Laskutusennusteen syöttäminen ja raportointi

Kuinka lisään työlle laskutusennustetta ja miten ennustetta voi raportoida? Katso video laskutusennusteen lisäämisestä (00:41).


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.
Have more questions? Submit a request