Här finns en kort video som visar hur man uppdaterar API till integration mellan Visma Administration och Visma Severa efter uppdatering av Visma Administration:

 


mp4

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.