Miten lisää työn kulut kannattavuuvden seuraamista varten? Katso video kulujen ja laskutettavien kirjausten kirjaamiseen (3:09)Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.