Webinaarissa käydään läpi Severan käyttöä Google kalenterisynkronoinnin, Google Drive lisälevytilan ja Google autentikoinnin näkökulmasta. Kesto: 24:30 min.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.