutettavissa > Toistuva. Huom! Kun tuotteen kerran merkitsee toistuvaksi, laskutustapaa ei voi enää jälkikäteen muuttaa.
 7. Kun maksuerä on lisätty, pääset muokkaamaan tietoja klikkaamalla riviä
 8. Määritä riville toistuvuussääntö
 • Toista joka: 1 kuukausi
 • Alkamispäivä: Päivämäärä, josta toistuvuus alkaa, esim. 15.12.2018
 • Päättyen: Toistuvuuden päättyminen
 • Laskurivin aikajaksotuksen alkupäivä: Asiakkaalle laskulla näkyvän jaksotuksen alkupäivämäärä eli 1.1.2019
 • Tallenna muutokset 

Lisätty tuoterivi näkyy projektin Tuotteet-osiossa laskutuspäivämäärällä 15.12.2018.

Ja laskulla aikajaksolla 1.1.2019 - 31.1.2019.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.