Tuotteen korjaus- sekä tuotepäivitykset aiheuttavat pienen käyttökatkon Visma Severaan ja Severa API:in. Tämä tarkoittaa sitä, että Severassa sekä integraatioiden virhelokissa voi esiintyä virheilmoituksia päivitysten aikaan.
 
Korjaus- tai tuotepäivityksen jälkeen julkaisemme julkaisutiedotteen Visma Solutions community:ssa.
 
Korjauspäivitykset:

  • Kriittiset vikatilanteet korjataan korjauspäivityksissä.
  • Korjauspäivityksiä tehdään tarvittaessa, niille ei ole säännöllistä aikataulua.
  • Korjauspäivitykset aiheuttavat noin viiden minuutin käyttökatkon Visma Severaan sekä Severa API:in.
  • Pyrimme julkaisemaan korjauspäivitykset toimistoajan 8:00 - 16:00 ulkopuolella.

 
Tuotepäivitykset:

  • Tuotejulkaisut sisältävät tuotteen parannuksia sekä vian korjauksia.
  • Tuotejulkaisuja julkaistaan joka toinen viikko.
  • Tuotejulkaisut aiheuttavat noin kymmenen minuutin käyttökatkon Visma Severaan sekä Severa API:in.
  • Tuotejulkaisut julkaistaan toimistoajan 8:00-16:00 ulkopuolella.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.